PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 | 118--130
Tytuł artykułu

Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego - perspektywa teorii sieci

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cooperation of Entities Focused on Creating and Strengthening the Image of a Tourist Region - Network Theory Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu współpracy podmiotów na rzecz kreowania wizerunku regionu turystycznego. W artykule zastosowano teorię sieci do wyjaśnienia mechanizmu współpracy podmiotów na rzecz kreowania wizerunku regionu turystycznego. Jest to uzasadnione z uwagi na przyjętą w artykule szeroką definicję produktu turystycznego (złożony produkt turystyczny) Gołembskiego, nawiązującą do modelu systemu turystycznego Leipera. W artykule przedstawiono najważniejsze teorie i koncepcje ekonomiczne dające możliwość badania współpracy w turystyce. Następnie w oparciu o krytyczną analizę literatury przedstawiono dynamiczny model budowania współpracy w celu kreowania wizerunku regionu turystycznego z perspektywy poziomu interakcji (relacji). W wyjaśnianiu uwarunkowań współpracy zaprezentowano również moduły sieciowej kreacji wizerunku w połączeniu z mechanizmem koordynacji sieci. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to explain the mechanism of entities' cooperation, focused on creating the image of a tourist region. Network theory was applied in the article to explain the mechanism of entities' cooperation aimed at creating the image of a tourist region product. It is justified based on the adopted, broad definition of a tourist product (complex tourist product) by Gołembski and referring to Leiper's tourism system model. The article presents the most important economic theories and concepts offering an opportunity to analyze cooperation in tourism. Next, based on the critical analysis of subject literature, a dynamic model for establishing cooperation in order to create an image of a tourist region, from the perspective of interaction (relation) level. While explaining the cooperation mechanism the author also presented the modules of network image creation, along with the mechanism of network coordination. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
118--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baker H. R., Building multi-community rural development partnership, [w:] R. C. Rounds (ed.), The Structure, Theory and Practice of Partnerships in Rural Development, Brandon 1993.
 • Barczak M., Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Bennett R. J., Local Government in Post-socialist Cities, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest 1997.
 • Byrd E., Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Role: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development, "Tourism Review" 2007, vol. 62, no. 2.
 • D. Gursoy, M. Saayman, M. Sotiriadis (eds.), Collaboration in Tourism Businesses and Destinations, Emerald Group Publishing, Bingley 2015.
 • Crotts J. C., Buhalis D., March R., Global alliances in tourism and hospitality management, The Howard Hospitality Press, New York 2000.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2014, nr 135.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej nr 442, Warszawa 1998.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Fyall A., Garrod B., Tourism marketing. A collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2005.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Halldrosson A. et al., Complementary Theories to Supply Chain Management, "Supply Chain Management: An International Journal" 2007, vol. 12, no. 4.
 • Hibbard J. D. et. al., Does Relationship Marketing Age Well?, "Business Strategy Review" 2001, vol. 12, no. 4.
 • Jamal T. B., Getz D., Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research" 1995, vol. 22, no. 1.
 • Jap S. D. et al., Low-stakes opportunism, "Journal of Marketing Research" 2013, vol. 50, no. 2.
 • Łaźniewska E., Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Łaźniewska E., Gorynia M. (red.), Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Macey W. H., Schneider B., The Meaning of Employee Engagement: Do Individual Differences Make a Difference, "Industrial and Organizational Psychology" 2008, no. 1.
 • Małyszek E., Tworzenie partnerskich relacji i koordynacji w łańcuchu dostaw, [w:] S. Trzcieliński (red.), Nowoczesne przedsiębiorstwo, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 • Mitręga M., Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, "Marketing i Rynek" 2008, nr 3.
 • Nawrocka E., Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Osborne S. P., The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? [w:] S. P. Osborne (ed.), The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London 2010.
 • Palmer A., Bejou D., Tourism destination marketing alliances, "Annals of Tourism Research" 1998, vol. 22, no. 3.
 • Piskorz Z., Piskorz J., Przedsiębiorcy i kierownicy - podobni czy różni, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 863, Wrocław 2010.
 • Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2003.
 • Putnam R. D., Demokracja w działaniu, wyd. Znak - Fundacja im. Batorego, Kraków - Warszawa 1995.
 • Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D. E., Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - od szlaku turystycznego do klastra, [w:] Tanaś S. (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010.
 • Selin S., Developing typology of sustainable tourism partnerships, "Journal of Sustainable Tourism" 1999, vol. 7, no. 3/4.
 • Smith V. L., Rationality in Economics: Constructivist and Ecological Form, Cambridge University Press, New York 2008.
 • Stańczyk-Hugiet E., Sus A., Konsekwencje przynależności do sieci, [w:] J. Niemczyk. E. Stańczyk- Hugiet, B. Jasiński (red.) Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Sydow J., Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, [w:] C. Lane, R. Bachmann (eds.), Trust within and between organizations, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 • Wang Y., Xiang Z., Toward a theoretical framework of collaborative marketing, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 46, no. 1.
 • Wojtczuk-Turek A., Osobowościowe predykaty zaangażowania pracowników - analizy empiryczne, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 2.
 • Wood D. J., Gray B., Toward a comprehensive theory of collaboration, "Journal of Applied Behavioral Science" 1991, vol. 27, no. 2.
 • Zmyślony P., Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych, [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Żemła M., Konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej - najważniejsze modele i metody badawcze, "Problemy Turystyki" 2006, nr 1-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.