PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 21--30
Tytuł artykułu

Francuski model finansowania szkolnictwa wyższego - studium przypadku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
French system of financing higher education - a case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono najważniejsze zmiany zachodzące obecnie w finansowaniu francuskich uczelni w zakresie poziomu, struktury i mechanizmów alokacji środków płynących z budżetu centralnego. Przeprowadzoną analizę oparto na danych zastanych (Eurostat). Opracowanie rozpoczyna analiza danych dotyczących demografii, liczby uczelni wyższych i uczęszczających do nich studentów. Następnie opisano ewolucję systemu finansowania szkół wyższych, zaprezentowano cele stawiane przed sektorem edukacji wyższej, przeanalizowano główne dochody uczelni oraz zidentyfikowano obecnie stosowane mechanizmy dystrybucji środków publicznych i sposobów ich alokacji. Omówiono również zagadnienia związane z programami wsparcia studentów i ich rodzin oraz opłatami za studia. Na zakończenie przedstawiono obszary działalności uczelni, które podlegają ocenie przez powołane do tego specjalne agencje rządowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on key changes currently taking place in the financing of French universities - level, structure and mechanisms of allocating funds flowing from the state budget. Conducted analysis is based on existing data (Eurostat). The article starts with the analysis of existing data in the field of demography, the number of universities and students. Then, the evolution of the higher education financing system is described. The next section focuses on presenting the higher education sector's goals, analysis of main incomes of universities and identification of the currently used public funds distribution mechanisms and ways of their allocation. A further part of the study focuses on issues related to supporting programs for students, their families and tuition fees. The article ends with presenting the areas of university activities that are evaluated by special government agencies appointed to address issues mentioned above(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--30
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E., Trends in global higher education. Tracking and academic revolution. Executive summary. A report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris 2009, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf.
 • Budget 2014: l'université et la recherche en mouvement, Ministere de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid74022/budget-2014-l-universite-et-la-recherche-en-mouvement.html.
 • De Boer H., Jongbloed B., et al., Performance-based funding and performance agreements in fourteen higher education systems, 2015, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/01/performance-based-funding-and-performance-agreements-in-fourteen-higher-education-systems.html.
 • Denek K., Transformacje systemowe szkolnictwa wyższego, [w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media - edukacja - kultura. W stronę edukacji medialnej, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań-Rzeszów 2012, s. 51-62, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6038/1/Transformacja-M-E-K-2012.pdf.
 • Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, WSiP, Poznań 2011, s. 78.
 • Dziedziczak-Fołtyn A., Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2014, nr 1-2(43-44), s. 30-45, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/12069/1/CPP_RPS_vol.82_Dziedziczak-Foltyn.pdf
 • Europe 2020 target: tertiary education attainment, European Commission, 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf.
 • Higher education governance in Europe. Policies, structures funding and academic staff, Eurydice, 2008, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf.
 • Knight J., DeWit H., Strategies for internatiolisation of higher education. Historical and conceptual perspectives, 1995, http://www.uni-kassel.de/wz1/mahe/course/module6_3/10_knight95.pdf.
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Kwiek M., Uniwersytet w dobie przemian. Europejska perspektywa porównawcza, PWN, Warszawa 2015.
 • Les établissements d'enseignement supérieur privés, Ministere de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49085/les-etablissements-d-enseignement-superieur-prives.html.
 • Liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherché, Ministere de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-d-enseignement-superieur-et-de-recherche.html.
 • Modrzyński P., Kwiek M., Reformy edukacji wyższej we Francji - w obszarze finansowania szkół wyższych. IBE, Warszawa 2015, s. 46 (niepublikowany raport).
 • National student fee and support system in European higher education 2014/15, Eurydice, 2015, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf.
 • Stratégie nationale de l'enseignement superieur, Ministere chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2013, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76975/la-strategie-nationale-de-l-enseignement-superieur-stranes.html.
 • Stratégie nationale de recherché, Ministere chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2013, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-s.n.r.html.
 • Trow M., Problem In the Transition from Elite to Mass Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkley 1973, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED091983.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.