PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 174--184
Tytuł artykułu

Turystyka zakupowa - istota i uwarunkowania jej rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Shopping Tourism - Essence and Determinants of Its Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty turystyki zakupowej, przedstawienie uwarunkowań jej rozwoju, zwrócenie szczególnej uwagi na jej rdzeń, tj. centra handlowe, a ponadto na determinanty uczestnictwa w turystyce zakupowej, pozwalające na scharakteryzowanie przeciętnego turysty zakupowego. Realizacji celu posłużyła kwerenda literatury przedmiotu, a do identyfikacji determinant uczestnictwa w turystyce zakupowej wykorzystane zostały wyniki badań bezpośrednich. Posługując się dwumianowym modelem logitowym przedstawiono profil przeciętnego turysty zakupowego, którym okazała się być kobieta w młodym wieku (poniżej 45 lat), posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, osiągająca bardzo korzystną sytuację finansową. W podsumowaniu artykułu nawiązano do realizacji celu oraz wyznaczono kierunki dalszych badań. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the essence of shopping tourism, the determinants of its development, to pay a particular attention to its core, i.e. shopping centres and, moreover, the determinants of participation in shopping tourism, allowing description of the average shopping tourist. Achievement of the objective was able owing to a search for the subject literature, while in order to identify the determinants of participation in shopping tourism there were used findings of direct surveys. Using the binominal logit model, the author presented the profile of the average shopping tourist who appeared to be a woman of the young age (below 45 years), with at least secondary education, reaching a very favourable financial situation. In the article's conclusion, the author referred to achievement of the objective and defined the directions of further research. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
174--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arnold M.J., Reynolds K.E. (2003), Hedonic shopping motivations, "Journal of Retailing", No. 79.
 • Chon K. (1990), The Role of Destination Image in Tourism: A Review and Discussion, "The Tourist Review", No. 45(2).
 • Crompton J.L. (1979), Motivations for Pleasure Vacation, "Annals of Tourism Research", No. 6(4).
 • Dobre perspektywy rozwoju rynku centrów handlowych w Europie Środkowej (2014), http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/news/2013/12/shopping-centre-development-pipelineremains-strong-in-central-europe/ [dostęp: 22.02.2014].
 • Franses P.H., Paap R. (2004), Quantitative Models in Marketing Research, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Goossens C. (2000), Tourism Information and Pleasure Motivation, "Annals of Tourism Research", No. 27(2).
 • Grzesiuk A. (2007), Infrastruktura handlowa w Szczecinie a przygraniczna turystyka zakupowa, (w:) Mikołajczyk J., Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel. - gastronomia, turystyka, WSHiU, Poznań.
 • Grzesiuk A. (2013), Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. 3, Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe.
 • Hanqin Z., Lam T. (1999), An analysis of Minland Chinese visitors' motivations to visit Hong Kong, "Tourism Management", No. 20.
 • Hołderna-Mielcarek B., Majchrzak K. (2007), Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania, (w:) Mikołajczyk J., Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel. - gastronomia, turystyka, WSHiU, Poznań.
 • Kaczor B., Zamelska M. (2000), Czynniki warunkujące migracje wypoczynkowe w Polsce, (w:) Bosiacki S., Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
 • Lubbe B. (1998), Primary Image as a Dimension of Destination Image: An Empirical Assessment, "Journal of Travel and Tourism Marketing", No. 7(4).
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oh H., Uysal M., Weaver P. (1995), Product bundles and market segments based on travel motivations: A canonical correlation approach, "International Journal of Hospitality Management", No. 14(2).
 • Pearce P.L., Lee U. (2005), Developing the travel career approach to tourist motivation, "Journal of Travel Research", No. 43.
 • Podemski K. (2005), Socjologia podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Richards G. (2002), Tourism Attraction Systems, Exploring Cultural Behavior, "Annals of Tourism Research", Vol. 29, No. 4.
 • Ryan C., Glendon I. (1998), Application of Leasure Motivation Scale to Tourism, (w:) "Annals of Tourism Research", Vol. 25, No. 1.
 • Śmigielska G. (2011), Handel w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Woźniak M., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 22, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Swanson K.K., Horridge P.E. (2006), Travel motivations as souvenir purchase indicators, "Tourism Management", No. 27.
 • Tauber E.M. (1972), Marketing notes and communications: Why do people shop?, "Journal of Marketing", No. 36.
 • Timothy D.J. (2005), Shopping tourism, retailing, and leisure, "Aspects of Tourism", No. 23.
 • Turystyka zakupowa - czyli gdzie Polacy latają na wyprzedaże (2014), http://www.swiatpodroznikow.pl/wiadomosci/1326-turystyka-zakupowa-czyli-gdzie-polacylataja-na-wyprzedaze [dostęp: 22.02.2014].
 • Ulman P. (2011), Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.