PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 | nr 2 | 67--82
Tytuł artykułu

Dotacja inwestycyjna jako narzędzie modyfikacji modelu biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Grants as a Tool for Modification of Business Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotacje inwestycyjne były w ostatnich latach popularnym instrumentem wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej. Pomoc ta miała na celu dokonanie diametralnych zmian w prowadzonych biznesach. Jeśli uznać, iż model biznesu przesądza o logice prowadzonego przedsięwzięcia, to przyjąć należy, iż pomoc ta powinna zrekonfigurować modele biznesu w badanych przedsiębiorstwach. Dopiero wtedy można przesądzać o długotrwałych, pozytywnych efektach udzielonego wsparcia. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years investment grants have been a popular instrument to support small and medium-sized enterprises, especially within the framework of EU funds. That support was intended to make a fundamental change in the conducted businesses. If you consider that the business model determines the logic of the venture, it should be assumed, that the support should reconfigure business models of surveyed enterprises. Only then you can determine the long-term, positive effects of the support provided. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
67--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Aspara J., Lamberg J., Laukia A., Tikkanen H., Corporate Business Model Transformation and Inter-Organizational Cognition: The Case of Noki, "Long Range Planning" 2013, Vol. 46.
 • Amit R., Zott C., Business Model Design: An Activity System Perspective, "Long Range Planning" 2010, Vol. 22.
 • Baden-Fuller C., Morgan M., Business models: practice and theory, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., From Strategy to Business Models and onto Tactics, "Long Range Planning" 2010, Vol. 22.
 • Chesbrough H. Rosenbloom R. S., The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from xerox corporation's technology spinoff companies, "Industrial and Corporate Change" 2002, Vol. 11.
 • Cyfert, S. i K rzakiewicz, K., Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. Krupski R., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Cyfert S., Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Modele biznesu w internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, red. Doligalski T. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.
 • Falencikowski, T., Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Johnson M., Christensen C., Kagermann H, Reinventing your business model, "Harvard Business Review" 2008, Vol. 86
 • Krupski R., Koncepcja strategii przedsiębiorstwa z perspektywy zasobowej ukierunkowanej na okazje, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. Krupski R., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014.
 • Lambert T., Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC , Warszawa 1999.
 • Magretta J., Why Business Models Matter?, "Harvard Business Review" 2002, Vol. 80.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, w: Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., An e-Bussines Model Ontology for Modeling e-Business, Słowenia:15th Bled electronic commerce conference, 2002.
 • Osterwalder A., Pigneur, Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 • Petrykowska J., Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. Wiśniewska A., Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013.
 • Prahalad C.K, Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Stańczyk-Hugiet, E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Teece D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 • Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J., Business models in project business, International Journal of Project Management 2010, Vol. 28.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. Krupski R., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014.
 • Zott C., Amit R., The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance, "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.