PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | nr 2 | 183--197
Tytuł artykułu

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Justified Dismissal in Case of Fixed-Term Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy kwestii rozwiązywania umów o pracę na czas określony w świetle polskiego prawa pracy. Warto wspomnieć, że w Polsce liczba umów o pracę na czas określony wzrasta w ostatnim czasie. Przyczyną tego trendu może być to, że pracodawca, rozwiązując taką umowę, nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia. W 2008 roku tą kwestią zajmował się Trybunał Konstytucyjny, uznając, że kodeks pracy w tym zakresie jest zgodny z Konstytucją, przy czym zostało wyrażone zdanie odrębne sędzi T. Liszcz. Opracowanie odnosi się do postulatu uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wskazując argumenty za takim rozwiązaniem, które można uznać za istotne, zwłaszcza że trwają obecnie prace nad nowelizacją kodeksu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the problem of termination of fix term employment in Polish labour law. It should be mentioned that lately in Poland number of fixed-term contracts is increasing. The reason of this increase could be that fixed-term contract may be terminated at any time, with two weeks notice regardless of its duration. The employer is neither obliged to present a reason of dismissal. In 2008, Constitutional Tribunal held that regulation about fixed-term employment in Labour Code is consistent with Polish Constitution, but there was one separate opinion of judge T. Liszcz. The purpose of this article is to discuss this issue one more time and provide new arguments, especially that there will be amendment to the Labour Code. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
183--197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Boruta I., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 5.
 • Bury B., Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony - glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., P 48/07, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 7.
 • Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, General Survey - Protection against unjustified dismissal (1995), direct request - Spain (1995).
 • Derlacz-Wawrowska M., Glosa do wyroku TSUE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13, LEX.
 • Florek L., Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy, [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goździewicza, Warszawa 2010.
 • Gersdorf M., O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2010.
 • ILO, Protection Against Unjustified Dismissal, General Survey on the Termination of Employment Convention (No. 158) and recomendation (No. 166), Geneva 1995.
 • ILO, Termination of Employment Instruments, Background paper for the Tripartite Meeting of Experts to Examine the Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158), and the Termination of Employment Recommendation, 1982 (No. 166), Geneva 2011.
 • Jackiewicz A., Problematyka praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, "Studia Europejskie" 2003, nr 2.
 • Jackowiak U., Terminowe umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 4.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., [w:] A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania - część szczególna, Warszawa 2014.
 • Litowski J., Konstytucyjność zakresu ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, "Monitor Prawa Pracy" 2009, nr 8.
 • Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, LEX 2011.
 • Mitrus L., [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2013.
 • Mitrus L., Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2010.
 • Mitrus L., Ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2012, nr 4.
 • Pisarczyk Ł., Terminowe umowy o pracę, Szansa czy zagrożenie?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 8.
 • Rott-Pietrzyk E., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań - część szczegółowa, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011.
 • Rycak A., Doktryna employment at will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 8.
 • Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013.
 • Schömann I., Labour Law Reforms in Europe: Adjusting Employment Protection Legislation for the Worse?, "Working Paper" 2014.02, Brussels 2014.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej, t. 2: Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.
 • Sobczyk A., Zakres przedmiotowy negatywnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2010.
 • Stelina J., [w:] K. Jaśkowski (red.), E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Świątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
 • Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 k.c., Zakamycze 2005.
 • Wagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.
 • Wronikowska E., Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy, [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goździewicza, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.