PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr II/1 | 291--303
Tytuł artykułu

Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Evaluation of the Efficiency of Irrigation in Selected Crops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule do oceny efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych wykorzystano efekty produkcyjne uzyskane w badaniach, prowadzonych przez pracowników Katedry Melioracji i Agrometeorologii w Stacji Badawczej UTP w Bydgoszczy w latach 2006-2012. Badania te dotyczyły wpływu nawadniania na plonowanie ziemniaków jadalnych, jęczmienia jarego browarnego oraz kukurydzy uprawianej na ziarno. Do przeprowadzenia obliczeń efektywności ekonomicznej wykorzystano metodę kalkulacji przyrostu nadwyżki bezpośredniej. Wyniki wskazują, że nawadnianie nie we wszystkich przypadkach było uzasadnione ekonomicznie. W przypadku ziemniaków nadwyżka bezpośrednia rosła wraz ze wzrostem powierzchni nawadnianej, straty odnotowano tylko w przypadku 1-hektarowego wariantu. Wykazano natomiast brak ekonomicznego uzasadnienia dla wprowadzenia deszczowania do produkcji jęczmienia browarnego, niezależnie od nawadnianej powierzchni. Identyczne jak w przypadku jęczmienia efekty ekonomiczne uzyskano stosując nawadnianie kroplowe, w uprawie kukurydzy na ziarno. Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, że koszty nawadniania w przeliczeniu na 1 ha maleją waz ze wzrostem nawadnianej powierzchni.(abstrakt oryginalny)
EN
For the assessment of the economic efficiency of irrigation in selected crops presented in this paper, we used results obtained from field experiments conducted in 2006-2012 at the Research Station of the University of Science and Technology in Bydgoszcz by employees of the Department of Land Reclamation and Agrometeorology. These studies were focused on the effects of irrigation on the yield of potatoes, malting barley and corn grown for grain. To calculate the economic efficiency we used the method of calculation the increase in direct surplus. The results indicate that irrigation was economically justified not in the all cases. For potatoes the direct surplus was increasing along with the increasing of the irrigated area, the losses were noticed only in the case of 1-hectare variant. In contrast, there was no economic justification for the use of irrigation in the production of malting barley, regardless of the irrigated area. Same results of economic effects, as in the case of barley, were obtained using drip irrigation in corn grown for grain. The presented calculation shows that the cost irrigation per 1 ha decreases as the irrigated area increases.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
291--303
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Dmowski Z. (1997). Water needs and effects of irrigation on cereals In Poland. Proc. 1st Poland-Israel Conf. On "Water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates", December 5-16 1997, Tel-Aviv (Israel), Vol. II, 83-88.
 • Grabarczyk S. (1987). Opłacalność inwestycji deszczownianych w gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 326, 213-226.
 • Jankowiak J., Rzekanowski Cz. (2006). Ekonomiczne efekty nawadniania. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Poznań PWRiL, 461-478.
 • Kalbarczyk R. (2003). Czasowy i przestrzenny rozkład faz rozwojowych ziemniaka w Polsce dla odmian średnio późnych i późnych. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 2(1):77-89.
 • Karczmarczyk S. (2006). Nawadnianie roślin pastewnych. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Poznań PWRiL,405-420.
 • Łuszczek K. (2008). Nakłady na nawadniane plantacje ziemniaków. Maszynopis. Łukomet, Całowanie.
 • Łuszczek K. (2009). Nakłady na nawadnianie plantacji roślin towarowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 303-315.
 • Nowacki W. (2009). Nawadnianie czynnikiem modyfikującym opłacalność uprawy ziemniaka w systemie ekologicznym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 54, nr 4, 32-35.
 • Ossowski W. (2013). Zastosowanie nawodnień ciśnieniowych w uprawie ziemniaka na glebie lekkiej. Maszynopis rozprawy doktorskiej UTP Bydgoszcz, ss. 103.
 • Pierzgalski E., Karczmarczyk S. (2006). Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Poznań PWRiL, 15 - 25.
 • Rzekanowski Cz., Żarski J.; (1999): Rola nawodnień ciśnieniowych w ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Inżynieria Rolnicza, t. I, 5, 241-248.
 • Rzekanowski Cz. (2010). Perspektywy rozwoju nawodnień. Wiad. Mel. i Łąk, nr 2.
 • Rzekanowski Cz., Żarski J., Rolbiecki S., (2011): Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, PAN Wydz. Nauk Biologicznych i Rolniczych, Warszawa, nr 345 r. 63, 1, 51-63.
 • Trybała M. (1997). Water resources and their possible use in Polish agriculture. Proc. 1st Poland-Israel Conf. On "Water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates", December 5-16 1997, Tel-Aviv (Israel), Vol. II, 63-70.
 • Wojtasik D. (2004). Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 131-142.
 • Wydawnictwa GUS (2013). Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • Wydawnictwa GUS (2014). Skup i ceny produktów rolnych w 2013 roku. Warszawa.
 • Żarski J. (1993). Reakcja zbóż jarych na deszczowanie i nawożenie azotowe w warunkach gleby bardzo lekkiej. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 59.
 • Żarski J., Rolbiecki S., Dudek S., Rolbiecki R., Rzekanowski Cz., (2004). Potrzeby i efekty nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Monografia pod red. M. Rojka pt.: III. Bilanse wodne ekosystemów rolniczych, ser. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska, AR Wrocław, 187-203.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. (2011). Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5, 175-182.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2013). Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Annual Set The Environment Protection, vol. 15, 2185-2203.
 • http://www.e-petrol.pl/notowania-komentarz-rynek-paliw/82752/rok-2013-na-rynkupaliw (22.01.2015 r.).
 • http://www.worldwatch.org/global-irrigated-area (05.03.2015r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.