PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1(13) Turystyka i rekreacja w aglomeracjach = Tourism and Recreation in Agglomerations | 145--161
Tytuł artykułu

Wybrane czynniki podejmowania aktywności rekreacyjnej przez odwiedzających miejskie parki w Katowicach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Factors that Influence the Practice of Recreational Activity in Urban Parks in Katowice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Katowice pełnią rolę centralnego miasta Aglomeracji Śląskiej. Powszechnie kojarzone są z industrializacją i przemysłem górniczym, ale cechuje je także bogactwo terenów zieleni. Sport w Katowicach ma swoją długoletnią historię. Kultura fizyczna rozwijała się wraz ze zmianami polityczno-gospodarczymi oraz głównymi ideami płynącymi z zagranicy. Również obecnie można zauważyć na terenie miasta rozwój współczesnej tendencji - ruchu na świeżym powietrzu. W przeprowadzonym badaniu dotyczącym aktywności fizycznej mieszkańców Katowic (N = 250) wzięto pod uwagę 11 parków miejskich. Celem badania była identyfikacja wybranych czynników warunkujących rozwój rekreacji na terenach parków miejskich Katowic. Stwierdzono, że katowickie parki dzięki dostępności komunikacyjnej i posiadanej bazie rekreacyjnej mogą być odpowiednimi miejscami do uprawiania różnych terenowych form ruchu sportowo-rekreacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Katowice is the central city in the Silesian Agglomeration. Commonly, it is associated with high industrialization and the mining industry, but it also has a wealth of green spaces. Sports have had a long history in Katowice. Physical culture developed together with political and economic changes, also following the main trends stemming from abroad. Even today in the city, we can see the development a modern trend: outdoor exercise. In the conducted study on the physical activity of residents in Katowice (N = 250), 11 city parks were taken into consideration. The aim of the study was to identify factors (forms, availability, management, and motivation) responsible for the development of recreation and parks in urban areas of large cities. It was found that the Katowice parks are suitable places to practice various terrain forms of movement and to have sports facilities.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, doktorantka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorantka
Bibliografia
 • Aeroklub Śląski, www.aeroklub.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=ca tegory&layout=theme1425:category&id=33&Itemid=172 [12.04.2015].
 • Casper J.M., Harolle M.G., Kelley K. (2013), Gender differencesin self-report physical activity andpark and recreation facility use amongLatinos in Wake County, North Carolina, Annals of Behavioral Medicine, t. 45, nr 1: 49-54.
 • Child S. i in. (2015), Demographic differences in perceptions of outdoorrecreation areas across a decade, Journal of Park & Recreation Administration, t. 33, nr 2.
 • Godlewski P. (2002), Sport wyczynowy w Polsce 1989-2001. Od sportu socjalizmu realnego poprzez chaos do hybrydy,w: Przeobrażenia w systemie kultury fizycznej po roku 1989 w Polsce i w Niemczech, red. B. Woltman, Gorzów Wlkp.: Wyd. AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
 • Kęsik J. (1996), Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918-1939, Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu.
 • Larson L. i in. (2014), Physical activity levels and preferences of etchnically diverse visitors to Georgia state parks, Journal of Leisure Research, t. 46, nr 5: 540-562.
 • Lipońska-Sajdak J. (1995), Katowice wczoraj, Gliwice: Wyd. "Wokół nas".
 • Park Alojzego Budnioka, www.katowice.eu [27.10.2011].
 • Park Giszowiec, Związek Zieleni Miejskiej, www.zzm.katowice.pl/index.php/park-giszowiec [11.04.2015].
 • Park Kościuszki, Katowicki Park Leśny, Park Zadole, Park Giszowiec, Park w Murckach, Park Bogucki, Związek Zieleni Miejskiej, www.zzm.katowice.pl [7.04.2015].
 • Parki i ogrody: Dolina Trzech Stawów, Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, Park Kościuszki, Park Wełnowiecki, Park Załęski, Rezerwat "Las Murckowski" i "Wesoła Fala", www.parki.org.pl [7.04.2015].
 • Programm des Städtischen Gymnasiums zu Kattowitz - 3 Ostern 1874, Katowice1874.
 • Przybytek J., Park Bogucicach i Park Olimpijczyków będą rewitalizowane. Przybędzie sporo atrakcji, http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/park-bogucicach-i-park-olimpijczykow-beda-rewitalizowane,3285951,artgal,t,id,tm.html [12.04.2015].
 • Rejestr Zabytków Województwa Śląskiego nr 1229/78, www.wkz.katowice.pl/ [12.04. 2015].
 • Steuer A. (2012), Kultura fizyczna i sport, w: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. A. Barciak, Katowice: Muzeum Historii Katowic.
 • Steuer A. (2007), Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym, w: Katowice. W 141. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przemiany protoindustrialne jako czynnik miastotwórczy, red. A. Barciak, Katowice: Instytut Górnośląski, Urząd Miasta Katowice, Muzeum Historii Katowic.
 • Steuer A. (1999), Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895-1988), Katowice, "Kronika Katowic" t. 8.
 • Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku, https://bip.um.katowice.pl/ dokumenty/2012/3/13/1331623868.pdf [14.04.2015].
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Cz. 1: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, www.bip. um.katowice.pl [27.03.2011].
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prognoza oddziaływania na środowisko, Urząd Miasta Katowice, www.bip.um.katowice.pl [6.07. 2011].
 • Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Lasek Alfreda", nr X/139/11 z dnia 30 maja 2011 r., www.bip. um.katowice.pl [14.04.2015].
 • Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania nazw placom położonym na terenie miasta Katowice (Park Wełnowiecki, Park Zadole, Park Murckowski), nr LXV/ 1303/10 z 27 września 2010 r., www.bip.um.katowice.pl [14.04.2015].
 • Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Park Załęski", nr LX12/1270/10 z 26 lipca 2010 r., www.bip. um.katowice.pl [14.04.2015].
 • Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania zespołowi parkowemu w Katowicach Szopienicach nazwy "Park Olimpijczyków", nr XVIII/238/2000 z 17 stycznia 2000 r., www.bip.um.katowice.pl [14.04.2015].
 • Veitch K. i in. (2012), Park improvements and park activity: A natural experiment, American Journal of Preventive Medicine, t. 42, nr 6: 616-619.
 • Weng P.-Y., Chiang Y.C (2014), Psychological restoration through indoor and outdoor leisure activities, Journal of Leisure Research, t. 46, nr 2: 203-217.
 • Zarys rozwoju miasta Katowice 1865-1945 (1978), red. J. Szaflarski, Katowice: Śląsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.