PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 | 391--405
Tytuł artykułu

Ekonomiczna analiza przepisów prawnych o sprzedaży konsumenckiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Analysys of the Legislation on Consumer Sales
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania ekonomicznej analizy przepisów prawnych o sprzedaży konsumenckiej, a zwłaszcza dotyczących uprawnień z tytułu rękojmi, która jest immanentnie związana z umową sprzedaży. Wynika to stąd, że strony w umowach zawieranych z konsumentami nie mogą jej ograniczyć, a tym bardziej wyłączyć. Do uprawnień tych należy możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy bądź żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo jej usunięcie. Tytułem wyrównania powstałego przy tym uszczerbku konsument może nadto dochodzić odszkodowania. Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej warto zatem przeanalizować trafność alokacji praw i obowiązków po obu stronach, choćby pod kątem teorematu Pareto.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an attempt to apply the economic analysis of the legislation on consumer sales, especially relating to the powers of Warranties, which is intrinsically linked with the sales contract. This is due to that the parties in contracts concluded with consumers, they cannot reduce it as well as discontinue it. These powers include the ability to make a statement about the price reduction or withdrawal from the agreement or claim for replacement of items for free from defects or to remove defects. To offset the resulting detriment, the consumer may claim compensation too. From the point of view of economic efficiency, should therefore analyze the accuracy of the allocation of rights and obligations on both sides, at least in terms of Pareto's theorem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
391--405
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bednarski M., Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2008.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Warszawa 2000.
 • Buława P., Szmit K., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2012.
 • Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995.
 • Kendall V., EC Consumer Law, Wiley Chancery, London, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1975.
 • Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994.
 • Kowalski J., Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1977.
 • Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Łętowska E., Kształtowanie się odrębności obrotu mieszanego, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Ossolineum, Warszawa 1983.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Sprzedaż konsumencka - wybrane problemy prawne, "Glosa" 2002, nr 12.
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009.
 • Nesterowicz M., Ochrona prawa nabywcy pojazdu mechanicznego z wadami, Warszawa 1988.
 • Ohanowicz A., Zobowiązania przemienne, "RPEiS" 1974, z. 3.
 • Pecyna M., Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Pisuliński J., [w:] Rajski J. (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, t. 7, red., Warszawa 2004.
 • Reich N., Markt und Recht, Neuwied und Darmstadt 1977.
 • Sobczak A., [w:] Banasiński C. (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Ekonomiczna analiza prawa zobowiązań, [w:] Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Prawo jako ekonomiczny fakt, [w:] Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
 • Stroiński R., Ekonomiczna analiza prawa czyli w poszukiwaniu efektywności, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, z. 3.
 • Szczotka J., Sprzedaż konsumencka. Komentarz, Lublin 2004.
 • Szostak R., Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle prawa konsumenckiego europejskiego, Warszawa 1994.
 • Traple E., Preussner-Zamorska J., Interes konsumenta oraz instrumenty jego ochrony w dziedzinie reklamy, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1996, z. 1.
 • Wieczorek E., [w:] Brodecki Z. (red.), Ochrona praw jednostki, Warszawa 2004.
 • Wieczorek E., Zasady europejskiego prawa umów, Gdańsk 2005.
 • Wieczorek E., Sprzedaż konsumencka. Komentarz do ustawy, Gdańsk 2005.
 • Varian H. R. V., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Warszawa 2005.
 • Żuławska C., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, księga trzecia, Zobowiązania, t. II, Warszawa 1997.
 • Żuławska C., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, księga trzecia, Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996.
 • Żuławska C., Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1983, nr 5.
 • Żuławska C., Uwagi o "europeizacji" prawa umów, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.