PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 135--144
Tytuł artykułu

Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie

Autorzy
Warianty tytułu
Proconsumption Orientation versus Orientation on Consumption Reduction in the Contemporary Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest opis wybranych zmian w trendach konsumpcyjnych na rynku konsumenckim. Autor skupia się na odpowiedzi na pytanie, która z najważniejszych orientacji w konsumpcji będzie dominowała w najbliższej przyszłości? Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących konsumpcji. W wyniku badań wskazano na rozwój najważniejszych trendów w przyszłej konsumpcji, tj. nadmiernej konsumpcji, zrównoważonej konsumpcji, prostoty w konsumpcji. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest wskazanie na dwa przeciwstawne kierunki rozwoju konsumpcji - zwiększoną konsumpcję dóbr zaspokajających potrzeby wyższego rzędu i rosnące znaczenie postaw i zachowań związanych z ograniczaniem konsumpcji. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia nowych trendów w konsumpcji i ich konsekwencji społecznych. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the elaboration is to describe the selected changes in consumption trends in the consumer market. The author focuses on an answer to the question: Which of the most important orientations in consumption will dominate in the years to come? Achievement of the assumed goal was possible owing to application of the method of critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumption. In result of surveys, the author indicated the development of the most important trends in future consumption, i.e. excessive consumption, sustainable consumption, and simplicity in consumption. A practical implication of the carried out surveys is indication of the two opposite directions of consumption development: the increased consumption of goods meeting higher-rank needs and the growing importance of attitudes and behaviours connected with consumption reduction. And a social implication of the study is an emphasis put on the importance of new trends in consumption and their social consequences. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
135--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Alexander S., Ussher S. (2012), The Voluntary Simplicity Movement: A multi-national survey analysis in theoretical context, "Journal of Consumer Culture", No. 12(1).
 • Appadurai A. (2005), Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 • Ballantine P.W. Creery S. (2009), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, "Journal of Consumer Behavior", No. 8.
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja, I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Belz M., Peattie K. (2010), Sustainability marketing, John Wiley& Sons, UK.
 • Black I.R., Cherrier H. (2010), Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle: daily practices, contextual motivation and subjective values, "Journal of Consumer Behavior", Vol. 9, No. 6.
 • Bockock R. (1993), Consumption, Routledge, London.
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 • Cambell C. (2008), Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci, (w:) Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Campbell C. (1987), The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism Basil Blackwell Publisher, London.
 • Etzioni A. (1998), Voluntary Simlicity: characterization, select psychological implications and societal consequences, "Journal of Economic Psychology", No. 19(5).
 • Hamilton C. (2003), Downshifting in Britain: A sea change in the pursuit of happiness, "Australia Institute Discussion Paper Number", No. 58, November, http://www.tai.org.au/documents/pdf [dostęp: 10.03.2014].
 • Hansen J. (2011), Storms of my Grandchildren, Bloomsbury.
 • Kiełczewski D. (2012), Zasada zrównoważonego rozwoju w zachowaniach konsumenckich, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec.
 • Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 51.
 • Miles S. (1998), Consumerism - as a Way of Life, Sage Publications ltd., London.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Schneider N.F. (2000), Konsum und Gesellschaft, (w:) Rosenkranz D., Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske+Budrich, Opladen.
 • Tanner J. (1997), Industrialisierung, Rationalisierung und Wandel des Konsum- und Geschmackverhaltens im europäisch- amerikanisch Vergleich, (w:) Siegrist H., Europäische Konsumgeschichte: zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20 Jahrhundert), Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York.
 • Wackernagel M., Schulz N.B., Deumling D., Linaress A.C., Jenkins M., Kaspos V., Monfreda C., Loh J., Myers N., Norgaard R. (2002), Tracking the ecological overshoot of the human economy, "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", Vol. 99, No. 14.
 • Weinberg P. (1986), Erlebnisorienterte Einkaufsstattengestaltung im Einzelhandel, "Marketing ZFP", nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.