PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 58--67
Tytuł artykułu

Pilotażowe wdrożenie modelu instytucji i standardów usługi interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością jako przykład zasad marketingowego działania w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Autorzy
Warianty tytułu
Pilot Implementation of the Model of Institutions and Standards of the Crisis Intervention Service and Specialist Consultancy for Handicapped People as an Example of Principles of Marketing Activity at an Organisational Unit Carrying out Social Work Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu zapewnienia realizacji usług pomocy społecznej na poziomie gwarantującym realizację ich celów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podjęło inicjatywę mającą na celu wypracowanie standardów realizacji usług pomocy społecznej. Docelowo planuje się wdrożenie wypracowanych standardów w życie w drodze stosowanych aktów normatywnych. Celem rozważań jest zaprezentowanie przykładu zastosowania marketingowych zasad działania w kształtowaniu usług pomocy społecznej przez instytucjonalne jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops). W artykule wykazano, iż proponowane w testowanych standardach i w modelu instytucji rozwiązania są zgodne z marketingowymi zasadami działania organizacji. Skutkiem marketingowego podejścia do kształtowania usługi pomocy społecznej jest dostarczenie społeczności lokalnej usług adekwatnych do jej potrzeb. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to ensure implementation of social work services at the level guaranteeing achievement of their objectives, the Ministry of Labour and Social Policy has undertaken an initiative aimed at working out standards of social work services provision. Ultimately, there is planned implementation of the worked out standard by way of normative acts being applied. An aim of considerations is to present the example of application of marketing principles of activity in formation of social work services by institutional organisational units for social work activities. In her article, the author showed that the proposed in the tested standards and in the model of institutions solutions are compliant with the marketing principles of organisations' activities. A result of the marketing approach to formation of the social work service is provision for the local community of the services adequate to its needs. The article is a review of literature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
58--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bednarczyk M. (2001), Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 • Denek E. (2003), Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, (w:) Denek E. (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Filipiak B. (2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane aspekty, (w:) Lubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Furtak R. (2003), Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 • Grodecka J., Kałucka R., Sarzała K., Żukiewicz A. (2011), Standard interwencji kryzysowej, WRZOS, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kaczmarek G., Karlińska B., Kruczek A., Płatek I., Polak M., Sobkowiak M. (2011), Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/poradnictwoON2601.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Koivula U.M. (2012), System pomocy społecznej w Finlandii, WRZOS, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Finlandia.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2003), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Lee N. (2008), Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Koźmiński, Warszawa.
 • Kowalczyk B. (red.) (2012a), Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, WRZOS, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_1_powiat_28.08.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kowalczyk B. (red.) (2012b), Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, WRZOS, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_1_miasto_28.08.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kowalczyk B. (red.) (2012c), Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie, WRZOS, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_1_gmina_28.08.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 • Kozińska A.M. (2002), Integracja pracowników w organizacji partnerskiej, (w): Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa.
 • Krzyżanowska M. (2000), Marketing organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Mitręga M. (2005), Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Maslach Ch., Leiter M.P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J. (2010), Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Rudawska E., Frąckiewicz E., Witek J. (2011), Metody pomiaru jakości usług, (w:) Lubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Sajkiewicz A. (2002), Jutro zarządzania przez jakość, (w:) Juchnowicz M., Makowski K., Rostkowski T., Sajkiewicz A., Smyk E., Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 • Sarzała K., Stec K., Płatek I., Kadela K., Kowalczyk J. (2013), Standardy usług pomocy społecznej, WRZOS, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20uslug%20pomocy%20spolecznej.pdf [dostęp: 16.03.2014].
 • Styś A. (2003), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.