PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka | 167--181
Tytuł artykułu

Analiza działalności ekonomicznej gospodarstw mlecznych w Polsce - wyniki uzyskane na podstawie krótkookresowej funkcji kosztu

Warianty tytułu
Analysis of the Economic Activity of Dairy Farms in Poland: Results obtained from the Short-run Cost Function
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest analiza działalności gospodarstw mlecznych w Polsce przy założeniu minimalizacji kosztów, co z kolei implikuje fakt, że powstała nieefektywność kosztowa wynika z nieefektywności technicznej lub alokacyjnej. W badaniach wykorzystano dane przekrojowo-czasowe opisujące działalność gospodarstw mlecznych, pochodzące z systemu sprawozdawczości FADN. Metodą badawczą jest bayesowski stochastyczny model graniczny dla krótkookresowej funkcji kosztu zmiennego. Spośród czterech cen czynników zmiennych największy wpływ na zmianę kosztu miała cena materiałów, a najniższy - cena zwierząt gospodarskich. Stwierdzono rosnące korzyści skali zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Ponadto, zdiagnozowano, że w badanym okresie 2004-2011 następowało stałe osłabienie korzyści, wynikające ze wzrostu skali produkcji. Średni poziom efektywności kosztowej gospodarstw mlecznych w tym okresie wyniósł 68%. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was the analysis of Polish dairy farms under the assumption of cost minimizing behavior. This implies that cost inefficiency can be attributable to technical or allocative inefficiency. The panel data on economic results of dairy farms was provided by FADN (Farm Accountancy Data Network). The main results have been obtained when employing translog variable cost function and using a Bayesian approach. Among the four analyzed cost elasticities, the highest has been found with respect to materials and the lowest one with respect to livestock. The estimation of returns to scale indicates the increasing economies of scale, both short-term and long-term. However, in the covered period (2004-2011) the returns to scale were steadily declining. In the above-mentioned period, the average cost efficiency of Polish dairy farms equaled 68%.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Areal F. J., Tiffin R., Balcombe K. G., Farm technical efficiency under a tradable milk quota system, "Journal of Dairy Science" 2012, vol. 95 (1), s. 50-62.
 • Areal F. J., Tiffin R., Balcombe K. G., Provision of environmental output within a multi-output distance function approach, "Ecological Economics" 2012, vol. 78, s. 47-54.
 • Broeck van den J., Koop G., Osiewalski J., Steel M. F. J., Stochastic frontier models: A Bayesian perspective, "Journal of Econometrics" 1994, vol. 61, s. 273-303.
 • Browning M. J., Necessary and sufficient conditions for conditional cost functions, "Econometrica" 1983, vol. 51 (3), s. 851-855.
 • Frahn de B. H., Baudry A., Blander de R., Polomé P., Howitt R., Dairy farms without quotas in Belgium: Estimation and simulation with a flexible cost function, "European Review of Agricultural Economics" 2011, vol. 38 (4), s. 469-495.
 • Guyomard H., Delache X., Irz X., Mahé L.-P., A Microeconometric analysis of milk quota transfer: Application to French producers, "Journal of Agricultural Economics" 1996, vol. 47 (2), s. 206-223.
 • Koop G., Osiewalski J., Steel M. F. J., Bayesian efficiency analysis through individual effects: hospital cost frontiers, "Journal of Econometrics" 1997, vol. 76, s. 77-105.
 • Kumbhakar S. C., Lovell C. A. K., Stochastic frontier analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Maietta O. W., The decomposition of cost Inefficiency into technical and allocative components with panel data of Italian dairy farms, "European Review of Agricultural Economics" 2000, vol. 27 (4), s. 473-495.
 • Marzec J., Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały, w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 103-124.
 • Marzec J., Osiewalski J., Bayesian inference on technology and cost efficiency of bank branches, "Bank i Kredyt" 2008, nr 9, s. 29-43.
 • Marzec J., Osiewalski J., Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1996-1997, vol. 39-40, s. 65-81.
 • Marzec J., Pisulewski A., Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 30, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-271.
 • Marzec J., Pisulewski A., Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 30, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 89-104.
 • Marzec J., Pisulewski A., Technical efficiency measurement of dairy farms in Poland: an application of bayesian VED model, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. 14, nr 2, SGGW, Warszawa 2013, s. 78-88.
 • McFadden D. L., Cost, revenue, and profit functions, w: A dual approach to theory and applications, t. 1, The theory of production, red. M. Fuss, D. McFadden, North Holland, Amsterdam 1978, s. 3-109.
 • Niewiadomski K., Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 3 (312), s. 81-92.
 • Osiewalski J., Osiewalska A., Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych, "Zeszyty Naukowe" Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 628, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 5-21.
 • Osiewalski J., Steel M. F. J., Numerical tools for the Bayesian analysis of stochastic frontier models, "Journal of Productivity Analysis" 1998, vol. 10, s. 103-117.
 • Parzonko A., Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku, "Problemy Rolnictwa Światowego" 2013, t. 13 (28), z. 3, s. 192-202.
 • Pierani P., Rizzi P., Technology and efficiency in a panel of Italian dairy farms: an SGM restricted cost function approach, "Agricultural Economics" 2003, vol. 29, s. 195-209.
 • Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, "Przegląd Statystyczny" 2003, nr 50 (1), s. 87-100.
 • Tauer L. W., Mishra A. K., Dairy farm Cost Efficiency, "Journal of Dairy Science" 2006, vol. 89, s. 4937-4943.
 • Tonini A., Dominguez I. P., Review of main methodological approaches quantifying the economic effects of the European Milk Quota Scheme, Join Research Centre - Scientific and Technical Reports, Institute for Prospective Technological Studies, Seville 2009.
 • Wieck Ch., Heckelei Th., Determinants, differentiation, and Development of short-term marginal costs in dairy production: an empirical analysis for selected regions of the EU, "Agricultural Economics" 2007, vol. 36, s. 203-220.
 • Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzieelektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 49 (2), s. 47-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.