PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej | 53--84
Tytuł artykułu

Instytucje infrastruktury rynkowej i ich dotychczasowy rozwój

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teza o potrzebie budowy i rozbudowy infrastruktury rynku w ramach transformacji gospodarczej była głoszona już od zarania tego procesu. Była ona wpisywana najczęściej w rozważania sugerujące naśladowczy model transformacji, którego istotę rozumiano jako tworzenie możliwie wiernej kopii systemu instytucji właściwego krajom o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Postulowano więc przede wszystkim tworzenie instytucji obsługujących bezpośrednio procesy wymiany, takich jak banki, zwłaszcza banki inwestycyjne, instytucje ubezpieczeniowe, giełdy towarowe i pieniężne (w tym - stanowiącą sukces transformacji w tym obszarze - Giełdę Papierów Wartościowych), domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i inne. Ten krótki przegląd pozwala stwierdzić, że chodziło tu przede wszystkim o instytucje związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Należy podkreślić, że samo utworzenie rynku kapitałowego, uznawane często za jedno z najważniejszych zadań transformacji, wymagało nie tylko powstawania instytucji rozumianych jako organizacje (z GPW na czele), ale także szerzej rozumianych instytucji - norm prawnych regulujących funkcjonowanie tego rynku. Trzeba wskazać w tej liczbie kodyfikacje odziedziczone po II Rzeczpospolitej, adaptowane do warunków współczesnej gospodarki: prawo upadłościowe, kodeks cywilny, kodeks handlowy (obecnie zastąpiony przez nowocześniejszy kodeks spółek handlowych), ale też nowe zespoły norm: ustawę o obrocie papierami wartościowymi, ustawę "Prawo Bankowe" z 1997 r. oraz ustawę o NBP. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Znak, Kraków 1995.
 • Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Mendelsohn M., Acheson D.: Franchising. Poltext, Warszawa 1992.
 • Steinerowska-Streb I.: Geneza franchisingu i rozwój tej formy działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, nr 1, WSEiA, Bytom 2001.
 • Krawczyk A.: Development of Franchise Relationships in Poland. www.masterpage.com.pl.
 • Pokorska B.: Sklepy "Pożegnanie z Afryką". "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 4-5.
 • Pokorska B.: Firma "A. Blikle". "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 3.
 • Pokorska B.: Franchising w Hortexie. "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 6.
 • http://www.worldfranchisecouncil.org.
 • http ://www .franchising.info.pl.
 • Pokorska B.: Franchising w Polsce. Stan i kierunki rozwoju. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
 • Skakowski A.: Franchising i banki. "Franchising. Nowe rynki - nowe pomysły" 2000, nr 1/3.
 • Ratbbun N.S.: Finansing Need Money? Here It Is! Franchising World 2000, July/August.
 • Pokorska B.: Rynek franchisingowy w Polsce. "Handel Wewnętrzny" 1999, nr 1.
 • Steinerowska-Streb I.: Franchising w małych i średnich przedsiębiorstwach w procesie transformacji polskiej gospodarki. W: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red. P. Dominiak. Wydawnicza Grupa VM Group, Gdańsk 2005.
 • Czajka I.: Rada Ministrów przyjęła "Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". PARP, Biuletyn Informacji Publicznej z 28.04.2005 r.
 • Korczyńska K.: Akty prawne regulujące umowę franczyzową (franchisingu). www.franchising.info.pl (17.08.2007).
 • "Franchising. Nowe rynki - nowe pomysły" 2000, nr 1/8.
 • Jaworski W.L., Zawadzka Z.: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2003.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość. PWE, Warszawa 2003.
 • Bączyk M.: Wprowadzenie. W: Prawo bankowe i inne teksty prawne - tekst jednolity. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2006.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość. Wyd. II zmienione. PWE, Warszawa 2005.
 • Lis S., Lis W.M.: Podstawy rynku pieniężnego i walutowego. AE, Kraków 2006.
 • Gersdorf M., Ignatowicz J.: Prawo spółdzielcze. Komentarz. Wydawnictwo Prawne, Warszawa 1985.
 • Szambelańczyk J.: Zarządzanie bankiem spółdzielczym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających się. Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1521.
 • http ://www.nbp.pl.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Dz.U. nr 80, poz. 369.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1989, nr 4, poz. 21.
 • Wójtowicz G.: Odrodzenie bankowości. "Gazeta Bankowa" z 24-30 października 2000 r.
 • Eucken W.: Podstawy polityki gospodarczej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1982, nr 1, poz. 56.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. Dz.U. nr 18.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Dz.U. nr 80, poz. 369.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. Dz.U. nr 4.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. Dz.U. 1996, nr 1.
 • Dz.U. 1992, nr 100, poz. 502.
 • Dz.U. 1996, nr 1, poz. 2 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.