PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr I/1 | 145--152
Tytuł artykułu

Uprawa roślin energetycznych ekologicznym kierunkiem rozwoju wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultivation of Energy Plants as Ecological Way for Development of Village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono możliwości uprawy roślin energetycznych oraz przewidywane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne. Podkreślono potencjał tkwiący w infrastrukturze wsi polskiej - niewykorzystane budynki gospodarcze, wyłączone z produkcji rolnej tereny, niezagospodarowane plony uboczne oraz niewykorzystana siła robocza. Wymieniono rośliny które mogą być przeznaczone na cele energetyczne oraz kierunki ich wykorzystania. Zasygnalizowane zostały potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania ścieków w nawadnianiu upraw roślin energetycznych oraz istniejące utrudnienia. Opisywane kierunki rozwoju wsi wymagają zaangażowania społeczności lokalnych, organizacji samorządowych oraz środków finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the possibilities of growing energetistic plants and its ecological and economic effects anticipated. Emphasized is the potential contained in infrastructure of Polish countryside, i.e. unutilized farm buildings, areas out of agricultural production, unmanaged side-crops and free manpower. Listed are plants to be designed for energetistic purposes and and ways of their utilization. Potential advantages of using liquid wastes for irrigation of the energetistic plants, as well as impediments involved, have been pointed to. The ways of the countryside development described call for engagement of local self-government communities and adequate financial means.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Boćko J. (1970), Pola nawadniane jako oczyszczalnie ścieków. Gosp. Wod. Nr 8/9, 312-314.
 • Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji w latach 2009-2011 (I półrocze). NIK 2012.
 • Kaszkowiak E., Kaszkowiak J. (2011), Wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele energetyczne. Inż. Ap. Chem. 50, 3: 35-36.
 • Katarzyńska T. (2003), Raport Najwyższej Izby Kontroli, Czas wyrwać się z letargu! 10/2013. 68-76.
 • Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • Kutera J. (1978). Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. PWRiL Warszawa. ss. 492.
 • Kutera J., Kostrzewa S. (1996), Słowo wstępne. Zeszyty Naukowe AR Wrocław. Konferencje XIII(tom 1), nr 293, 7-13.
 • Leśny J., Chojnicki B., Olejnik J. (2002). Ocena bilansu cieplnego wybranych powierzchni czynnych metodą Bowena. Roczniki AR Poznań CCCXLII, Melioracje i inżynieria środowiska 23: 249-254.
 • Nowicki J., Marks M. (2001), Odłogowanie i ugorowanie gruntów jako problem rolnictwa u progu XXI wieku. "Agrarna oswita i nauka na poczatku trietiowo tisjaczolittia", Lwiwskij Dierżawnnyj Agrarnyj Uniwersitiet, Lviv, 2001: t. I, s. 298-304.
 • Ostrowska E. B., Płodzik M. A. (1997), Wpływ otoczenia zagrody wiejskiej na jakość wody. Konferencja Nauk. Techn. Woda jako czynnik warunkujący wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa. Falenty 19-21 listopada 1997, s.153-154.
 • Paluch J. (1984), Oczyszczanie ścieków miejskich w środowisku glebowym. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy 41, ss 151.
 • Pawęska K., Kuczewski K. (2008), Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska, monografie LX, ss.156.
 • Polityka energetyczna polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009. Załącznik do uchwały nr 202/2009 RM z dnia 10 listopada 2009r.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684
 • Rocznik Statystyczny GUS. (2004), Infrastruktura komunalna. Rolnictwo.
 • Szczygielski L. (1996), Stan i perspektywy rozwoju gospodarki wodnościekowej i odpadowej na wsi polskiej. Zesz. Nauk. A R we Wrocławiu. Nr 293, Konferencje XIII (tom 1), s. 107-116.
 • Terek K. (2013), Gminna Recydywa? 10/2013. Raport Najwyższej Izby Kontroli. Przegląd Komunalny. 66-67.
 • Topiński P. (2003) Wysuszona wyobraźnia. Rzeczpospolita 18 listopada 2003. Nasza ziemia - magazyn poświęcony ochronie środowiska naturalnego. s.6 .
 • Włodarczyk P., Włodarczyk B. (2004), Perspektywy zastosowania i rozwoju ogniw paliwowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne 21:207-212.
 • Włodek S., Pabin J., Biskupski A. (2004), Techniczne możliwości pozyskiwania energii z biomasy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne 21: 213-217.
 • Włodek S., Biskupski A., Pawęska K. (2011), Wpływ nawadniania ściekami na plonowanie kukurydzy i buraków pastewnych w przekropnym roku 2009. Acta Agroph., 2011, 18(1): 187-194.
 • Włodek S., Pawęska K., Biskupski A., Jabłoński W. (2011), Ocena możliwości wykorzystania ścieków do nawodnień roślin energetycznych w wybranych miejscowościach gminy Namysłów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/2011, PAN, Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. 111-119
 • Włodek S., Biskupski A., Sekutowski T., Owsiak Z., Pawęska K. (2013), Wykorzystanie ścieków w produkcji biomasy na gruntach odłogowanych. Inżynieria procesowa w ochronie środowiska. Monografia pod red. Gawdzika. 109-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.