PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 (62) | 15--28
Tytuł artykułu

Edukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach. Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna

Warianty tytułu
Media education in the debate on identity of media studies. Existing paradigms vs. methodology of neurostudies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle toczącej się debaty na temat zakresów nauki o mediach w artykule zaproponowano zwrócenie baczniejszej uwagi na istotne pole badawcze, jakim jest edukacja medialna. W pracy przytoczono polskie i zagraniczne defi nicje tego pojęcia, z podkreśleniem jego wieloaspektowości, oraz przedstawiono ewolucję terminu, wraz ze wskazaniem możliwych analiz empirycznych. Usytuowaniu edukacji medialnej w ramach trzech tradycji analiz medialnych towarzyszą przykłady zróżnicowanych badań naukowych z tego zakresu. Przedstawiono także sugestie metodologiczne, a mianowicie kognitywistykę i rozwijające się badania nad mózgiem, i zaproponowano autorską defi nicję neuroedukacji medialnej. Opierając się na teoriach medioznawczych oraz psychologii poznania społecznego, podjęto także próbę umiejscowienia tego pola badawczego w ramach paradygmatów holistycznych integrujących zmienne pochodzenia fi zjologicznego ze zmiennymi społecznymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In perspective of the ongoing debate about the ranges of media studies, the paper proposes paying closer attention to the important field of research, which is the media education. The paper quotes Polish and international de finitions of this concept, emphasizes its various aspects and shows the evolution of the term together with an indication of possible empirical analysis. Location of media education in McQuail's three traditions of media analysis is accompanied by examples of recent research in this area. Methodological suggestions are also presented, namely stemming from cognitive science and developing brain research. As a sum up, the paper proposes an original definition of media neuroeducation. The trial to locate the proposed research field in the existing paradigms of media education was also taken, along with identifying the holistic approach to integrate physiological and social variables.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Edukacja   Media   Nauka  
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • M. Mrozowski, Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, "Studia Medioznawcze" 2012, nr 2 (49), s. 24-30.
 • Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria "Media początku XXI wieku", Warszawa 2012
 • T. Goban-Klas, Od wielo- do interdyscyplinarności (z dziejów wiedzy o komunikowaniu), "Studia Medioznawcze" 2013, nr 3 (54), s. 11-21.
 • M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, "Studia Medioznawcze" 2012, nr 2 (49), s. 19.
 • P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł?, Warszawa 2009.
 • M. Spitzer, Cyfrowa demencja, Słupsk 2013.
 • R.F. Fiedler, Mediamorphosis: Understanding new media, London-New York 1997.
 • E. Kulczycki, M. Wendland, Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012.
 • A.Y.L. Lee, Media education: defi nitions, approaches and development around the globe, "New Horizons in Education" 2010, Vol. 58, No. 3, p. 2-13.
 • P. Drzewiecki, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Warszawa-Otwock 2010
 • A. Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Kraków 2013.
 • A. Ogonowska, Edukacja medialna: ziemia wciąż nieznana?, "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 2012, nr 1
 • B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 242-243.
 • L. Masterman, Teaching the media, London 1985, za: A.Y.L. Lee, Media education: defi nitions, approaches and development around the globe, "New Horizons in Education" 2010, Vol. 58, No. 3, s. 4.
 • J. Kociatkiewicz, Nowe technologie w organizacjach [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, red. B. Glinka, M. Kostera, Warszawa 2012, s. 261.
 • T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.
 • A. Parola, M. Ranieri, The practice of media education: international research on six European countries, "Journal of Media Literacy Education" 2013, 5 (2), p. 90-100.
 • B. Šramová, Media literacy and marketing consumerism focused on children, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2014, No. 141, p. 1025-1030.
 • A. Nairn, C. Fine, Who's messing with my mind? The implications of dual-process models for the ethics of advertising to children, "International Journal of Advertising" 2008, No. 27 (3), p. 447-470.
 • T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Toruń 2008.
 • T. Sasińska-Klas, Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych, "Studia Medioznawcze" 2014, nr 1 (56), s. 18.
 • D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 39-40.
 • K. Dziewanowska, A. Kacprzak, Marketing doświadczeń, Warszawa 2013, s. 55-58.
 • P. Drzewiecki, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Warszawa-Otwock 2010, s. 6,
 • M. Leszkowicz, Komunikacja wizualna w edukacji [w:] Media-edukacja-kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań 2012.
 • M. Żylińska, Neurodydaktyka, Toruń 2013, s. 16.
 • C. Heeter, Interactivity in the context of designed experience, "Journal of Interactive Advertising" 2000, Vol. 1, No. 1, p. 4-15.
 • P. Francuz, Neuropoznawcze podstawy komunikacji wizualnej [w:] Komunikacja wizualna, red. P. Francuz, Warszawa 2012, s. 12.
 • S. Fiske, S.E. Taylor, Social cognition. From brains to culture, London-New York 2013, p. 4-6.
 • P. Winkielman, Psychologia poznania społecznego w erze neuronauk [w:] Psychologia poznania społecznego, red. M. Kossowska, M. Kofta, Warszawa 2009.
 • Ch. Firth, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Warszawa 2011, s. 18.
 • T. Ambler, A. Ioannides, S. Rose, Brands on the brain: neuro-images of advertising, "Business Strategy Review" 2000, Vol. 11, Issue 3, p. 17.
 • M. Farah, A picture is worth a thousand dollars, "Journal of Cognitive Neuroscience" 2009, Vol. 21, No. 4, p. 623-625.
 • R.A. Poldrack, Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?, "Trends in Cognitive Science" 2006, Vol. 10, Issue 2, p. 59-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.