PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 1 | 25--41
Tytuł artykułu

Interest Rate Policy of Selected Central Banks in Central and Eastern Europe

Autorzy
Warianty tytułu
Polityka stopy procentowej wybranych banków centralnych w Europie Środkowo-Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to present and evaluate interest rate policies of three selected central banks in Central and Eastern Europe (Poland, the Czech Republic, and Hungary) from 2001 to 2013. The study consists of an introduction (Section 1) and three main parts. The introduction contains a theoretical description of the role of interest rate policy, the dilemmas connected with it, as well as an analysis of the strategies and goals of monetary policies of the National Bank of Poland (NBP), the Czech National Bank (CzNB), and the National Bank of Hungary (NBH) in the context of existing legal and institutional conditions. In turn, the first empirical part (Section 2) examines how the analysed central banks responded to changes in inflation, unemployment, and economic growth rates. The tools of the analysis are the nominal and real interest rates of those banks. The subsequent research part (Section 3) attempts to evaluate the degree of the contractionary nature of interest rate policies in specific countries in the context of the Taylor rule. The text ends with a summary (Section 4) encompassing concise conclusions drawn from the earlier analyses. (original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena polityki stopy procentowej trzech wybranych banków centralnych Europy Środkowo-Wschodniej (Polski, Czech i Węgier) w latach 2001-2011. Opracowanie składa się z wprowadzenia i dwóch części zasadniczych i podsumowania. We wprowadzeniu (p. 1) zawarto teoretyczny opis roli polityki stopy procentowej, dylematów z nią związanych, a także analizę strategii i celów polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), Narodowego Banku Czeskiego (NBCz) oraz Narodowego Banku Węgier (NBW) w kontekście obowiązujących uwarunkowań prawno-instytucjonalnych. Z kolei w pierwszej części empirycznej (p. 2) sprawdzono, w jaki sposób analizowane banki centralne reagowały na zmiany stóp inflacji, bezrobocia i wzrostu gospodarczego. Jako instrumenty analizy przyjęto nominalne i realne stopy procentowe tych banków. W następnej części badawczej (p. 3) podjęto próbę oceny stopnia restrykcyjności polityki stopy procentowej w poszczególnych krajach w kontekście reguły Taylora. Całość zamknięto podsumowaniem (p. 4), zawierającym wnioski z przeprowadzonych wcześniej analiz. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
25--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Barro R.J. (1996), Inflation and growth, ʻReviewʼ, Federal Reserve of St. Louis.
 • Bednarczyk J.L., Sobol M. (2011), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a koszty uczestnictwa we wspólnej walucie, [in:] Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (Eds.), Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, CedeWu.pl, Wydawnictwo fachowe, Warsaw.
 • Borowiec J. (1994), Polityka pieniężna, [in:] Winiarski B. (Ed.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. O.Langego, Wrocław.
 • Fedorowicz Z. (2000), Polityka pieniężna, Warsaw School of Economics, Studia Finansowo-Bankowe, Poltext, Warsaw.
 • Fernandez M.J.A., Gonzalez J.U. (2004), Stabilization policy in EMU: The case for more active fiscal policy, Serie de Coleccion de Informes del Observatorio de Economia Europea del Instituto de Estudios Europeos, No. 3, Madrid.
 • Giammarioli N., Valla N. (2003), The natural real rate of interest in the euro area, ʻWorking Paper Seriesʼ, European Central Bank, No. 233.
 • National Bank of Poland (1998), Medium-term monetary policy strategy, 1999-2003, Warsaw.
 • National Bank of Poland (2009), Inflation report. October 2009, Warsaw.
 • Nowak A., Ryć K., Żyżyński J. (1997), Inflacja a stopa procentowa w procesie transformacji, ʻEkonomistaʼ, No. 4.
 • Olszewska G. (2009), Bankowość centralna w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech, [in:] Noga M., Stawicka M.K. (Eds.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warsaw.
 • Pronobis M. (2009), Reakcja Narodowego Banku Polskiego na kryzys w polskim systemie bankowym, [in:] Antkiewicz S., Pronobis M. (ed.), Gospodarka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warsaw.
 • Szeląg K. (2003), Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro - kluczowe elementy i zasady, ʻMateriały i Studiaʼ, Issue No. 162, NBP, Warsaw.
 • Taylor J.B. (1993), Discretion versus policy rules in practice, ʻCarnegie-Rochester Conference Series on Public Policyʼ, No. 39, North-Holland.
 • Taylor J.B. (2007), Housing and monetary policy, ʻNBER Working Paper Seriesʼ, No. 13682.
 • Act of 29 August 1997 on the National Bank of Poland (2005), ʻDziennik Ustawʼ [Journal of Laws], No. 1, Item 2.
 • Walerysiak G. (1997), Polityka stopy procentowej w krajach rozwijających się, ʻEkonomistaʼ, No. 5-6.
 • Żyżyński J. (1996), Zasada dodatniej stopy procentowej w warunkach wysokiej inflacji, ʻEkonomistaʼ, No. 1.
 • http://stats.oecd.org
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • www.cnb.cz
 • www.english.mnb.hu
 • www.nbp.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.