PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 3 | 231--236
Tytuł artykułu

Wpływ typu rolniczego na wykorzystanie ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego

Warianty tytułu
The Impact of the Type of Farming on Having the Insurance in the Middle Pomerania Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była identyfikacja i ocena wpływu typu rolniczego gospodarstwa na wykorzystanie dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych z regionu Pomorza Środkowego. Do analizy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli lub zarządzających gospodarstwami rolnymi. Badania dowiodły, iż typ rolniczy gospodarstwa wpływał na posiadanie oraz strukturę dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. Z dobrowolnych ubezpieczeń częściej korzystali rolnicy z gospodarstw mieszanych niż wyspecjalizowanych. W praktyce rolniczej największe znaczenie miały dobrowolne ubezpieczenia budynków, a najmniejsze dobrowolne ubezpieczenia produkcji zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is evaluation of tendency to conclude an insurance of farms according to production type. The research was conducted on the basis of a questionnaire among people in charge or managing the farm in Middle Pomerania region. The article focuses on the period 2004-2012. Agricultural type differentiated to have insurance coverage in farms. Insurance contracts were concluded more often in farms specializing in crop production than livestock. From among farms to use of insurance the main percentage of mixed farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
231--236
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bielza Diaz-Caneja M., Conte C.G., Gallego Pinilla F.J., Stroblamir J., Catenaro R., Dittmann C. 2009: Risk Management and Agricultural Insurance Schemes in Europe, JRC Reference Reports, European Commission, 17.
 • Kocira A., Kocira S. 2010: Typ rolniczy gospodarstw a zasoby pracy i wyposażenie w środki techniczne, Inżynieria Rolnicza, 5(123), 60.
 • Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Cygański Ł. 2008: Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, [w:] M. Hamulczuk (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 168.
 • Matyka M. 2012: Ryzyko jako element działalności rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 29(3), 159.
 • Njavro M., Par V., Plesko D. 2007: Livestock Insurance as a Risk Management Tool on Dairy Farms, Polkoprivreda, vol. 13, no. 1, 78-82.
 • Sikorska A. 2008: Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym, IERIGŻ-PIB, nr 532, Warszawa, 26.
 • Sobiech J., Kurdyś-Kujawska A. 2014: Ryzyko działalności rolniczej na obszarze Pomorza Środkowego i jego wpływ na podejmowane przez rolników decyzje finansowe i inwestycyjne, [w:] D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2014, 346-347.
 • Sokołowska E. 2008: Pochodne instrumenty pogodowe jako narzędzie ograniczania ryzyka w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 4, 299-394.
 • Sulewski P. 2014a: Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Zag. Ekon. Rol., nr 4(341), 97.
 • Sulewski P. 2014b: Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników, Rocz. Nauk. Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 1, 94-95.
 • Szreder M. 2004: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 60.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.
 • Walczak D. 2011: Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 206-212.
 • Wicka A. (red.). 2013: Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia, Wyd. SGGW w Warszawie, 189.
 • Wicka A. 2014: Ubezpieczenia rolne jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67, 257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.