PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 (944) | 91--99
Tytuł artykułu

Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników

Autorzy
Warianty tytułu
Organisational Values and Employee Involvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto teoretyczne rozważania z wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotu stanowiące próbę wyjaśnienia wpływu wartości realizowanych w organizacji na zaangażowanie pracowników. Główne znaczenie w organizacji ma sposób, w jaki ludzie ze sobą współpracują, bezpośrednio wynikający z przyjętych i obowiązujących w organizacji wartości i budowanych na ich podstawie wzorców zachowań. Wartości organizacyjne, będąc regulacyjnym elementem kultury organizacyjnej, wyznaczają zasady współpracy w danej organizacji. Wartości motywują człowieka do działania, wskazując kierunek jego aktywności oraz stanowią podstawę do formułowania norm społecznych realizowanych w organizacji. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na wagę zgodności pomiędzy wartościami organizacyjnymi i indywidualnymi wartościami pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at the latest subject literature and seeks to clarify the impact of the organization on employee involvement. How people work together is of key importance, and grows out of the organisation's values and the behavioural patterns built upon them. Organisational values as part of the regulatory organisational culture determine the rules for cooperation in the organisation. Values motivate action and constitute a basis for the formulation of social standards in the organisation. Particular attention is placed on the importance of consistency between the organisational values and employees' individual values.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abbot G.N., White F.A., Charles M.A. [2005], Łączenie wartości i zaangażowanie organizacyjne, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", nr 78.
 • Baldev S., Anupama R. [2010], Determinants of Employee Engagement in a Private Sector Organization: An Explorer Study, "Advances in Management", vol. 3.
 • Dyczewski L. [1995], Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • French W.L., Kast F.E, Rosenzweig J.E. [1985], Understanding Human Behavior in Organizations, Harper & Row, New York.
 • Gliszczyńska X. [1981], Motywacja do pracy, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa.
 • Jaakson K., Reino A., Vadi M. [2008/2009], Organizational Values and Organizational Practice: What Makes Them Diverge? "EBS Review", nr 25.
 • Jaremczuk K. [2009], Przesłanki skutecznego zaangażowania uczestników współczesnej organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3.
 • Jin K.G., Drozdenko R.G. [2010], Relationships among Perceived Organizational Core Values, Corporate Social Responsibility, Ethics, and Organizational Performance Outcomes, "Journal of Business Ethics", vol. 92, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-009-0158-1.
 • Juchnowicz M. [2010], Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 • Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L. [1961], Variations in Value Orientations, Row, Peterson, Evanston.
 • Kowalczyk S. [2011], Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kular S., Gatenby M., Rees Ch., Soane M., Truss E. [2008], Employee Engagement: A Literature Review, Kingston Business School, Working Paper Series, nr 19.
 • Lipka A. [2011], Employee Relationship Management (ERM) jako trend rozwoju w obszarze funkcji personalnej, "Problemy Zarządzania", nr 9.
 • Łobocki M. [1993], Pedagogika wobec wartości [w:] Kontestacje pedagogiczne, Materiały III Sekcji Pedagogów, red. i Wstęp B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Warszawa.
 • Mariański J., Zdaniewicz W. [1991], Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Pallottinum, Warszawa.
 • Moczydłowska J. [2013], Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności [1998], red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 • Penc J. [1995], Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Posner B.Z. [2010], Another Look at the Impact of Personal and Organizational Values Congruency, "Journal of Business Ethics", vol. 97, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-010-0530-1.
 • Sikorski C. [2006], Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sitko-Lutek A. [2004], Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Smythe J., [2009], CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Walters Kluwer Polska, Kraków.
 • Stankiewicz J. [1995], Socjologia w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Stotz W. [2007], Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.
 • Sułkowski Ł. [2002], Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 • Tischner J. [1982], Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wilson P. [2003], Politics, Values, and Commitment, "International Journal of Public Administration", vol. 26, nr 2.
 • Wosińska W. [1985], Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej, PWN UŚ, Warszawa-Kraków-Katowice.
 • Zbiegień-Maciąg, L. [2005], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.