PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | nr 2 | 67--77
Tytuł artykułu

Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Protective Function of Labour Law Regulations on Examples of Selected European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcja ochronna prawa pracy jest najważniejszą dla stosunku pracy cechą wynikającą zarówno z norm prawa pracy zakodowanych w przepisach aktów normatywnych, jak i ze specyficznego mechanizmu ich oddziaływania. W Europie funkcję ochronną prawa pracy określa się jako regulacje prawne oraz mechanizmy uprzywilejowania osób pozostających w stosunku pracy, szczególnie ze względu na sytuację faktyczną, w jakiej się znajdują, np. wiek (tzw. protection law) oraz konstrukcje prawne sprowadzające się do zapobiegania nieuzasadnionemu rozwiązywaniu umowy o pracę z pracownikiem przez pracodawcę (tzw. job security). W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu trzech płaszczyzn realizowania funkcji ochronnej prawa pracy: prawa pracowników do urlopu wypoczynkowego; ochrony osób w wieku poniżej 18. roku życia świadczących pracę; sytuacji prawnej pracownika, z którym pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę w drodze wypowiedzenia - ograniczając się do przedstawienia wybranych instytucji: Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. (abstrakt oryginalny)
EN
The protective function of labour law is the most important feature of the employment relationship stemming from both labor law standards encoded in the provisions of normative acts, as well as the specific mechanism of their interaction. In Europe, the protective function of labour law is defined as the regulations and mechanisms privilege of remaining in employment, particularly in view of the factual situation in which they are located, for example age (the so called Protection law) and legal structures which boil down to prevent unjustified solve employment contract with the employee by the employer (the so-called job security). The study focuses on the presentation of three planes carrying out protective function of labour law: the right of workers to leave; protection of individuals under the age of 18 years performing work; the legal status of an employee, which the employer intends to terminate the employment contract by notice limited to the presentation of selected institutions: Greece, Spain, Latvia, Germany, Sweden, Great Britain and Italy. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
67--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Adlecreutz A., Nyström B., Labour Law in Sweden, Alphen aan den Rijn 2010.
 • Alonso Olea M., Rodríguez-Sañudo F., Labour Law in Spain, Alphen aan de Rijn 2010.
 • Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm [data dostępu: 31.03.2015].
 • Baran K.W., Procesowe prawo pracy. Wzory pism, Warszawa 2013.
 • Co powinien robić inspektor pracy, a czego nie robi? Nie chce czy nie może?, www.siprp.pl/copowinien- robic-inspektor-pracy-a-czego-nie-robi-nie-chce-czy-nie-moze [data dostępu: 20.02.2015].
 • Dörre-Nowak D., Ustanie stosunku pracy, [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. K.W. Barana, K. Antonowa, B.M. Ćwiertniaka, D. Dörre-Nowak, K. Walczaka, Warszawa 2013.
 • Dyląg W., Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.
 • Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej Laborem Exercens, [w:] Laborem Exercens. Powołany do pracy. Komentarz, pod red. J. Kruciny, Wrocław 1983.
 • Gersdorf M., Pojęcie, przedmiot i właściwości prawa pracy, [w:] Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, pod red. M. Gersdorf, K. Rączki, Warszawa 2004.
 • Habrat D., Prawnokarna ochrona praw pracownika związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.
 • Hardy S., Labour Law in Great Britain, Alphen aan de Rijn 2012.
 • Kaczyński L., Zasada uprzywilejowania pracownika w świetle kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 1984, z. 8.
 • Koniaris T., Labour Law in Hellas, Alphen aan de Rijn 2002.
 • Liszcz T., Ogólna charakterystyka prawa pracy, [w:] Zarys prawa pracy, pod red. R. Borek-Buchajczuk, A. Kosut, J. Ligaj, T. Liszcz, M.R. Łysiak, W. Perdeusa, Lublin 2005.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Lublin 2008.
 • Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka, przeł. J. Serafin, Kraków 2009.
 • prawopl.pl/praca/aktualności/bhp/9414-pracodawcy-zaniedbują-obowiązki-w-zakresie-ochronyzdrowia- młodocianych [data dostępu: 02.04.2015].
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.
 • Sobczyk A., Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych - wybrane kryteria i ich ocena, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.
 • Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2010.
 • Tare I., Labour Law in Latvia, Alphen aan den Rijn 2011.
 • Treu T., Labour Law in Italy, Alphen aan de Rijn 2011.
 • Weiss M., Schmidt M., Labour Law in Germany, Alphen aan den Rijn 2008.
 • Wieleba I.A., Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych - zagadnienia wybrane, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.
 • www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_er_1.pdf [data dostępu: 31.03.2015]
 • Wyka T., W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encykliki "Laborem exercens" Jana Pawła II, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.