PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Vol. 24, nr 3 | 209--221
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność porządkowa pracowników - od kodyfikacji do współczesności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employees' Liability for Maintenance of Order - from Codification to Contemporary Times
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań są problemy dotyczące odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w rozdziale VI działu IV Kodeksu pracy. W artykule skoncentrowano się na zmianach, którym na przestrzeni lat, począwszy od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy, poddawano tę instytucję prawa pracy. Omówiono charakter prawny przepisów regulujących odpowiedzialność porządkową oraz przesłanki umożliwiające stosowanie wobec pracownika kary upomnienia, nagany oraz kary pieniężnej, zwracając w szczególności uwagę na kwestię bezprawności zachowania pracownika. Przedstawiono także tryb wymierzania kar stosowanych, np. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, spożywanie alkoholu w czasie pracy oraz instrumenty służące ich uchyleniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter comprises problems concerning employees' liability for maintenance of order described in chapter VI of title IV of the Labour code. The article is focused on the changes to which for many years, from the enactment of the Labour code, the aforementioned institution of labour law was subjected. The author discusses the legal character of the regulations concerning that type of liability and premises enabling the employer to charge towards the employee a penalty of admonition, a penalty of serious reprimand and a pecuniary penalty, and focuses primarily on the issues of illegality of employee's behaviour. The article also includes the mode of imposing penalties, for example, for employee's failure to observe the established organization and order in the working process, the work safety and hygiene regulations, fire protection regulations, drinking alcohol during working hours and instruments serving to revoke them. (original abstract)
Rocznik
Strony
209--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bryłka A., Problemy zbiegu norm odpowiedzialności pracowniczej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1978, nr 2.
 • Chabrowska A., Odpowiedzialność pracownika za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku, "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 1994, nr 11.
 • Dörre-Nowak D., Naruszenie czci i godności pracownika w związku z nałożeniem kary porządkowej, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2003.
 • Góral Z., Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o zastosowanie kary porządkowej, "Państwo i Prawo" 1987, nr 2.
 • Góral Z., Odpowiedzialność porządkowa w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 11.
 • Góral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 1987, nr 29.
 • Góral Z., Środki prawa stymulujące wykonanie obowiązków pracowniczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 1993, nr 58.
 • Iwulski J., [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995.
 • Kubot Z., Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w kodeksie pracy, "Państwo i Prawo" 1975, nr 7.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Liszcz T., W sprawie podporządkowania pracownika, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011.
 • Masewicz W., Środki dyscyplinujące pracownika, Warszawa 1993.
 • Nałęcz M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2001.
 • Pacho J., Obowiązek właściwego organizowania pracy i zapewnienia dyscypliny pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1978, nr 11.
 • Patulski W., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 • Perdeus W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.
 • Sadlik R., Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników. Instruktaż, przykłady, Gdańsk 2012.
 • Sadlik R., Sprzeciw i powództwo pracownika o uchylenie nałożonej kary porządkowej, "Służba Pracownicza" 2011, nr 11.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991.
 • Sanetra W., Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Wrocław 1975.
 • Sanetra W., Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na Kodeks pracy i jego wykładnię, referat wygłoszony na "Piątym Seminarium Szubertowskim. Czterdzieści lat Kodeksu pracy", Łódź, 28 listopada 2014 r.
 • Sierocka I., Odpowiedzialność porządkowa, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 2.
 • Staszewska E., [w:] Odpowiedzialność pracownicza, red. Z. Góral, E. Staszewska, Warszawa 2013.
 • Szemplińska E., Kary porządkowe, "Służba Pracownicza" 1994, nr 12.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.
 • Zieleniecki M., Odpowiedzialność porządkowa pracowników po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 5.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2: Prawo stosunku pracy, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.