PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 2 Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji | 43--52
Tytuł artykułu

Nowoczesne modele kształcenia Lifelong Learning testowane w uczelniach wyższych w ramach projektów innowacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modern Lifelong Learning Models of Education Tested at Universities in Innovation Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z procesem uczenia się nierozłącznie związana jest wiedza. Jest to podstawowy element procesu budowania społeczeństwa informacyjnego, który musi być dostosowywany do wyzwań stojących przed globalną społecznością, zmian technologii informatyczno-komunikacyjnych, postępu technicznego oraz rozwoju gospodarczego. Edukacja powinna być permanentna i kontynuowana przez całe życie. Jest to podstawa koncepcji kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jest niezbędnym środkiem budowania gospodarki opartej na wiedzy, która ma zapewnić wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej. Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw i działań w zakresie rozwoju tego systemu edukacji. Istotnym elementem polityki oświatowej Unii Europejskiej była wydana w 1995 roku Biała księga kształcenia i doskonalenia [Cresson, Flynn 1997], w której przedstawiono koncepcję i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Koncepcja ta obejmuje różne działania, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków i możliwości edukacji osobom (bez względu na status zawodowy), które chcą zdobyć nowe umiejętności, a doskonalić stare. Poziom rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce znacznie odbiega od standardów unijnych, niemniej stworzenie systemu edukacji ustawicznej jest priorytetowym zadaniem polskiej polityki edukacyjnej, o czym świadczą liczne inicjatywy podejmowane szczególnie przez uczelnie wyższe. A to właśnie one są najbardziej odpowiednie do propagowania tej idei. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych wyników testowania niestandardowych form kształcenia w wybranych polskich uczelniach wyższych, w ramach projektów innowacyjnych w okresie ostatnich dwóch lat (fragment tekstu)
EN
Knowledge is inextricably linked with the learning process. It is the basic element of building the information society process, that must be adapted to the challenges to changes in information and communication technology, technical progress and economic development facing with the global community. Education should be permanent and continued throughout life. It is the foundation of the lifelong learning concept. Article aims to present selected results of non-standard forms of education testing in selected Polish universities as the part of innovation projects. These models are based on the sharing knowledge concept, they indicate on these forms of education that are oriented to the individual needs of interested people in all age. The results of testing these models indicate that they are a response to scientific potential strength by the preparation of appropriate educational offer for those interested in improving their competences but their application does not require any additional costs or organizational changes(original abstract)
Twórcy
  • Collegium Civitas
autor
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
  • Cresson E, Flynn P (red.) (1997), Biała księga kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa
  • Kolanowska E. (2002), Eurydice. Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd sytuacji w poszczególnych krajach, Fundacja Rozwoju Edukacji, Warszawa
  • Wilson K., Doz Y.L. (2014), 10 reguł zarządzania globalnymi innowacjami, "HBR Polska", grudzień-styczeń
  • Wolińska I., Dygoń M., Sienkiewicz A. (2011), Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej, STOS, Warszawa
  • Ernst & Young Business Advisory (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - drugi wariant, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową [online], www.nauka.gov.pl, dostęp: 20 lipca 2014
  • Raporty z badań diagnozujących, testujących i ewaluacyjnych uczelni realizujących projekty innowacyjne PI - Model kształcenia przez całe życie, Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego, Zarządzanie kompetencjami, (2013, 2014)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.