PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr II/1 | 221--232
Tytuł artykułu

Potrzeby wodne matecznika truskawki prowadzonego pod osłonami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Water Requirements of Strawberry Nursery Grown under Greenhouse Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prowadzonych badań było określenie potrzeb wodnych matecznika truskawki uprawianego w szklarni. Rośliny mateczne uprawiano w doniczkach wypełnionych substratem torfowym i podłożem kokosowym. Rośliny były nawadniane kroplowo. Częstotliwość nawadniania sterowana była za pomocą opracowanego prototypowego wagowego systemu sterującego. Sterowanie takie pozwalało na automatyczną regulację częstotliwości nawadniania w zależności od aktualnych potrzeb wodnych roślin. Otrzymane wyniki wykazały przydatność systemu wagowego do sterowania nawadnianiem truskawki uprawianej pod osłonami. Dane o częstotliwości nawadniania i wielkości dawek wody pozwoliły na uzyskanie informacji o rzeczywistej ewapotranspiracji matecznika truskawki (ETr ). Na podstawie danych o przebiegu temperatury i wilgotności względnej powietrza w szklarni, przy wykorzystaniu modelu Grabarczyka, wyznaczono wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej (ETo ). Uzyskane w doświadczeniu dane ETo i ETr umożliwiły obliczenie współczynnika Kc dla matecznika truskawki. Wyznaczony współczynnik wahał się od wartości 0,05 w lutym bezpośrednio po posadzeniu roślin, aż do 0,62 pod koniec uprawy matecznika (bezpośrednio przed pozyskiwaniem sadzonek).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to estimate water requirements of strawberry nursery grown under protected conditions. Strawberry mother plants were cultivated in pots filled with a mixture of peat and coconut substrate. The plants were irrigated by a drip system. Watering frequency was controlled by a developed prototypical weight-based irrigation scheduling system. This system enabled automatic control of irrigation depending on actual plant water requirements. The results showed usefulness of the developed system for scheduling the irrigation of strawberry. The obtained data on irrigation frequency and water application rates provided information on actual evapotranspiration of strawberry nursery (ETr ). Reference evapotranspiration (ETo ) was calculated using Grabarczyk equation on a basis of temperature and air humidity data. Having both ETo and ETr values made it possible to calculate crop coefficient (Kc ) for strawberry nursery. Kc varied from 0.05 in February (just after planting the mother plants) to 0.62 at the end of cultivation period (before harvesting the plantlets).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
221--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Bibliografia
 • Allen R.G. (1986) Penman for all seasons. Proc. ASCE, J. Irrigation and Drainage Eng. 112: 348-368.
 • Allen R.G., Smith M., Pereira L.S., Pruitt W.O. (1996) Proposed revision to the FAO procedure for estimating crop water requirements. Proc. 2nd Int. Sym. on Irrigation of Hort. Crops. Acta Hort. 449 (1): 17-33.
 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., (1998) Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. United Nations Food and Agriculture Organization, Irrigation and Drainage Paper 56. ss: 300.
 • D`Anna, F., Moncada, A., Miceli, A. (2000) Ricerche sull`epoche di impianto della fragola con piante fresche. Giornate Scientifisches SOI, 551-552
 • Doorenbos J., Pruitt W.O. (1977) Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24.
 • Durner E., Poling E.B., Maas J. (2002) Recent advances in strawberry plug transplant technology. Hort Technology 12 (4): 545 - 550.
 • Grabarczyk S., Żarski J. (1992) Próba statystycznej weryfikacji niektórych wzorów określających ewapotranspirację potencjalną. Zesz. Nauk. 180 - Rolnictwo (32): 169-175.
 • Grabarczyk S., Żarski J., Dudek S. (1990) Porównanie ewapotranspiracji potencjalnej obliczonej różnymi formułami z polowym zużyciem wody. Zesz. Nauk. Akad. Rol. we Wrocławiu 191: 25:30.
 • Klamkowski, K., Treder, W. (2006) Morphological and physiological responses of strawberry plants to water stress. Agric. Conspec. Sci. 71: 159-165.
 • Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A. (2006) The effects of substrate moisture content on water potential, gas exchange rates, growth, and yield in strawberry plants grown under greenhouse conditions. J. Fruit Ornam. Plant Res. 14: 163-171.
 • Klamkowski K., Treder W. (2008) Response to drought stress of three strawberry cultivars grown under greenhouse conditions. J. Fruit Ornam. Plant Res. 16: 179-188.
 • Klamkowski K., Treder W. (2011) Wpływ deficytu wody na wymianę gazową liści, wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawki uprawianych pod osłonami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5: 105-113.
 • Klamkowski K., Treder W., Sowik I., Tryngiel-Gać A., Masny A. (2013) Porównanie reakcji trzech odmian truskawki uprawianych w szklarni na deficyt wody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1(2): 137-146.
 • Kokalis-Burelle N. (2003) Effect of transplant type, plant growth-promoting rhizobacteria, and soil treatment on growth and yield of strawberry in Florida. Plant and Soil 256: 273-280.
 • Lieten F. (2000) Recent advances in strawberry plug transplant technology. Acta Hort. 513:383-401
 • Lieten F. (2013) Advances in strawberry substrate culture during the last twenty years in the Netherlands and Belgium. International Journal of Fruit Science, 13:84-90.
 • Hochmuth, G., Cantliff, D., Chandler, C., Stanley, C., Bish, E., Waldo, E., Legard, D., Du, D. val, J. (2006) Containerized strawberry transplants reduce establishment- period water use and enhance early growth and flowering compared with bare-root plants. HortTchnology 16(1): 46-54.
 • Takeda F., Newell M. (2006) A method for increasing fall flowering in short-day Carmine strawberry. HortScience, v.41: 480 - 481.
 • Rolbiecki R. (2013) Ocena potrzeb i efektów mikronawodnień szparaga (Asparagus officinalis L.) na obszarze szczególnie deficytowym w wodę. Rozprawa nr 162. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. ss:103.
 • Treder W., Klamkowski K., Tryngiel-Gać A. (2007) Investigation on greenhouse hydroponic system for production of strawberry potted plantlets. Acta Hort., 761: 115-119
 • Treder W., Wójcik K., Żarski J. (2010) Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Preliminary assessment of the possibility of estimating water requirements of plants on the basis of simple meteorological measurements. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 143-153.
 • Treder W., Tryngiel-Gać A., Klamkowski K. (2014a) Studies on the effect of growing medium and monopotassium phosphate on rooting and quality of strawberry potted plantlets. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(5): 49-60.
 • Treder W., Tryngiel-Gać A., Klamkowski K., Masny A. (2014b) Evaluation of efficiency of a nursery system for production of strawberry potted plants in protected conditions. Infrastructure and ecology of rural areas. No. IV/3: 1333-1341
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.