PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15 | nr 2 | 337--347
Tytuł artykułu

Proces samooceny kontroli zarządczej na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu w latach 2011-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-assessment of Management Control in the District Sanitary-Epidemiological Station in Racibórz in 2011-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utrzymanie właściwego stanu kontroli zarządczej w jednostce wymaga, poza bieżącym monitorowaniem, przeprowadzania jej okresowego przeglądu i oceny. Dobrą formą samooceny dla jednostek nie dysponujących dużymi zasobami osobowymi i technicznymi jest kwestionariusz samooceny. PSSE w Raciborzu wdrażająca kontrolę zarządczą od 2011 r. prowadzi samoocenę kontroli zarządczej w formie kwestionariusza, który zawiera 59 pytań pogrupowanych w 5 obszarach odpowiadających grupom standardów zaproponowanym przez Ministra Finansów. Samoocena kontroli zarządczej PSSE w Raciborzu w latach 2011-2013 przeprowadzona była zgodnie z sugestiami zarządzenia Ministra Finansów w tym zakresie. W wyniku samooceny z lat 2011-2013 uznać można, iż ogół działań podjętych przez kierownictwo PSSE w Raciborzu zapewnia realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy z uwzględnieniem niedociągnięć wymienionych w aktualnym oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej. Reasumując, w artykule przybliżono pojęcie kontroli zarządczej, omówiono proces jej samooceny oraz kwestionariusz jako jedną z metod jej przeprowadzania. Przybliżono korzyści i zagrożenia wynikające z samooceny w formie kwestionariusza. W części badawczej przedstawiono wyniki samooceny kontroli zarządczej w PSSE w Raciborzu przeprowadzanej w latach 2011-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
Maintaining of proper management control in the unit requires, apart from routine monitoring, conducting of its periodic review and evaluation. Self-assessment questionnaire seems a suitable form of self-assessment for entities that do not have large personal and technical resources. PSSE in Racibórz implementing the management control since 2011 conducts a self-assessment of management control in the form of a questionnaire, which contains 59 questions grouped into 5 areas corresponding to groups of standards proposed by the Minister of Finance. Self-assessment of PSSE Racibórz management control in 2011-2013 was carried out in accordance with the suggestions of the Ministry of Finance in this regard. As a result of the self-assessment years concerning the period 2011-2013 it may be stated that all activities undertaken by the management of PSSE in Racibórz ensure the achievement of objectives and execution of tasks in a manner consistent with the law, efficient, cost-effective and timely manner, taking into account the deficiencies listed in the current statement on the status of management control.(short original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
337--347
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, "Biuletyn Nr 1/2011", Warszawa 2011 www.mf.gov.pl/documen ts/764034/.. ./BIULETYN_Nr_1_1_ 2011.pdf
 • Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 15, poz. 84.
 • Kumpiałowska A. (2011), Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. Sławińska-Tomtała E., Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.7-8.
 • Majchrzak I. (2012), Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 718 Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2012, nr 53, s.65-80.
 • Ministerstwo Finansów (2012), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa [13.04.2014] http://www.mf.gov.pl/documents/764034/ 3349878/20130307_2_kompendium_wiedzy.pdf
 • Popławski M. (2012), Kontrola zarządcza w oświacie, Uniwersytet Warszawski http:// www.ore.edu.pl/index.php?option=com_pho- cadownload&view=category&id=113 rapor- ty&Itemid=1173&limitstart=20 [06.07.2012].
 • Rola Z. (2011), System kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s. 1-14.
 • Sławińska-Tomtała E. (2011a), Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s. 1-4.
 • Sławińska-Tomtała E.(2011b), System zarządzania, czyli mechanizmy kontrolne wbudowane w działania jednostki, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. red. Sławińska-Tomtała E., Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.1-12.
 • Szpor A. (2011), Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, Warszawa 2011 http://www. mf.gov.pl/documen ts/764034/ 3350650/20130307_09_pojecie_kontroli_zarzadczej_wybrane_aspek ty_a_szpor.pdf [13.04.2014]
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.
 • Walczak P. (2010), Kontrola zarządcza, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E.Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H.Beck (Beck InfoBiznes), Warszawa, s.1-26.
 • Załącznik do Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
 • Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz.MF nr 15, poz. 84.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.