PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 | nr 2 | 33--52
Tytuł artykułu

Współpraca przedsiębiorstw z administracją publiczną na przykładzie służby celnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation between Businesses and Public Administration on the Example of the Customs Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwaniem stojącym nie tylko przed administracją celną, ale także przed każdą inna administracją w państwie jest podążanie oraz często potrzeba wyprzedzania rzeczywistości gospodarczej. Polska Służba Celna podejmuje działania mające na celu wspieranie legalnej działalności gospodarczej oraz wprowadza różnego rodzaju ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców. Implementacja ułatwień dotyczy wszelkich obszarów jej działalności, do których możemy zaliczyć: przepisy prawa, wytyczne i instrukcje, systemy informatyczne, ułatwienia organizacyjne, bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami. Artykuł w znacznej części jest poświęcony przybliżeniu programów informatycznych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Na treść rozważań ujętych w niniejszej pracy składają się również, poza podstawowymi informacjami o Służbie Celnej w Polsce, jej misja i wizja w ujęciu strategicznym oraz prezentacja administracji celnej w kontekście międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Customs Service actively supports entrepreneurs consistently and systematically raises standards of customer service. These are the most important strategic objectives of the Customs Service, in part through: increasing the scope and availability of simplification, shortening the service time, increase the use of facilities and increase the availability of e-services. The efforts of the Customs Service in this regard have been noticed and positively evaluated also by international institutions. European Commission announced that the European Union is Polish entrepreneurs are most satisfied with e-services implemented by the Polish Customs Service. According to a report published in October KE : Flash Eurobarometer 399 "The implementation directory of electronic customs in the European Union". Businesses most appreciated Customs Service in the category of the impact of electronic services to simplify customs procedures and causing a reduction in operating costs of enterprises. In these two categories Poland found itself in first place in the European Union. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
33--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej, red. Figiel Sz., Kożuch A.J. Wydawnictwo IDEICO , Olsztyn 2012.
 • Gołębiewski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Hensel P., Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu: organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. Glinka B., Kostera M., Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET , Warszawa 2004.
 • Laszuk M., Współpraca administracji celnej z organami administracji państwowej, samorządowej oraz samorządem gospodarczym, "Ekonomia i Prawo", red. Polszakiewicz B., Boehlke J., t. XII , nr 1/2013.
 • Łuszczyk J., Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania Służby Celnej, w: Sprawność administracji państwowej i samorządowej, red. Sikorski J., Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 • Modzelewski P., Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Smogorzewski G., Informatyzacja administracji celnej, w: Podstawy celnictwa, red. Jura J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2008.
 • Struzik A., Polska administracja celna, w: Podstawy celnictwa, red. Jura J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2008.
 • Witkowski P., Zarządzanie jakością w polskiej Służbie Celnej - wybrane aspekty praktyczne na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej, w: Organizacja, zarządzanie i finansowanie administracji publicznej, red. Borowski J., Sikorski J., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. Zalewski A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Elastyczność dokonywania odpraw celnych http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928139/elestycznosc+odpraw.pdf [dostęp:05.05.2015]
 • Filipiuk J., New Public Management - nowa filozofia zarządzania sektorem publicznym, http://www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=DpphbwsNErQ &tabid=354 [dostęp: 05.05.2015]
 • Grottel M., Polska służba celna w procesie podwyższania jakości usług biznesowych, Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2014, nr 33 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171323045 [dostęp: 05.05.2015]
 • Laszuk M., Działania Służby Celnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości wynikające ze Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020 http://www.zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/423/pl/1.6_laszuk.pdf [dostęp:11.05.2015]
 • Newsletter 1, nr 01/2014 http://www.iph.rzeszow.pl/celneNL .pdf [dostęp: 05.05.2015]
 • Niedźwiecki J., Funkcjonowanie Polskiej Służby Celnej we współczesnej gospodarce, "Studia i P race Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 27, Uniwersytet Szczeciński http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip27-2012/SiP-27-29.pdf [dostęp:15.05.2015]
 • Rejestr EORI http://www.e-clo.pl/files/eori/informacje_ogolne.html [dostęp: 05.05.2015]
 • Służba Celna 3i od modernizacji do innowacji http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928139/inicjatywa_3i_od_modernizacji_do_innowacji.pdf [dostęp: 05.05.2015]
 • Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161637/strategia+działania+SC +na-+lata+2014_2020.pdf [dostęp: 05.05.2015]
 • Szmyd K., Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego, Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-52c68046-3cbd-4657-a0b6-7ef65cd5af79 [dostęp: 05.05.2015]
 • THE ELECTRONIC CUSTOMS IMPLEMENTATION IN THE EU REPORT , Flash Eurobarometer 399, Fieldwork: April-May 2014 Publication: October 2014 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf [dostęp: 15.05.2015]
 • Wiadomości Celne nr 8-9/2012 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/wiadomosci_celne_8-9_2012.pdf [dostęp: 05.05.2015]
 • Wiadomości Celne nr 10/2013 http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiadomosci+celne+nt.+stategii+działania+SC +na+lata+2014+-+2020 [dostęp: 05.05.2015]
 • http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN -E-Government-Survey-2014 [dostęp:05.05.2015]
 • http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english [dostęp:05.05.2015]
 • http://www.egov.pl/wizualizacja/poziom-rozwoju-e-government-na-mapie-europy [dostęp: 05.05.2015]
 • http://www.mg.gov.pl/node/21162 [dostęp: 05.05.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.