PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 (944) | 45--55
Tytuł artykułu

Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji

Warianty tytułu
The Organisational Engagement of Employees as a Source of Participation in the Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano przeglądu koncepcji zaangażowania organizacyjnego w perspektywie historycznej. Zwrócono uwagę na różnorodność podejść i specyfikę dokonań w poszczególnych okresach. Wyróżniono model zaangażowania organizacyjnego zaproponowany przez J. Mayera i N. Allen jako zasadniczy dla podstawowego nurtu współczesnych badań nad zaangażowaniem. Model zawiera rozróżnienie trzech niezależnych komponentów zaangażowania organizacyjnego, czyli emocjonalnego, racjonalnego i normatywnego. Każdy z nich wiąże się z innym stanem psychicznym i odpowiadającym mu zachowaniem w pracy. Możliwe jest na tej podstawie wskazanie trzech głównych uzasadnień uczestnictwa w organizacji (chęć, konieczność, powinność), a zarazem związku pomiędzy tymi powodami a rodzajem zaangażowania w jej działalność. W konsekwencji podjętych rozważań zaakcentowano zgodność większości badaczy, pomimo różnorodności podejść, w uznawaniu roli emocjonalnego aspektu zaangażowania organizacyjnego jako decydującego o autentyczności i sile identyfikacji z organizacją.(abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews the concepts of organisational engagement from a historical perspective. It emphasises a diversity of approaches and the particular achievements in separate periods. A model of organisational engagement proposed by Mayer and Allen was chosen as best representing the basic trend of contemporary research on engagement. Their model includes differentiation of three independent components of organisational engagement - emotional, rational and normative. Each of them is connected with a different mental state, and a corresponding behaviour at work. Hence, it is possible to suggest three main justifications of participation in an organisation (willingness, necessity and duty) and thus there is a connection between those causes of behaviour and the type of engagement that occurs within it. The author stresses that the majority of scholars agree that the emotional aspect of engagement is key in producing authentic and strong identification with an organisation(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Becker H.S. [1960], Notes on the Concept of Commitment, "American Journal of Sociology", vol 66(1), http://dx.doi.org/10.1086/222820.
 • Cohen A. [2007], Commitment Before and After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", vol. 17(3), http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2007.05.001.
 • Daniel [2004], Engagement Policies Boost Pre-tax Profits at Nationwide, "Personnel Today", nr 1-7.
 • Gallup Study [2012], Engaged Employees Inspire Company Innovation, "Gallup Busines Journal", http://businessjournal.gallup.com/kontent/24880/gallup study-engaged-employees-inspire-company.aspx (dostęp:11.09.2013).
 • Hochschild A.R. [2003], The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, University of California Press, Berkeley.
 • Johnson R.E., Groff K.W., Taing M.U. [2009], Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementory, Competitive or Synergistic? "British Journal of Management", vol. 20, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00592.x.
 • Kahn W.A. [1990], Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Review", nr 33.
 • Mayer J., Allen N. [1991], Tree Component Conceptualization on Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", nr 1/1.
 • Mowday R.T., Porter L., Steers R.H. [1982], Employee-Organization Linkages, the Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, London.
 • Mrówka R. [2010], Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • O'Reilly C.A., Chatman J. [1986], Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior, "Journal of Applied Psychology", vol. 71(3), http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.492.
 • Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Roberts D.R., Davenport T.O. [2002], Job Engagement: Why It's Important and How to Improve It [w:] Employment Relation Today, Willey Periodicals, Autum.
 • Robinson D., Perryman S., Hayday S. [2004], The Drivers of Employee Engagement, Report 408. Institute for Employment Studies, April http://www.wellbeing4business.co.uk/docs/Article%20-%20Engagement%20research.pdf
 • Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzàlez-Romaà V., Bakker A.B. [2002], The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies", nr 3.
 • Szpik A., Klincewicz K. [2008], Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.