PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr II/1 | 305--318
Tytuł artykułu

Ocena przydatności mieszanek trawiasto-motylkowatych do renowacji niskoplennych pastwisk położonych na glebach lekkich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Suitability of Grass-Legume Mixtures for Renovation of Low-Productive Pastures on the Ligt Soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań prowadzonych w gospodarstwie specjalizującym się w chowie bydła mięsnego rasy Limousin w latach 2008-2012 była ocena 6 mieszanek do renowacji pastwisk położonych na glebach V i VI klasy bonitacyjnej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Najważniejszym czynnikiem weryfikującym ich przydatność okazała się stabilność botaniczna i odporność na zachwaszczenie zbiorowisk roślinnych przez nie wykreowanych. Cechy te gwarantowały mieszanki wielogatunkowe z kupkówką pospolitą, natomiast całkowicie zawodna okazała się mieszanka z dominacją kostrzewy trzcinowej. Kupkówka pospolita była najbardziej dynamicznym gatunkiem zbiorowisk pastwiskowych zwiększającym swój udział w kolejnych latach użytkowania, skutecznie ograniczając ich zachwaszczenie. Cennym składnikiem mieszanek okazała się również życica trwała utrzymująca się w znacznych ilościach przez 4. lata. Jej znaczny udział w mieszankach bez kupkówki okazał się jednak zdecydowanie mniej konkurencyjny w stosunku do rozwijających się chwastów dwuliściennych. Ilość kupkówki pospolitej także negatywnie wpływała na rozwój życicy trwałej, zwłaszcza przy wyższym poziomie nawożenia azotem. Dawka 120 kg azotu stosowa na łącznie z fosforem i potasem istotnie podnosiła plonowanie zbiorowisk i ograniczała zachwaszczenie roślinami dwuliściennymi. Okazała się zatem w warunkach gleb lekkich gospodarczo w pełni uzasadniona.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was the estimation of six mixtures for renovation of pastures located on the soils of V and VI quality class under differentiated nitrogen fertilization. The experiment was carried out in the farm specializing in breeding Limousin beef cattle in the years 2008-2012. The most important factor verifying the suitability of mixtures has proved the botanical stability and the resistance to weed infestation of plant communities created by these mixtures. These features were guaranteed by the multispecies mixtures of cocksfoot, but turned out to be completely unreliable in case of mixture with dominance of tall fescue. Cocksfoot was the most dynamic species of the communities of pasture. This species was increasing its percentage in the subsequent years of utilization, effectively reducing their weed infestation. Valuable component of mixtures has also proved the perennial ryegrass which was persisting in significant quantities during the four years. Its significant share in mixtures without cocksfoot grass turned out to be far less competitive with respect to the developing dicotyledonous weed species. Also the amount of cocksfoot negatively affect the development of perennial ryegrass, especially at higher levels of nitrogen fertilization. The dose of 120 kg of nitrogen, used together with the phosphorus and potassium, significantly increased the yields plant communities and limited dicotyledonous weed infestation. Therefore this dose turned out to be fully justified economically on the light soils.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
305--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Arens, R. (1986). Untersuchungen ûber das Konkurrenzverhalten von Sortentypes des Deuschen Weidelgrasse (Lolium perenne L.) und des Knaulgrasses (Dactylis glomerata L.) während der Anfangsentwicklung in Abhängigkeit von Saststärke, Nutzungaweise und Stickstoffdüngung. Eichhof Berichte, AB, 1-62.
 • Bąk-Filipek, E. (2009). Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 9 (XXIV), 5-14.
 • Bąk, B., Łabędzki, L. 2003. Modification of standardized precipitation index SPI for drought monitoring in Poland. In. Meteorological services' tasks in NATO operation, mission and exercises. 5th Inter. Symp. Military Meteorology. Poznań 29. 09-2.10.2003, WAT Warszawa, 15-22.
 • Charles, J.,P., Lehmann, J. (1989). Intérêt des mélanges de graminées et légumineuses pour la production fourragère en Suisse. Fourrages, 119, 311-320.
 • Dudek, S., Żarski, J., Kuśmierek, R. (2004). Ocena potrzeb wodnych i efektów nawadniania kupkówki pospolitej. Acta Agrophysica, 3(1), 43-48.
 • Grabarczyk, S. (1983). Ulepszanie i zagospodarowanie siedliska rolniczego. W: Podstawy agrotechniki. Pr. zbior. Red. W. Niewiadomski. Warszawa, PWRiL, 79-129.
 • Grabowski, K., Grzegorczyk, S., Benedycki, S. (1993). Możliwości produkcyjne łąki trwałej odnowionej przez siew bezpośredni. I Kongres PTNA. Frag. Agron., 4(40), 241-242.
 • Hazard, L. (1990). Etude de l'adaption de trois espèces de graminèes fourragèeres (Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne) à différentes hauteurs de coupes frequentes: morfogenèse et echanges CO2 . INRA Lusignan, 43.
 • Janicka, M. (2012). Uwarunkowania wzrostu i rozwoju ważnych gospodarczo gatunków traw pastewnych i Trifolium pratense L. po renowacji łąk grądowych metodą podsiewu. Wyd. SGGW, Roz. Nauk. i Mon., 204.
 • Kitczak, T. (2008). Koniczyna biała (Trifolium repens L.) jako komponent mieszanek z trawami na krótkotrwałe użytki zielone w warunkach gleb lekkich. Rozpr. AR Szczecin, 246, 90.
 • Łabędzki, L. (2004). Problematyka susz w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4(1): 47-66.
 • Łabędzki, L. (2006). Susze rolnicze. Zarys problematyki oraz monitorowania i klasyfikacji. Woda - Środowisko-Obszary Wiejskie, 17, 1-107.
 • Łyszczarz, R. (1993). Rolnicza ocena wybranych gatunków i odmian traw w zróżnicowanych warunkach siedliskowych pradoliny środkowej Wisły. Rozpr. ATR Bydgoszcz, 60, 68.
 • Łyszczarz, R. (2011a). Siejesz koniczynę, oszczędzasz azot. Top agrar Polska, magazyn nowoczesnego rolnictwa. 4, 148-150.
 • Łyszczarz, R. (2011b). Siejesz koniczynę, oszczędzasz azot. Top agrar Polska, magazyn nowoczesnego rolnictwa. 4, 148-15.
 • Łyszczarz, R. (2011c). Zielonki najtańsza pasza w opasie bydła. Poradnik nowoczesnego gospodarstwa. Zielonki kluczowe ogniwo w gospodarce paszowej. Dod. Spec. Hodowcy Bydła. Blok I, 69-73.
 • Łyszczarz, R. (2011d). Mieszanki trawiasto-motylkowate i ich znaczenie w bilansie paszowym firmy Agro-TaK Zagrodno Sp.j. Bydło, 4, 29-32.
 • Łyszczarz, R., Tabisz, B., Kachniarz, L. (2011). Mieszanki trawiasto-motylkowate i ich znaczenie w bilansie paszowym wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. Wiad. Mel. i Łąk., 4, 184-187.
 • Łyszczarz, R., Dembek, R., Suś, R., Zimmer-Grajewska, M. (2012). Możliwości odtworzenia i utrzymania korzystnego potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Dolinie Kanału Bydgoskiego. Łąkarstwo w Polsce, 15, 141-154.
 • Mossimann, E. (1993). Place des légumineuses dans les melanges fourragers Suisses. Fourrages, 134, 159-164.
 • Remy, M. (1984). Vers une fétuque élevée advantage consomée. L'élevage bovine, 143, 98-102.
 • Rutkowska, B. (1976). Krzewienie się Dactylis glomerata L. i Lolium perenne L. w warunkach intensywnego nawożenia i użytkowania. Rocz. Nauk Roln., F-79(2), 23-41.
 • Skolimowski, L., Łyszczarz, R., Dembek, R. (1989). Efficacité de la fertilisation minérale des prairies en sol minerale. XVI Congrès International des Herbages, Nice, France, 59 i 1893.
 • Staniak, M. (2013). Reakcja wybranych gatunków i odmian traw pastewnych na niedobór wody w glebie. IUNG-PIB Puławy, Mon. i Roz. Nauk. 38, 217.
 • Szarek, J., Adamczyk, K., Frelich, J. (2008). Stan i perspektywy rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce. Wiad. Zootech, XLVI (2008), 4, 23-36.
 • Szewczyk, W. (2014). Wartość gospodarcza wybranych odmian traw i koniczyny białej. Rozp. UR Kraków 515, (392), 85.
 • Vinczeffy, I. (1984). The effect og somme ecological factors on grass yields. Proc. of the 10th Gen. Meet. of Europ. Grassl. Fed., Ås, Norwegia, 76-79.
 • Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R., Rolbiecki, R., Rolbiecki, S. (2013). Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Annual Set The Environment Protection, 15, 2185-2203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.