PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 2 (36) | 363--370
Tytuł artykułu

Use of Chosen Discrimination Models in the Assessment of Bankruptcy Risk in Meat Processing Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study is to assess the financial situation from the point of view of the bankruptcy risk of selected meat processing enterprises in Poland, such as: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A. and Tarczyński S.A. For the analysis, 750 financial data were collected, by means of which five financial variables in the first model, four variables - in the second, the fourth and the fifth model and six variables in the second model, were generated. The main criteria for the selection of the companies for testing were: carrying out the main business in the area of meat processing (companies belonging to group 15.11 according to the PKD classification), legal status: limited liability company or joint stock company, which employs more than 50 people, and the availability of financial data. The analysis shows that all surveyed meat industry companies were in a very good financial situation. In 2008-2009 and 2012-2013 the most difficult financial situation and, consequently, the greatest threat of bankruptcy, was faced by Pamapol S.A. Extremely sensitive to the deteriorating situation of surveyed companies, and thus to the most common threat of bankruptcy, proved to be: D. Wierzby model (for all companies), in 2009 and Pamapol S.A. (in 2008) and D. Hadasik model (Pamapol S.A. in the years 2008-2009). (original abstract)
Upadłość przedsiębiorstw stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Jedną ze skutecznych metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw jest analiza dyskryminacyjna. Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena sytuacji finansowej z punktu widzenia zagrożenia upadłością wybranych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, takich jak: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A., Tarczyński S.A. przy zastosowaniu polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Do analizy zebrano 750 źródłowych danych finansowych czterech spółek, przy użyciu których wygenerowano pięć zmiennych finansowych w pierwszym modelu, cztery zmienne w modelu drugim, czwartym i piątym oraz sześć zmiennych w drugim modelu. Podstawowym kryterium doboru jednostek do badań była: produkcja mięsa i wyrobów z mięsa (przynależność przedsiębiorstw do grupy 15.11 według PKD) oraz forma prawna: spółka akcyjna zatrudniająca powyżej 50 osób, ciągłość danych finansowych w badanym okresie. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie analizowane przedsiębiorstwa były w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W latach 2008-2009 i 2012-2013 najtrudniejszą sytuacją finansową, a w konsekwencji największym zagrożeniem upadłością była obciążona spółka Pamapol S.A. Niezwykle wrażliwym na pogarszającą się sytuację Pamapol S.A. był: model D. Wierzby i model D. Hadasik (w latach 2008-2009), a także model INE PAN 7 (w 2008 roku). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
363--370
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Altman, E. (1983). Corporate financial distress. New York: John Wiley & Sons.
 • Antonowicz, P. (2006). Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Pr. Mater. Wydz. Zarz. UG, 2, 93-100.
 • Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: Wyd. ODiDK.
 • Antonowicz, P. (2010). Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw. Zesz. Nauk. US. Ser. Ekon. Probl. Usług., 50, 467-476.
 • Argenti, J. (1976). Corporate collapse. The causes and symptoms. London: McGraw-Hill.
 • Bednarski, L. (1987). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE. Cubała, A. (1992). Upadek przed sądem. Firma, 13.
 • Duraj, J. (1989). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gajdka, J., Stos D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. In: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (Ed.). Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Grzegorzewska, E. (2008). Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ser. Ekon. Org. Gospod. Żywn., 64.
 • Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zesz. Nauk. AE w Poznaniu. Ser. II, 153.
 • Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Bad. Oper. Decyz., 3.
 • Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegl. Org., 6.
 • Hill, N., Sartoris, W. (1995). Short term Financial Management: Text and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • http://www.coface.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.egospodarka.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.money.pl. Retrieved January 10th 2014.
 • http://www.securities.com. Retrieved January 10th 2014.
 • Kitowski, J. (2012). Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zarz. Finans., 4.
 • Kitowski, J. (2013a). Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 760. Finans. Rynki Finans. Ubezp., 59.
 • Kitowski, J. (2013b). Metody analizy dyskryminacyjnej jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Zarz. Finans., 4, 3, 197-213.
 • Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Kulawik, J. (1992). Płynność finansowa. Pojęcia i metody pomiaru. Warszawa: IERiGŻ.
 • Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wyd. Wydziału Zarządzania UW.
 • Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa. In: D. Appenzeller (Ed.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. AE Pozn.
 • Monit. Pol. B (2005-2013).
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista., 2.
 • Rogowski, W. (2008). Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością. In: E. Mączyńska (Ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (2003). Dz.U. nr 60 poz. 535.
 • Wardzińska, K. (2012). Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Econ. Manag., 3.
 • Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zesz. Nauk. WSE-I Warsz., 9.
 • Wysocki, F., Kozera, A. (2012). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. J. Agribus. Rural Dev., 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.