PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 68--77
Tytuł artykułu

Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich

Warianty tytułu
Polish Non-Governmental Organisations as Beneficiaries of European Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje pozarządowe są w grupie podmiotów kwalifikujących się do otrzymania części pieniędzy z budżetu UE. Celem rozważań jest ukazanie znaczenia funduszy UE dla polskich organizacji pozarządowych. Ukazano miejsce funduszy w strukturze źródeł finansowania organizacji. Dokonano także identyfikacji zakresu korzystania z funduszy. Polskie organizacje pozarządowe są coraz bardziej skuteczne w staraniu się o wsparcie ze środków unijnych. Aktywność w ich pozyskiwaniu jest jednak zróżnicowana. W artykule wykorzystano różne źródła, w tym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor. Artykuł ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Non-governmental organisations are in the group of entities eligible to receive a part of money from the EU budget. An aim of considerations is to show the importance of EU funds for Polish NGOs. The author showed the place of funds in the structure of sources of financing organisations. She also identified the scope of the use of funds. Polish NGOs are more and more effective in applying for support from the EU funds. However, activity in achievement thereof is different. In her article, the author used various sources, including those of the Ministry of Regional Development and the Society called Klon/Jawor (Maple/Sycamore). The article is of the review nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
68--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Grzelońska U. (2011), Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, "Studia Ekonomiczne", nr 4.
 • Handbook on Non-Profit Institution in the System of National Accounts (2003), Series F., No. 91, United Nations, New York.
 • Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w roku 2012 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2013), Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Salamon L.M. (1992), America's Nonprofit Sector: A Primer, The Foundation Center, New York.
 • Sektor non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS na formularzach SOF (2009), GUS, Warszawa.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 (2012), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Teegen H., Doh J.P., Vachani S. (2004), The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda, "Journal of International Business Studies", No. 35(6), cyt. za: Yaziji M., Doh J. (2011), Organizacje pozarządowe a korporacje Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html [dostęp: marzec 2014].
 • Zalecenie CM/Rec (2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie, przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 10 października 2007 r. na 1006 posiedzeniu Zastępców Ministrów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.