PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr I/1 | 109--119
Tytuł artykułu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Removal of Products Containing Asbestos from Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednymi z najczęściej występujących odpadów niebezpiecznych na terenach wiejskich w Polsce są wyroby zawierające azbest. Głównym celem pracy było wykonanie inwentaryzacji azbestowych pokryć dachowych w wybranym sołectwie Polski południowej. Do analiz wybrano sołectwo Skoczyki w gminie Lipnica Wielka. W przeprowadzonej inwentaryzacji (listopad 2014 r.) uwzględniono rodzaj azbestu, stopień pilności jego usunięcia oraz powierzchnię i/lub masę. Ponadto celem pracy było określenie postępu w usuwaniu wyrobów azbestowych w tym sołectwie w relacji do danych z roku 2011. Wyniki badań porównano z tempem usuwania azbestu z sołectwa Gołaczewy w gminie Wolbrom. W pracy obliczono również całkowity koszt demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia azbestowych pokryć dachowych z analizowanych wsi na najbliższym składowisku odpadów niebezpiecznych (zgodnie z "zasadą bliskości"). W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że liczba gospodarstw z azbestowymi pokryciami dachowymi zmniejszyła się o 21% w sołectwie Skoczyki oraz o 35% w sołectwie Gołaczewy. Na zinwentaryzowanym obszarze najczęściej spotykanym typem azbestowego pokrycia dachowego była płyta falista. Koszt usunięcia odpadów azbestowych z terenu sołectwa Skoczyki wynosi: 400 tys. zł, zaś z sołectwa Gołaczewy około 150 tys. zł. Na podstawie analiz stwierdzono, że na terenie badanych sołectw wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest, sklasyfikowane są do I stopnia pilności ich usunięcia, a więc takie które powinny były zostać unieszkodliwione bezzwłocznie po pierwszej (gminnej) inwentaryzacji, która odbyła się w obu przypadkach kilka lat temu. Gminy, w których położone są analizowane sołectwa, pozyskały zewnętrzne środki na demontaż, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest. Największy problem w usuwaniu azbestu z terenu Polskiej wsi, stanowi wciąż koszt wymiany pokrycia dachowego, który nie jest refundowany.(abstrakt oryginalny)
EN
Products containing asbestos are still one of the most frequently occurring hazardous waste in rural areas in Poland. The main aim of this study was to implement an inventory of asbestos roofs materials in selected Polish village. Skoczyki village in the Lipnica Wielka municipality was selected for analysis. The type of asbestos, the level of removal urgency, and the surface or weight of asbestos were inventoried in November 2014. The aim of this study was to determine the progress in removing products containing asbestos in relation to the data from 2011. The results were compared with the rate of removal of asbestos from Gołaczewy village located in the Wolbrom municipality. The cost of dismantling, transport and disposal of asbestos roofs from analyzed villages, on the nearest landfill of hazardous waste were calculated in this work. In Skoczyki village the number of households with asbestos roofs have decreased by 21% and 35% in Gołaczewy village in the analized period. The most frequently type of asbestos roofs was wavy board. The costs of disposal of this hazardous wastes from Skoczyki are: 400000 PLN, and in the Gołaczewy village: 150000 PLN. In the analyzed area, products containing asbestos are still present, classified as I level of removal urgency. Municipalities, where analysed villages are located have increased funds for removal, transportation and disposal of asbestos-containing products. Replacing the roof covering is still not refunded in Poland, so the costs of this operation are the biggest problem in asbestos removal operation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Domka L., Kozak M., Kozak A. (2000). Unieszkodliwienie i utylizacja komunalnych odpadów niebezpiecznych, Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Wyd. ABRYS
 • Gawron M. (2015). Analiza azbestowych poszyć dachowych w sołectwie Gołaczewy waspekcie zarządzania strumieniem tych odpadów. Dysertacja pracy magisterskiej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • Gibbons W. (1998). The Exploitation and Environmental Legacy of Amphibole Asbestos: A Late 20th Century Overview, Environmental Geochemistry and Health, 20, s. 213-230
 • Gonda-Soroczyńska E. (2010). Azbest w podwrocławskiej wsi a regulacje prawne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 11/2010, s.125-138.
 • Hagemeyer O., Otten H., Kraus T. (2006). Asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos-related occupational diseases in Germany. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79, 8, s. 613-620.
 • Herbut P., Nawalany G. (2014). Analiza istniejących azbestowych pokryć dachowych budynków w gospodarstwach rolnych na wybranym przykładzie. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. I/1/2014, s. 103-110. DOI: 10.14597/infraeco.2014.1.1.008
 • Jawecki B. (2008). Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym - propozycja wytycznych. Część 1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 09, s. 73-83
 • Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Lipnica Wielka na lata 2011-2032 (2011). Lipnica Wielka
 • Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych dla Gminy Wolbrom. (2006). Urząd Gminy Wolbrom
 • Pyssa J., Rokita G. M. (2007). Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 23/1, s. 49-61
 • Romańska M. (2010). Postępy w usuwaniu azbestu. Środowisko, Nr 8 (416/2010, s.23-27
 • Szeszenia-Dąbrowska N. (2003). Azbest a zdrowie człowieka. Materiał dydaktyczny na kurs specjalistyczny. Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest. AGH, Kraków.
 • Szeszenia-Dąbrowska N., Sobala W. (2010). Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne, Łódź
 • Więcek E. (2004). Azbest - narażenia i skutki zdrowotne. Bezpieczeństwo pracy, 2/2004, s. 2-6
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.).
 • http://www.bazaazbestowa.gov.pl/uploads/tiny/images/azb_STP_woj_A3.jpg - dostęp 30-01-2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.