PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 3 | 151--157
Tytuł artykułu

Konsumpcja papierosów w Polsce w zależności od różnych aspektów satysfakcji

Warianty tytułu
Cigarettes Consumption in Poland Depending on Various Aspects of Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań były identyfikacja i ocena siły zależności pomiędzy różnymi aspektami satysfakcji a poziomem konsumpcji papierosów. Przemysł wyrobów tytoniowych w Polsce jest źródłem znaczących dochodów budżetowych. Z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych pochodzi 6,5% wpływów do budżetu państwa. Jednak nadmierne palenie papierosów pociąga za sobą skutki zdrowotne, których likwidacja oraz działania profilaktyczne generują praktycznie równoważne koszty. Przedstawiono wyniki badań nad związkiem pomiędzy poziomem konsumpcji papierosów a różnymi aspektami satysfakcji w życiu codziennym. Palenie papierosów często jest traktowane jako remedium na wysoki poziom stresu, czy sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami. Z wyjątkiem zadowolenia z sytuacji w kraju, w większości przypadków wykazano silny związek pomiędzy poziomem zadowolenia respondentów a wielkością konsumpcji papierosów. (abstrakt oryginalny)
EN
Tobacco industry in Poland is a significant source of budget revenue. Only from excise duty on tobacco products derived 6.5% of revenue for the State budget. On the other hand, excessive smoking entails health effects whose liquidation and prevention activities generates practically equivalent costs. Cigarette smoking is often regarded as a remedy for high levels of stress, or how to deal with difficult emotions. The paper presents the results of research on the connection between the level of cigarette consumption and the various aspects of satisfaction in daily life. With the exception of satisfaction with the country, in most cases it demonstrated a strong correlation between the level of satisfaction of respondents, and cigarettes consumption. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
151--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Cekiera C. 2005: Tytoń, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Czapiński J. 2011: Nikotynizm w Polsce, Raport dla World Health Organization, Warszawa, [online], http:// www.rtoz.org.pl.
 • Czapiński J., Panek T. 2013: Diagnoza społeczna 2013, [online], http://www.diagnozaspoleczna.com.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P. 2013: Identyfikacja tendencji produkcji i konsumpcji papierosów w Polsce w latach 1999-2012, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 119-124.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. 2014a: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29, 3), 71-84.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. 2014b: Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 2000-2013 na podstawie badań "Diagnoza Społeczna", Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 128-133.
 • Kostiukow A., Pioterek A., Głowacka M.D., Mojs E. 2007: Nikotynizm wśród gimnazjalistów województwa wielkopolskiego, Problemy Higieny Epidemiologicznej, 88(suppl. 3), 70-74.
 • Kleszczewska E., Jaszczuk A. 2008: Analiza zjawiska palenia papierosów i przyczyn tego zjawiska wśród studentów Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Przegląd Lekarski, 65(10), 572-575.
 • Kuźmicka P., Karakiewicz B., Rotter I. 2012: Czym różni się palenie tytoniu u kobiet i mężczyzn? Implikacje dla profilaktyki, Problemy Higieny Epidemiologicznej, 93(3), 460-465.
 • Lewtak K., Smolińska J. 2011: Uogólnione poczucie własnej skuteczności a zachowania antyzdrowotne lekarzy rodzinnych na przykładzie palenia tytoniu, Przegląd Epidemiologiczny, 65(1), 115-121.
 • Mojs E., Kleka P., Głowacka M.D., Żarowski M., Gajewska E. 2007: Kompetencje życiowe a palenie tytoniu u nauczycieli, Przegląd Lekarski, 64(10), 845-847.
 • Mojs E., Stanisławska-Kubiak M., Skommer M., Wójciak R. 2009: Palenie papierosów z perspektywy psychologii pozytywnej, Przegląd Lekarski, 66(10), 765-767.
 • Postawy wobec palenia. Komunikat z badań, BS/107/2012. 2012: CBOS, Warszawa.
 • Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu. 2013: TNS Polska, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 2014: Rada Ministrów, Warszawa.
 • Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: WHO, Kobehavn, Denmark.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.