PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 196--204
Tytuł artykułu

Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit

Autorzy
Warianty tytułu
Young Consumers' Attitudes towards Volunteering and Non-Profit Organisations Supporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest prezentacja postaw młodych konsumentów wobec działalności wolontariatu i organizacji non-profit, na tle danych dotyczących innych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienie to zilustrowane zostało wynikami własnych badań sondażowych, dotyczących zaangażowania młodych ludzi w działalność wolontariatu i organizacji non-profit oraz wcześniejszych badań postaw dorosłych Polaków wobec wolontariatu. Stwierdzono, że młodzi konsumenci są bardzo zaangażowani w działalność organizacji non-profit, a także innych form wspierania osób potrzebujących pomocy. Pragnienie nabycia nowych doświadczeń, poznania nowych osób i pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego to główne motywatory zaangażowania młodych wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonym badaniom można dokonać oceny zachowań i motywacji młodych konsumentów, którzy podejmują działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Artykuł może też stanowić punkt wyjścia do dyskusji, na ile kampanie społeczne promujące organizacje non-profit i wolontariat oraz akceptacja społeczna zjawiska przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tego rodzaju działalnością. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the young consumers' attitudes towards activities carried out by volunteering and non-profit organisations against the background of the data related to other countries of the European Union. This issue was illustrated with findings of own surveys concerning young people's involvement in activities of volunteering and non-profit organisations as well as of earlier surveys of adult Poles' attitudes towards volunteering. The authors stated that young consumers were highly involved in activities carried out by non-profit organisations as well as in other forms of supporting people who need assistance. The desire to gain new experience, to get acquainted with new people and to usefully exploit leisure is the main motivators of young volunteers' involvement. Owing to the carried out surveys one may assess the behaviours and motivations of young consumers who undertake activities for NGOs. The article can also be a starting point to discussion how much the social campaigns promoting non-profit organisations and volunteering as well as the social acceptance of the phenomenon are conducive to the growth of interest in such activities. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
196--204
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
  • Angermann A., Sittermann B. (2011), Volunteering in the Member States of the European Union - Evaluation and Summary of Current Studies, "Working Paper", No. 5, Observatory for Sociopolitical Developments in Europe, Frankfurt.
  • Limański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
  • Mathou C. (Ed.) (2010), Volunteering In The European Union. Final Report submitted by GHK, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency and Directorate General Education and Culture, Brussels-London.
  • Porcaro G. (Ed.) (2012), Volunteering Charter. European Charter On The Rights And Responsibilities Of Volunteers, European Youth Forum, Brussels.
  • Przewłocka J. (2011), Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
  • Teisseyre P. (2014), Jak rozumiemy wolontariat?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/961811.html [dostęp: 10.03.2014].
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
  • Volunteering in Europe (2013), European Youth Portal, http://europa.eu/youth/eu/article/volunteering-europe_en [dostęp: 15.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.