PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 78--87
Tytuł artykułu

Rola mieszkańców w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Inhabitants in Marketing Communication of the Local Self-Government on the Example of Tarnowo Podgórne Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest wskazanie na szczególną rolę mieszkańców w strukturze odbiorców procesu komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej. Analizując rolę mieszkańców autor podpiera się ustaleniami zaczerpniętymi z literatury przedmiotu oraz odwołuje się do własnych doświadczeń nabytych w trakcie prac nad strategią komunikacji marketingowej gminy Tarnowo Podgórne. Podstawowe wnioski pozwalają rozpatrywać mieszkańców pod kątem trzech zasadniczych funkcji w procesie komunikacji: jako finalnych beneficjentów wszelkich korzyści osiąganych przez gminę w toku realizacji komunikacji marketingowej, jako grupę docelową generującą wartości niezbędne jednostce terytorialnej oraz jako element środowiska, z którego korzystać będą wszystkie inne grupy docelowe określone w strategii. Ta ostatnia funkcja warunkuje efektywność każdego procesu komunikacji marketingowej i musi być uwzględniona w planowaniu działań adresowanych także do turystów lub inwestorów. Należycie zaplanowana i zrealizowana komunikacja z mieszkańcami może wpłynąć nie tylko na zwiększenie efektywności realizowanych kampanii marketingowych, ale i na wzmocnienie tożsamości mieszkańców a także na zwiększenie kapitału społecznego uzależnionego m.in. od jakości procesów komunikacji w obrębie jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to indicate a specific role of inhabitants in the structure of recipients of the process of marketing communication of the local self-government. Analysing the role of dwellers, the author supports himself with the conclusions taken from the subject literature and he refers to his own experience gained in the course of work on the strategy of marketing communication of the Tarnowo Podgórne municipality. The basic conclusions allow seeing inhabitants from the point of view of three principal functions in the process of communication: as final beneficiaries of whatever benefits gained by the municipality in the course of implementation of marketing communication, as the target group generating the values indispensable for the local self-government, and as an element of the environment to be used by all other target groups described in the strategy. The latter function determines effectiveness of every process of marketing communication and must be taken into account in planning of the measures addressed also to tourists or investors. The properly planned and implemented communication with dwellers may affect not only an increase of effectiveness of the implemented marketing campaigns but also reinforcement of the identity of dwellers as well as an increase of social capital depending, inter alia, on the quality of communication processes within the self-government. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
78--87
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Obrębalski M. (red.), (1998), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Schmidt K. (1994), City Marketing In Germany, (w:) Ave G., Corsico F. (Eds.), Urban Marketing in Europe, Torino.
  • Szromnik A. (2002), Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, (w:) Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Zalewski A. (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
  • Zeman-Miszewska E. (2002), Konkurencja i konkurencyjność regionów, (w:) Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.