PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 88--99
Tytuł artykułu

Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską

Autorzy
Warianty tytułu
Museums as a Tourist Product and the Implications Issuing from the Integration of Poland with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania o charakterze badawczym jest próba analizy sytuacji polskich muzeów, postrzeganych jako produkt turystyczny. Przedstawiono tu podstawy prawne i zasady finansowania muzeów, a także nowości w sposobie prezentacji oferty muzealnej, charakterystyczne dla ostatnich lat. Omówiono tendencje w podejściu muzeów do swoich dotychczasowych, tradycyjnych funkcji, zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań nabywców. Obszerną część artykułu zajmuje analiza źródeł wtórnych, którymi są statystyki, bazy muzeów polskich, a także raporty z obszaru kultury. Analizy dokonano dla zobrazowania liczby i charakteru muzeów. Nie mniej ważna dla ich sytuacji jest, dostępna dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, możliwość wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie muzeów przewiduje większość programów operacyjnych, jednak, jak wykazała analiza, najistotniejszym źródłem dotacji są regionalne programy operacyjne. Należy przy tym zauważyć, że pozyskiwane przez muzea środki są w poszczególnych województwach bardzo zróżnicowane. Programy dedykowane bezpośrednio instytucjom kultury mają natomiast we wsparciu muzeów wręcz marginalny udział. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the elaboration of the research nature is an attempt to analyse the situation of Polish museums perceived as a tourist product. There are presented here the legal bases and principles of museums financing as well as novelties in the way of presentation of the museum offer, characteristic for the recent years. The author discussed the trends in the museums' approach to their hitherto, traditional functions, particularly in the context of growing demands of customers. An ample part of the articles is an analysis of secondary sources which are statistics, Polish museums' bases as well as reports from the area of culture. The analysis was carried out to illustrate the number and nature of museums. No less important for their situation is, accessible only in the recent decade, the opportunity to support financially by European Union's funds. Financial support for museums is envisaged in most operational programmes; however, as the analysis has shown, the most important source of grants is regional operational programmes. It is proper to note here that the funds museums are achieving in individual provinces are highly diversified. And the programmes dedicated directly to cultural institutions have in museums support just a marginal share. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
88--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app [dostęp: 08.03.2014].
 • Baza Danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, http://www.nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce [dostęp: 08.03.2014].
 • Folga-Januszewska D. (2008), Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów polskich, MKiDN, Warszawa.
 • Folga-Januszewska D.(2008), Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", nr 49.
 • Google Cultural Institute, http://www.google.com/culturalinstitute/home?view=grid [dostęp: 20.03.2014].
 • Ilczuk D.(2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk W. (2010), Celebrować, zabawiać czy edukować? Po co społeczeństwu są dziś publiczne muzea, "Muzealnictwo", nr 51.
 • Mapa Dotacji UE, http://www.mapadotacji.gov.pl/ [dostęp: 08.03.2014].
 • Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007-2013, MKiDN, Warszawa, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/Finansowanie_kultury-2007-13.pdf [dostęp: 08.03.2014].
 • Raport. Strategia rozwoju muzealnictwa. Założenia programowe. (2012), Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/strategia-rozwoju-muzealnictwa/raport-strategia-rozwojumuzealnictwa-zalozenia-programowe [dostęp: 08.03.2014].
 • Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.