PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (50) | 244--281
Tytuł artykułu

Security Services After the Terrorist Attacks in the US and Europe : Patriot Act Versus the Retention Directive, or the Legitimisation Abuses in the Sphere of Privacy in Democratic States : a Comparative Study

Warianty tytułu
Służby bezpieczeństwa po zamachach terrorystycznych w USA i Europie - Patriot Act versus dyrektywa retencyjna, czyli legitymizowanie nadużyć w sferze prywatności w demokratycznych państwach prawa - studium porównawcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Acceleration of technologisation processes, networking of communication, and in consequences it social interactions, resulted in a shift of social, economic and political paradigm in the civilisation sphere. For the purpose of anticipation of an increasing of more and more sophisticated threats, state law enforcement and intelligence agencies developed and implemented new technologies to allow secret services not only maintain raison d'etre but also to preserve and expand assets. And so the existence of American system Echelon or the revealed by Edward Snowden PRISM platform opened public eyes to the fact that the intelligence agencies (in particular, the US National Security Agency) are not only able to capture any tele-information signal but actually takes advantage of this privilege. Despite these attributes, due to administrative and logistical shortcomings, secret services did not avoid the embarrassment associated with effectively carried out terrorist attacks. Paradoxically, instead of diagnosing the errors within the structures, public sector responded in, previously unknown in democratic countries, increasing the competences of the security forces, de facto legalizing almost total surveillance. Symbolic examples are extremely controversial provisions of the Patriot Act in the US and the EU Retention Directive. As a consequence, the fight against terrorism has become an excuse for blunt violation of standards related to privacy. (original abstract)
Akceleracja procesów technologizacji usieciowienia komunikacji, a wraz z nią interakcji społecznych, skutkowała zmianą paradygmatu społecznego, ekonomicznego i politycznego w przestrzeni cywilizacyjnej. Na potrzeby antycypowania coraz bardziej wyrafinowanych form zagrożeń opracowano i wdrożono nowe rozwiązania pozwalające państwowym agencjom bezpieczeństwa nie tylko utrzymywać raison d'etre ale także zachować i poszerzać swoje aktywa. I tak amerykański system Echelon, czy ujawniona przez Edwarda Snowdena platforma PRISMm uświadomiły opinii publicznej, że agencje wywiadowcze (w tym w szczególności amerykański National Security Agency), nie tylko są w stanie przechwycić każdy sygnał teleinformacyjny, ale faktycznie z tego przywileju korzystają. Mimo takich atrybutów, z uwagi na braki administracyjno-logistyczne, nie ustrzegły się kompromitacji związanej ze skutecznie przeprowadzonymi atakami terrorystycznymi. Paradoksalnie zamiast szukać błędów wewnątrz struktur, sektor publiczny odpowiedział, nieznanym wcześniej w państwach demokratycznych, zwiększeniem kompetencji służb bezpieczeństwa, de facto legalizując niemal pełną inwigilację. Symbolicznymi przykładami są niezwykle kontrowersyjne przepisy zawarte w amerykańskiej ustawie Patriot Act oraz unijnej dyrektywie retencyjnej. W konsekwencji walka z terroryzmem stała się usprawiedliwieniem dla bezceremonialnego pogwałcenia norm związanych z ochroną prywatności. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
244--281
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of National Economy in Łódź
Bibliografia
 • Andrew, Ch. 1977. Whitehall, Washington and the intelligence services. International Affairs, vol. 53, no. 3, pp. 390-404.
 • Bazański, Ł. Retencja danych oraz nowe obowiązki ISP w zakresie danych osobowych. [Data retention and new responsibilities of ISPs in the field of personal data.] [Online] Available at: http://www.kike.pl/2013/02/28/ retencja-danych-oraz-nowe-obowiazki-isp-w-zakresie-danych-osobowych/ [Accessed: 4 March 2015].
 • Brzeziński, M. 2009. Rodzaje bezpieczeństwa państwa. [Types of state security.] In: Sulowski, S., Brzeziński, M. eds. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. [The internal security of the state.] Warszawa, p. 34.
 • Cios dla Wielkiego Brata w UE. Dyrektywa retencyjna jest nieważna -wyrok ETS. [A blow for Big Brother in the EU. Retention Directive is invalid - ECJ judgment.] [Online] Available at: http://di.com.pl/new- s/49732,0,Cios_dla_Wielkiego_Brata_w_UE_Dyrektywa_retencyjna_jest_ niewazna_- _wyrok_ETS.html [Accessed: 5 March 2015].
 • Colby, W.E. 1976. Intelligence secrecy and security in a free society. International Security, vol. 1, no. 2, pp. 3-14.
 • Co oznacza dla nas wyrok ETS w sprawie retencji danych. [What the ECJ judgment on data retention means for us.] [Online] Available at: https:// wprawoautorskie.wordpress.com/2014/04/09/retencja-danych-wyrok-ets/ [Accessed: 5 March 2015].
 • Crncec, D. 2009. A new intelligence paradigm and the European Union. Journal of Criminal Justice and Security, no. 1.
 • Davis, P.H.J. 2010. Intelligence and the machinery of government: conceptualizing the intelligence community. Public Policy and Administration. no. 25 (29).
 • Desai, U., Crow, M.M. 1983. Failures of power and intelligence: use of scientific-technical information in government decision making. Administration & Society no. 15 (185).
 • Dufresne, R.L., Offstein, E.H. 2008. On the virtues of secrecy in organisations. Journal of Management Inquiry, no. 17 (102).
 • Dyrektywa retencyjna jest nieważna - wyrok TSUE. [The Retention Directive is invalid - the judgment of the ECJ.] [Online] Available at: http:// www.europapraw.org/news/dyrektywa-retencyjna-jest-niewazna-wyrok-trybunalu- sprawiedliwosci-unii-europejskiej [Accessed: 5 March 2015].
 • European Parliament. 2001. Temporary Committee on the ECHELON Interception System: Report on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system), [2001/2098 (INI)], 11 July 2001.
 • Europejski Inspektor Danych Osobowych o dyrektywie retencyjnej. [The European Data Protection Supervisor on the Data Retention Directive] Available at: http://www.europapraw.org/news/europejski- inspektor-danych-osobowych-o-dyrektywie-retencyjnej [Accessed: 7 May 2014].
 • Flanagan, S.J. 1985. Managing the Intelligence Community. International Security, vol. 10, no. 1.
 • Freeman, O. 1999. Competitor intelligence: information or intelligence? Business Information Review, no. 16 (71).
 • Gadzheva, M. 2007. Privacy in the age of transparency. Social Science Computer Review, no. 26 (60).
 • Garson, G.D. 2006. Securing the virtual state: recent developments in privacy and security. Social Science Computer Review, no. 24 (489).
 • Kołodko, G. 2013. Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. [Where the world is heading. The political economy of the future.] Warszawa.
 • Kołodko, G. 2013. Wędrujący świat. [Wandering Word.] Warszawa.
 • The USA Constitution. Available at: http://libr.sejm.gov.pl/bibl/ [Accessed: 9 September 2014].
 • Korzeniowski, L. F. 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. [Fundamentals of sciences about security. Security management.] Warszawa, p. 99-143.
 • Koziej, S. Obywatele są bezbronni wobec zagrożeń takich jak PRISM. [Citizens are defenceless in the face of threats such as PRISM.] Polska Agencja Prasowa [Online]. Available at: http://wiadomosci.wp.pl/kat,13-42,title,Stanislaw- Koziej-obywatele-sa-bezbronni-wobec-zagrozen-takich-jak- PRISM,wid,15741432,wiadomosc.html?ticaid = 1127d3&_ticrsn=5; [Accessed: 7 July 2014].
 • Little, L. 2008. Privacy, trust, and identity issues for ubiquitous computing. Social Science Computer Review, no. 26.
 • Memorandum of Attorney General (Janet Reno) to Assistant Attorney General, Criminal Division Director, FBI Counsel for Intelligence Policy United States Attorneys. 19 June 1995 Available at: http://epic.org/privacy/terrorism/fisa/ ag_1995_mem.html [Accessed: 21 January 2015].
 • "Nic nie zyskaliśmy, a straciliśmy prywatność" - Komisja Europejska ocenia dyrektywę o retencji danych, my oceniamy Komisję... i sytuację w Polsce. ['We have not gained anything, and lost privacy' - the European Commission evaluates the Directive on data retention, we assess the Commission ... and the situation in Poland.] [Online] Available at: http://panoptykon.org/ wiadomosc/nic-nie-zyskalismy-stracilismy- prywatnosc-komisja-europejska-ocenia-dyrektywe-o-retencji-d [Accessed: 21 August 2014].
 • Nisztor, P. Polacy pod kontrolą służb. [Poles under the control of the services.] Rzeczpospolita, no. 116 (8932), p. 1.
 • Omand, D. 2010. Creating intelligence communities. Public Policy and Administration. no. 25 (99).
 • European Data Protection Supervisor. 2011. Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Evaluation report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Data Retention Directive (Directive 2006I24IEC), EDPS/11/6, Brussels, 31 May 2011.
 • Podolski, A. 2004. Europejska współpraca wywiadowcza - brakujące ogniwo europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa? [European intelligence cooperation - a missing link of European foreign and security policy?] Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy no. 10, p. 1.
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament -Evaluation Report on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC), 3 COM(2011) 225 final, Brussels 18.4.2011, p. 23.
 • Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli - Raport Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. [The report of the Commission on Human Rights at the Polish Bar Council. Data retention: concern for security or surveillance of citizens.] Available at: http:// archiwum.adwokatura.pl/?p=3566 [Accessed: 4 April 2014].
 • Retencja danych - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014, sygn. K 23/11. [Data retention - Constitutional Court's judgment of 30 July 2014, no. K 23/11.] [Online] Available at: http://akrasuski.com/news/11/18/ Retencja-danych-wyrok- Trybunalu-Konstytucyjnego-z-30-lipca-2014-r-sygn-K-23-11.html
 • Rogala-Lewicki, A. Czy polskie służby specjalne potrzebują formuły Intelligence Community. [Do Polish special services need formulas of Intelligence Community?] Forum Studiów i Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego. [ISSN 2082-7997] Available at: http://www.fsap.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=21 czy-polskie-suby-specjalne-potrzebuj- formuy-intelligence-community&catid=7 comm ents&Itemid=9&lang=pl, [Accessed: 7 May 2014].
 • Siedlecka, E. 2011. Służby zdradzają, jak często sięgały po bilingi. [Services reveal how often they reached for phone records.] Gazeta Wyborcza [Online] 10 February 2011, p. 6; Available at: http://wyborcza. pl/1,75478,9081579,Sluzby_zdradzaja__jak_czesto_siegaly_po_billingi. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.