PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 (1) Refleksje społeczno-gospodarcze | 170--188
Tytuł artykułu

System zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employment System of Disabled Persons in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces włączenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy jest bardzo ważną kwestią w polityce społecznej każdego państwa. Podstawowym planem działania dotyczącym osób niepełnosprawnych wprowadzonym przez rząd polski jest zapewnienie zatrudnienia jak największej liczbie tych osób w zwykłych warunkach pracy. Aby osiągnąć ten cel pracodawcy zostali zobligowani do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Omówiono system kwotowy obowiązujący w Polsce. Zaprezentowano formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych (rynek otwarty i zatrudnienie chronione), a także programy wsparcia dla pracodawców, którzy dostarczają możliwości rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of integrating disabled persons into the open labour market is a very important issue in the social policy of each country. The basic action plan concerning people with disabilities established by the Government of Poland is to provide as many disabled persons as possible with an ordinary employment. In order to achieve this goal all employers were obliged to employ the disabled. The article presents a problem of employing people with disabilities. The quota system, which is obligatory in Poland, was presented. The types of the employment of the disabled (open labour market and sheltered employment) and support programs for employers who provide job opportunities for persons with disabilities were described as well.(original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Barczyński A., Radecki P. (red.), Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Wyd. KIG-R, Warszawa 2007.
 • [2] Barczyński A., Wspomaganie finansowe zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej - bariery i ograniczenia, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2005 Nr 4(4), Wydawnictwo KIG-R, Warszawa 2005.
 • [3] Barczyński A., Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Wyd. KIG-R, Warszawa 2001.
 • [4] Barczyński A., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - potrzeba, wybór czy nakaz?, [w:] Barczyński A., Strzałkowki M. (red.), Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych - Materiały konferencyjne, Wyd. KIG-R, Warszawa 2008.
 • [5] Chłoń-Domińczak A., Poznańska D., Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Wyd. Międzynarodowej Organizacji Pracy, Budapeszt 2007.
 • [6] Gocałek R., Nadzieja J., Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, [w:] Kupczyk T. (red.), Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, Wyd. Politechniki Wrocławskiej - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław 2006.
 • [7] Król M., Przybyłka A., Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy, [w:] Frąckiewicz L., Koczura W. (red.), Niepełnosprawni a praca, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • [8] Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej państwa, [w:] Kurzynowski A. (red.), Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Materiały Konferencyjne, Wyd. KIG-R, Warszawa 2003.
 • [9] Majewski T., Warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, [w:] Waszkowski H. (red.), Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy, Wyd. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2006.
 • [10] Majewski T., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla pracowników terenowych, Wyd. KIG-R, Warszawa 1999.
 • [11] Małysz F., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Wyd. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa, 2008 .
 • [12] Mizera L., Rola PFRON w aktywizowaniu zawodowym i wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, [w:] Ochonczenko H., Paszkowicz M. (red), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno- gospodarczych, Tom II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006
 • [13] Pałecka-Błaszczyk A., Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych, Wyd. Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przemyśl 2008.
 • [14] Paszkowicz M., Systemy i programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, [w:] Barczyński A., Strzałkowski M. (red.), Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, Wyd. KIG-R, Warszawa 2008.
 • [15] Poliwczak I., Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Wyd. KIG-R, Warszawa 2007.
 • [16] Serafin R., Telepraca-stanowisko pracy dla niepełnosprawnych, "Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych" 2005 Nr 7-8/87-88.
 • [17] Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Wyd. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
 • [18] Szczupał B., Telepraca jako szansa aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2007 Nr 1(9), Wydawnictwo KIG-R, Warszawa 2007.
 • [19] Kurkus-Rozowska B., Osoby niepełnosprawne - zagadnienia rehabilitacji zawodowej, http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hwi/topic_integration_disabilities/pol and/state_of_play.pdf
 • [20]Sobczak W., Barczyński A., Chaos zamiast systemu, http://www.impel.pl
 • [21] Turowska A., Rehabilitacja osób niepełnosprawnych a integracja społeczna. http://web.diecezja.wloclawek/ttn/tom_1/Turowska.rtf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.