PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
14 (2015) | nr 4 | 37--48
Tytuł artykułu

Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products After Poland'saccession to the EU

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Trends in foreign trade have a huge impact on the country's position in the international market. Poland's accession to the EU was a breakthrough for the Polish foreign trade. This paper analyses trends in the Polish foreign trade in agri-food products in the years 2004-2014, after joining the European Single Market (ESM) and adopting the rules of Common Agricultural Policy (CAP). Since 2004, export growth rate in Polish agri-food products has been faster than the import one and Poland turned from an agricultural net importer to a net exporter. In the paper the value and the balance of trade in agri-food products were analysed. Further, the geographical structure of Poland's foreign trade broken-down into different groups of countries was discussed. The analysis showed that agricultural and food sector improved a lot using the opportunities offered by the accession to the EU. Development of the Polish agricultural trade proves that international competitiveness of Polish agriculture in the years 2004-2014 improved. (original abstract)
Pozycja kraju na rynku międzynarodowym zależy od zmian, jakie zachodzą w jego handlu zagranicznym. Akcesja Polski do UE była przełomowym wydarzeniem dla polskiego handlu zagranicznego. Celem artykułu jest ocena zmian w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2014, zatem od momentu włączenia Polski do jednolitego rynku europejskiego (JRE) i przyjęcia zasad wspólnej polityki rolnej (WPR). Od 2004 roku stopa wzrostu polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wzrasta szybciej niż importu, a Polska przeobraziła się z importera netto w eksportera netto produktów rolno-spożywczych. W artykule, analizie poddano wartość i saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi. Ponadto, omówione zostały tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2004-2014 z uwzględnieniem poszczególnych grup państw. Przeprowadzona analiza wykazała, że Polski sektor rolno-spożywczy uległ znacznym przeobrażeniom od momentu przystąpienia Polski do struktur unijnych, tym samym wykorzystał szanse płynące z akcesji do UE. Rozwój polskiego handlu produktami rolnymi i spożywczymi potwierdza wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie międzynarodowej w latach 2004-2014. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku [Analysis of production and economic situation of agriculture and agri-food economy in 2006]. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku [Analysis of production and economic situation of agriculture and agri-food economy in 2007]. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Bałtowski, M., Miszewski, M. (2007). Transformacja gospodarcza w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Batyk, I.M. (2014). Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (29), 3, 7-11.
 • CAP post-2013: Key graphs & figures. European Commission, Brussels 2015. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph1_en.pdf.
 • Chechelski, P. (2007). Wpływ korporacji transnarodowych na wydajność w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, 9, 3, 46.
 • Duczkowska-Małysz, K., Szymecka, A. (2009). Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. SGH, Warszawa.
 • Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Grzelak, M.M. (2011). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy [Foreign trade agri-food products - current situation and perspectives]. 41. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2015.
 • Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2014 r. z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych [Foreign trade agri-food commodities in 2014 with major export commodity groups]. Agencja Rynku Rolnego - Biuro Programowania i Analiz, Warszawa 2015 r.
 • Member States Factsheets. European Commission, Brussels 2015. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf.
 • Mroczek, R. (2014). Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. [In:] P. Szajner (Ed.) Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza z wyników badań 140, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Rowiński, J., Bułkowska, M. (2012). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego. Materiały do syntezy 64. IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 • Urban, R., Szczepaniak, I., Mroczek, R. (2010). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.