PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 83 | 457--478
Tytuł artykułu

Innowacyjność technologii a koszty produkcji wyrobu złożonego w wybranym procesie wytwórczym - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technology Innovation and Manufacturing Costs of a Complex Product in the Selcted Manufacturing Process - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba ukazania, jak istotny wpływ na koszty produkcji wyrobu złożonego wywierają poszczególne, wchodzące w jego skład podzespoły. W kontekście tak postawionego celu w zamierzeniu autorów jest szczegółowa analiza każdego z podzespołów, poddanego badaniom wyrobu złożonego. Ma to na celu oszacowanie i ustalenie możliwości obniżenia kosztów produkcji danego podzespołu w miejscu, gdzie jest to zasadne i celowe. W dalszej części pracy zaprezentowano przebieg implementacji innowacji w procesie wytwarzania podzespołu, co w znacznym stopniu determinuje koszty produkcji wyrobu złożonego.(abstrakt oryginalny)
EN
The basic aim of this paper is an attempt to demonstrate a significant impact of individual, included in the composition, components on manufacturing costs of the complex product. In the context of the set objective, the authors intend to conduct a thorough analysis of each component of the studied complex product. This action aims to estimate and determine the possibility of reducing manufacturing costs of a given component in a place where it is reasonable and purposeful. In the further part of this paper, an implementation process of innovation in the manufacturing process of the component, which largely determines manufacturing costs of the complex product.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
457--478
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • 1. Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 • 2. Bendkowski J., Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014
 • 3. Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • 4. Borowiecki R., Bętkowska S., Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami, red. P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • 5. Cyfert S., Krzakiewicz K., Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • 6. Cyfert S., Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • 7. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 8. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • 9. Golińska P., Tradycyjne i nowoczesne systemy wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 • 10. Gorynia M, Dzikowska M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa", nr 4(248), 2012.
 • 11. Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • 12. Grajewski P., Elastyczność i procesowość organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 13. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 • 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • 15. Janasz W., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
 • 16. Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IWZZ, Warszawa 1980.
 • 17. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
 • 18. Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • 19. Kożuch B., Sułkowski Ł., Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa 2015.
 • 20. Krupski R., Okazje i zagrożenia w strategii przedsiębiorstwa. Model i badania empiryczne, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 • 21. Krzakiewicz K., Cyfert S., Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami [w:] Innowacje w zarządzaniu, (red.): J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 22. Lisiński M., Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A (159), Rok 2014.
 • 23. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • 24. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 • 25. Moszkowicz M. (red.), Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 • 26. Niewiadomski P., Pawlak N., Lean product concept and its implications in terms of cost and quality, [w:] Production management - Contemporary approaches, selected aspects, ed. Ł. Hadaś, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2012.
 • 27. Nogalski B., Niewiadomski P., Elastyczność produktowa jako domena przedsiębiorstwa wytwórczego w sektorze mechanizacji rolnictwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
 • 28. Nogalski B., Niewiadomski P., Zdolność do innowacji jako kompetencja elastycznego wytwórcy - od teorii do praktyki zarządzania, [w:] Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. J. Dworak, M. Boguszewicz-Kreft, E. Magier-Łakomy. Prace Naukowe Wyższej szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 37, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2014.
 • 29. Nogalski B., Przedsiębiorczość - współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki, [w:] Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorczość - Rynek, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • 30. Oleksyn T. (red.), Filozofia a zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 31. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady działania. Warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • 32. Pichlak M., Uwarunkowania działalności innowacyjnej w branżach twórczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 33. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 • 34. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • 35. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 • 36. Rutkowski I., Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • 37. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • 38. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • 39. Sudoł S., Przedsiębiorca i przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, PWE, Warszawa 2011.
 • 40. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • 41. Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H, Pawłowski K., Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • 42. Urbanowska-Sojkin E., Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
 • 43. Wolniak R., Pagieła J., Nowa jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 67, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 44. Wójcik-Karpacz A., Współpraca międzynarodowa przedsiębiorstwa produkcyjnego z zagranicznym partnerem gospodarczym - case research, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomica, Rok 13, Nr 1/2009, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009.
 • 45. Zymonik K., Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.