PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 216--226
Tytuł artykułu

Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej

Warianty tytułu
Consumers' Choices in the Market for Fish, Seafood and Its Products against the Background of the Situation in the Fish Branch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów wyborów konsumenckich dotyczących ryb, owoców morza i ich przetworów na tle ogólnej charakterystyki branży rybnej. Wykorzystano wtórne oraz uzyskane metodą internetowego badania ankietowego pierwotne źródła informacji. Dane wtórne wskazują na niskie spożycie ryb i przetworów w Polsce, tymczasem wyniki własnego badania wykazały dużą popularność ich spożycia. Świadomość konsumentów w zakresie walorów prozdrowotnych ryb, zwłaszcza morskich jest wysoka, a czynnikami wyboru są także chęć urozmaicenia diety i cechy sensoryczne tej żywności. Stwierdzono, że istnieje duży potencjał wzrostu popytu na wyroby sektora rybnego, ale jego wykorzystanie warunkują przekształcenia w branży, zwłaszcza jej konsolidacja i dalsza modernizacja, rozszerzenie i unowocześnienie oferty oraz poprawa dostępności fizycznej i ekonomicznej produktów. Niezbędne jest także wykorzystanie narzędzi marketingowych, w tym marketingu żywieniowego i realizacja programów edukacyjnych. Wobec udowodnionych naukowo korzyści zdrowotnych ze spożywania ryb, owoców morza i przetworów zwiększenie ich spożycia powinno wpłynąć na poprawę wskaźników zdrowia populacji Polski. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the work is to present the selected aspects of consumers' choices concerning fish, seafood and its products against the background of overall description of the fish branch. There are used secondary as well as obtained by the method of Internet survey primary sources of information. The secondary data indicate the low level of consumption of fish and fish products in Poland, whereas the results of the authors' own research indicated great popularity of consumption thereof. Consumers' awareness as regards healthy values of fish, especially sea fish, I high, and the factors of choice are also the desire to diversify diet and the sensory features of that food. The authors have stated that there is a great potential of growth of demand for the fish sector's products, though its use is conditioned by the transformations in the branch, particularly its consolidation and a further modernisation, extension and modernisation of the offer as well as improvement of the products physical and economic accessibility. There is also the need to make use of the marketing tools, including nutrition marketing and fulfilment of the educational programmes. Having in mind the scientifically proved healthy benefits of consumption of fish, seafood and their products, an increase of consumption thereof should affect improvement of the Polish population's health indicators. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
216--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brzózka M. (2012), Ekspert: Sytuacja w sektorze rybnym pokazuje, iż konsolidacja w branży jest niezbędna, http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/ekspert-sytuacja-w-sektorze-rybnympokazuje-iz-konsolidacja-w-branzy-jest-niezbedna,63339.html [dostęp: 10.03.2014].
 • FAO (2012), The State of World Fisheries and Aquaculture, FAO, Rome.
 • FAO (2014), Food Balance Sheets, http://faostat3.fao.org [dostęp: 10.03.2014].
 • GUS (2013a), Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku, GUS, Warszawa.
 • GUS (2013b), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013, GUS, Warszawa-Szczecin.
 • Janowska M. (2013), Preferencje konsumentów dotyczące spożycia ryb, owoców morza i przetworów, SGGW, WNoŻ, Warszawa.
 • Pieniak Z., Kołodziejczyk M., Kowrygo B., Verbeke V. (2010), Consumption patterns and labelling of fish and fishery products in Poland after the EU accession, "Food Control", No. 22.
 • Portalspożywczy.pl (2014a), Graal: Konsolidacja branży rybnej jest nieunikniona, http://www.portalspozywczy.pl/ryby/wiadomosci/graal-konsolidacja-branzy-rybnej-jestnieunikniona, 97732.html [dostęp 10.03.2014].
 • Portalspożywczy.pl(2014b), Prezes Seko: Konsolidacja branży rybnej jest nieunikniona, http://www.portalspozywczy.pl/serwis/przetworstwo-ryb/wiadomosci/prezes-seko-konsolidacjabranzy-rybnej-jest-nieunikniona,96867.html, [dostęp: 10.03.2014].
 • "Rynek ryb, stan i perspektywy" (2007), nr 7, IERiGŻ-PIB, MIR-PIB, ARR, MRWiR, Warszawa.
 • "Rynek ryb, stan i perspektywy" (2013), nr 20, IERiGŻ-PIB, MIR-PIB, ARR, MRWiR, Warszawa.
 • Szczepańska M. (2014), Jednej z najpopularniejszych ryb szkodzą wysokie ceny i... spadek konsumpcji czystej wódki. Bez agresywnej promocji lepiej nie będzie, "Puls Biznesu", nr 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.