PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 3 (37) | 487--493
Tytuł artykułu

Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labelling of Food Products and Sustainable Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwymi do zaobserwowania przejawami zrównoważonej konsumpcji na rynku żywności jest wybór przez konsumentów produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu i/lub z upraw ekologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu znajomości oznaczeń Fairtrade i unijnego logo żywności ekologicznej oraz ich znaczenia przy wyborze produktów żywnościowych, a także relacji między tymi czynnikami a deklarowanym poziomem wiedzy na temat fair trade. Dla realizacji postawionych celów przeprowadzono 444 ustrukturowane wywiady bezpośrednie z osobami odpowiedzialnymi za zakup żywności w gospodarstwie domowym. Badanie, współfinansowane przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, przeprowadzono w Poznaniu, Szczecinie i Lublinie w listopadzie 2013 roku. Wyniki badań potwierdzają niewielką świadomość respondentów w odniesieniu do oznaczeń Fairtrade i nieco wyższą w przypadku produktów ekologicznych. Informacje dotyczące pochodzenia produktu (ze sprawiedliwego handlu czy upraw ekologicznych) nie są dla konsumentów istotne przy wyborze produktów żywnościowych. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu podnosi się znajomość oznaczeń zarówno żywności ekologicznej, jak i Fairtrade, jednak trudno na razie mówić, że wzrasta wpływ tych oznaczeń na decyzje zakupowe konsumentów. Osoby przywiązujące wagę do tego typu informacji nadal stanowią na polskim rynku niewielką grupę. (abstrakt oryginalny)
EN
The manifestation of sustainable consumption on the food market is the consumer is choice of products originating from fair trade and/or organic farming. This paper presents the level of knowledge of Fairtrade signs and organic food logo of the EU. The author describes the importance of these signs by purchasing decisions and the relationship between these factors and the declared level ofknowledge about fair trade. In November 2013 research was conducted by the Department of Marketing Strategies at the Poznań University of Economics and Polish Scientifi c Association of Marketing (PNTM). We interviewed 444 people responsible for food shopping in their households. There were structured interviews in 3 Polish cities: Poznań, Szczecin and Lublin. The results confi rm low awareness of Polish consumers in respect of Fairtrade determinations and slightly higher in the case of organic products. Information regarding the origin of the product (fair trade or organic) is not important to consumers when choosing food products. With increasing knowledge on products originating from fair trade derives knowledge of both organic foods and Fairtrade signs, but not the impact of these markings on consumers' purchasing decisions. Still, people who attach importance to this type of information are niche on the Polish market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
487--493
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aldridge, A. (2006). Konsumpcja (s. 14-15). Warszawa: Wyd. Sic!
 • Ankiel-Homa, M. (2012). Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych. Poznań: Wyd. UEP.
 • Baranowska-Skimina, A. (2013), Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe? Pobrane 26 stycznia 2014 z: http:// www.egospodarka.pl/95822,Walka-plci-kto-podejmujedecyzje-zakupowe,1,39,1.html
 • Białowąs, S. (2006). Skale pięcio- i siedmiostopniowe. W poszukiwaniu optimum. W: J. Garczarczyk (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność (s. 147-151). Poznań: Wyd. UEP.
 • Bondy, T., Talwar V. (2011). Through Trick and Thin: How Fair Trade Consumers Have Reacted to the Global Economic Recession. J. Bus. Ethics, 3 (101), 365-383.
 • Certyfying Fairtrade (2011). Pobrane 12 lutego 2014 z: http:// www.fairtrade.net/certifying-fairtrade.html
 • Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T. (red.). (2006). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • GlobeScan (2011). Pobrane 23 stycznia 2013 z: http://www.globescan.com/images/ images/pressreleases/fl o_consumer/
 • The EU Organic Logo (brak daty). Pobrane 2 lutego 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/ index_en.htm
 • The Fairtrade Marks (2011). Pobrane 2 lutego 2015 z: http:// www.fairtrade.net/the-fairtrade-marks.html. IJHARS (2014). Jednostki certyfikujące. Pobrane 18 lutego 2015 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/jednostkicertyfi kujace.html
 • Kaczmarek, M., Tarka P. (2013). Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych. Handel Wewn., 5, 42-56.
 • Krajewski, K., Świątkowska, M. (2006). Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi. Przem. Spoż., 12, 6-11.
 • Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A. M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 15-33). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nestorowicz, R., Kaniewska-Sęba, A. (2014), Zastosowanie CETSCALE do pomiaru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych w Polsce. Mark. Rynek, 6, płyta CD, 501-517.
 • Nestorowicz, R., Nowak, L. (2010). Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów. W: J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie marki. Poznań: Wydawnictwo UEP. Pilarczyk, B.,
 • Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych (s. 13-18). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Pritchard, M. P., Havitz, M. E., Howard, D. R. (1999). Analyzing the Commitment-Loyalty Link in Service Contexts. J. Acad. Mark. Sic., 27 (3), 333-348.
 • Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju (2014). Pobrano 18 lutego 2015 z: http://www.mg.gov. pl/fi les/upload/10902/Broszura konsumpcja.pdf.
 • Stefańska, M., Nestorowicz, R. (red.). (2015). Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers. New York: Macmillan Palgrave.
 • Zielińska, M. (2010). Wykluczenie konsumpcyjne - wymiar jednostkowy i społeczny - zarys problematyki. W: A. M.
 • Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współ- zależności (s. 106-123). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zrównoważony rozwój (b.d.). Pobrane 19 lutego 2015 z: http://europa.eu/legislation_ summaries/environment/sustainable_ development/index_pl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.