PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 100--112
Tytuł artykułu

Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Civilization Gaps in Poles' Consumption and Their Determinants in the Context of the Trends Taking Place in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumpcja, będąc jedną z ważniejszych kategorii w ekonomii, podlega wielu zmianom, które determinowane są m.in. procesem globalizacji oraz integracji europejskiej. Celem rozważań jest ukazanie dokonujących się w Polsce przemian w konsumpcji, które wyrażają się jej unowocześnieniem oraz ich wybranych uwarunkowań, a także dystansów dzielących polskich konsumentów od konsumentów z wysoko rozwiniętych gospodarczo państw Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy nie przekłada się bowiem automatycznie na postęp cywilizacyjny. Dystanse cywilizacyjne wyrażają się w wielu wymiarach, a w tym w zakresie ekonomicznym, społecznym, demograficznym i kulturowym. Artykuł został oparty na analizie danych wtórnych, a w szczególności raportów badawczych oraz danych gromadzonych przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny. Wiedza o różnicach występujących w poziomie konsumpcji między krajami członkowskimi Unii Europejskiej może stanowić podstawę budowy strategii przedsiębiorstw uwzględniających potrzeby konsumentów oraz być wykorzystywana w projektowaniu działań marketingowych firm funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumption, being one of the most important categories in economics, is subject to many changes which are determined, inter alia, by the process of globalisation and the European integration. An aim of considerations is to show the transformations under way in Poland in consumption, which are manifested by its modernisation, and their selected determinants as well as the gaps separating Polish consumers from consumers from the economically highly developed states of the European Union as economic growth does not translate automatically into civilization progress. Civilization gaps express themselves in many dimensions, including economic, social, demographic, and cultural. The article is based on an analysis of secondary data and, particularly, research reports as well as the data collected by Eurostat and the Poland's Central Statistical Office. Knowledge of the differences occurring in the level of consumption between the EC member states may be a basis for building the strategies of enterprises taking into account consumers' needs and may be used in designing marketing activities of the firms operating in the European Union's market. The article is a literature review. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
100--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dmochowska H. (red.) (2014), Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, GUS, Warszawa.
 • Doliniak K. (2014), Dlaczego Polacy nie ufają innym, (w:) Pochłopień J., 25 lat polskiej transformacji. Ludzie, dokonania, przyszłość, "Forbes", czerwiec.
 • Grabowska M., Roguska B. (red.) (2014), 25 lat wolności - bilans zmian, "Opinie i Diagnozy", nr 29, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Jacyno M. (2012), Style życia, (w:) Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kleer J. (2011), Raport "Polska 2050", Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Krzysztofek K. (1998), Zbliżanie się Polski do Unii Europejskiej. Aspekt kulturowy, (w:) Mazurek-Łopacińska K. (red.), Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław.
 • Mayer F.C., Palmowski J. (2007), Europejskie tożsamości a Unia Europejska - więzi łączące narody Europy, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński", nr 1.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2007), Zachowania polskich konsumentów wobec nowych trendów w otoczeniu, (w:) Kędzior Z. (red.), Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2009), Przemiana kulturowa Polaków w warunkach transformacji systemowej, (w:) Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. Polska - Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2013), Psychograficzne i kulturowe uwarunkowania procesów adaptacyjnych konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej, "Handel Wewnętrzny", marzec-kwiecień.
 • Mruk H. (2007), Makrotrendy a zachowania konsumentów, (w:) Kędzior Z. (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Tomescu-Dubrow I., (2010) Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008, (w:) Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury - agencje - instytucje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sobieszek K. (2014), Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy (w:) Wątła A. (red.), Raport strategiczny IAB Polska Internet 2013. Polska, Europa, Świat, VEP Communications, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.