PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 337--238
Tytuł artykułu

Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Interest in Local Food among Polish Consumers against the Background of European Union's Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań podjętych w artykule była ocena Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych oraz analiza zagadnień związanych z zainteresowaniem konsumentów tą kategorią produktów. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych dotyczących decyzji zakupowych mieszkańców Poznania, Lublina i Szczecina w zakresie żywności lokalnej i regionalnej. Zdecydowane preferencje odnośnie do miejsca pochodzenia żywności ma niecałe 40% respondentów, przy czym większość tej grupy przedkłada produkty krajowe nad zagraniczne. Żywność lokalna największą popularnością cieszy się wśród mieszkańców Lublina i Poznania, a najmniejszą wśród szczecinian. Najczęściej po produkty regionalne sięgają osoby, którym powodzi się przeciętnie lub źle. Takie deklaracje respondentów mogą oznaczać, że żywność pochodzenia lokalnego postrzegana jest jako tańsza. Analiza danych dowodzi, iż konieczne jest podjęcie działań prowadzących do zwiększenia świadomości konsumentów dotyczących wyrobów lokalnych oraz do ułatwienia producentom ich wytwarzania i ujednolicenia procedur kwalifikowania artykułów żywnościowych do tej kategorii. Przede wszystkim należy jednak opracować i konsekwentnie stosować powszechnie obowiązującą definicję "produktu lokalnego". Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations undertaken in the article was to assess the Common Agricultural Policy as regards manufacturing local food products and to analyse the issues connected with consumers' interest in this category of products. The author presented findings of quantitative surveys on purchasing decisions made by inhabitants of Poznan, Lublin and Szczecin as regards local and regional foods. The resolute preferences related to the place of food origin are displayed by less than 40% of respondents, while the majority of this group prefers domestic products over foreign ones. Local food is the most popular among inhabitants of Lublin and Poznan, while the least among Szczecin inhabitants. Most often for regional products reach individuals whose financial conditions is average or poor. Such declarations made by respondents may mean that food of the local origin is perceived as cheaper. The data analysis shows that there is the need to undertake measures leading to greater consumer awareness as regards local products and easing manufacturers production thereof and unification of the procedures of qualifying food articles to this category. However, first of all, it is necessary to work out and consistently apply the commonly binding definition of the local product. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
337--238
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 50 lat Wspólnej Polityki Rolnej (2014), http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wspolna-polityka-rolna/czym-jest-wspolna-polityka-rolna.html [dostęp: 24.02.2014].
 • European Food Declaration (2010), http://nyelenieurope.net/europeanfooddeclaration/declaration/pl.html [dostęp: 24.02.2014].
 • Feagan R. (2007), The place of food: mapping out the 'local' in local food systems, "Progress in Human Geography", Vol. 31 No. 1.
 • Gąsiorowski M. (2004), Europejski system oznaczania jakości produktów regionalnych, (w:) Vinaver K., Jasiński J. (red.), Rzeczpospolita produktów regionalnych, http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=707 [dostęp: 23.02.2014].
 • Krystallis A., Chryssohoidis G. (2005), Consumers' willingness to pay for organic food: factors that affect it and variation per organic product type, "British Food Journal", Vol. 107, No. 5.
 • LaTrobe H.L., Acott T.G. (2000), Localising the Global Food System, "International Journal of Sustainable Development and World Ecology", Vol. 7.
 • Megicks Ph., Memery J., Angell R.J. (2012), Understanding local food shopping: Unpacking the ethical dimension, "Journal of Marketing Management", Vol. 28, Nos. 3-4, March.
 • Morris C., Buller H. (2003), The local food sector: A preliminary assessment of its form and impact in Gloucestershire, "British Food Journal", Vol. 105, No. 8.
 • O'Hara S.U, Stagl S. (2001), Global food markets and their local alternatives: A socio-ecological economic perspective, "Population and Environment", July, Vol. 22, No. 6.
 • Pearson D., Henryks J., Trott A., Jones P., Parker G., Dumaresq D., Dyball R. (2011), Local food: Understanding consumer motivations in innovative retail formats, "British Food Journal", Vol. 113, No. 7.
 • Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny (2014), http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/informator/produkt-lokalny-tradycyjnyregionalny-ekologiczny [dostęp: 23.02.2014].
 • Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej do roku 2020. Stanowisko grupy polskich pozarządowych organizacji ekologicznych, rolniczych i społecznych (2014), Zielony Instytut Fundacja Zielonej Polityki, http://zielonyinstytut.pl/download/wpr.pdf [dostęp: 24.02.2014].
 • Rogala A. (2014), Motywy i kierunki zainteresowania konsumentów żywnością lokalną, "Marketing i Rynek", nr 6.
 • Seyfang G. (2008), Avoiding Asda? Exploring consumer motivations in local organic food networks, "Local Environment", Vol. 13, No. 3.
 • Schnell S.M. (2013), Food miles, local eating, and community supported agriculture: putting local food in its place, "Agriculture and Human Values", Vol. 30, Iss. 4.
 • Von Braun J., Díaz-Bonilla E. (2008), Globalization of food and agriculture and the poor, "International Food Policy Research Institute", Issue briefs 52, September.
 • Winawer Z., Wujec H. (2013), Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 • WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2010) 672 wersja ostateczna z dn. 18.11.2010, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_pl.pdf [dostęp: 24.02.2014].
 • Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa. Wersja wstępna (2011), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, http://www.fapa.org.pl/gfx/saepr/Wsp%C3%B3lna%20Polityka%20Rolna%20jako%20europejska%20polityka%20%C5%BCywno%C5%9Bciowa.pdf [dostęp: 24.02.2014].
 • Wspólna polityka rolna. Partnerstwo Europy i rolników (2012), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_pl.pdf, dostęp 24.02.2014.
 • W stronę nowej Wspólnej Polityki Rolnej (2014), Slow Food Polska, http://www.slowfood.pl/plikownia/CAP_PL.pdf [dostęp: 24.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.