PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 2 Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji | 55--66
Tytuł artykułu

Systemy wczesnego ostrzegania w realizacji projektów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Early Warning Systems to Detect Risks during Project Execution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z procesem uczenia się nierozłącznie związana jest wiedza. Jest to podstawowy element procesu budowania społeczeństwa informacyjnego, który musi być dostosowywany do wyzwań stojących przed globalną społecznością, zmian technologii informatyczno-komunikacyjnych, postępu technicznego oraz rozwoju gospodarczego. Edukacja powinna być permanentna i kontynuowana przez całe życie. Jest to podstawa koncepcji kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jest niezbędnym środkiem budowania gospodarki opartej na wiedzy, która ma zapewnić wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej. Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw i działań w zakresie rozwoju tego systemu edukacji. Istotnym elementem polityki oświatowej Unii Europejskiej była wydana w 1995 roku Biała księga kształcenia i doskonalenia [Cresson, Flynn 1997], w której przedstawiono koncepcję i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Koncepcja ta obejmuje różne działania, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków i możliwości edukacji osobom (bez względu na status zawodowy), które chcą zdobyć nowe umiejętności, a doskonalić stare. Poziom rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce znacznie odbiega od standardów unijnych, niemniej stworzenie systemu edukacji ustawicznej jest priorytetowym zadaniem polskiej polityki edukacyjnej, o czym świadczą liczne inicjatywy podejmowane szczególnie przez uczelnie wyższe. A to właśnie one są najbardziej odpowiednie do propagowania tej idei. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych wyników testowania niestandardowych form kształcenia w wybranych polskich uczelniach wyższych, w ramach projektów innowacyjnych w okresie ostatnich dwóch lat.(fragment tekstu)
EN
There is less and less time to react to emerging challenges, problems and opportunities in a project undertaken by enterprises. It is cause of changing, turbulent environment of enterprises and hence of project as well. In practice the enterprises cannot afford to have projects fail in any way. During project execution we can observe to occur many different countless signals, i.e. early warning signals. The signals provide precise and imprecise information for project manager and their team about potential threats of given project. The paper develops, evaluates and attempts to improve upon an approach known as an early warning system (EWS) that may be used to help anticipate threats in project. The purpose of this paper is to determine the extent to which implementation of an early warning system would enhance our capacity to identify future threats in undertaken project (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Ansoff I.H. (1975), Managing strategic surprise by response to weak signals, "California Mangement Review", 18 (2)
 • Cabała P. (2003), System wczesnego ostrzegania a cykl życia organizacji [w:] Skalik J. (red.), Zmiana organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław
 • Cabała P. (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
 • Day G.S., Schoemaker P.J.H. (2005), Scanning the Periphery, "Harvard Business Review", November
 • Hillson D. (2002), Extending the risk process to manage opportunities. "International Journal of Project Management", 20 (3)
 • Ilmola L., Kuusi O. (2006), Filters of Weak Signal Hinder Foresight: Monitoring Weak Signal Efficiently in Corporate Decision-Making, "Futures", 38
 • Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Helion, Gliwice
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa
 • Logistyka w Polsce (2014), Raport 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Łabuda W. (2012), Wybrane aspekty zarządzania projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu metodą wartości wypracowanej, "Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki", nr 7
 • Majewski B. (2012), Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, "Zeszyt Naukowy", nr 118, SGH, Warszawa
 • Mączyńska E. (2012), Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania [online], www.pte.pl/pliki/2/12/Elzbieta Maczynska - Lodz .pdf, dostęp: 4 lipca 2014
 • Nalepka A., Bąk J. (2012), Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego [w:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Nikander I.O., Early Warnings (2002), A Phenomenon in Project Management, Helsinki University of Technology, Finland
 • Nikander I.O., Eloranta E. (2001), Project management by early warnings, "International Journal of Project Management", No. 19
 • Pisz I., Banaszak Z. (2008), Applied a new method for multi-mode project scheduling [w:] Gregor M., Świć A. (red.), "Applied Computer Science", Lublin University of Technology, Institute of Technological Systems of Information, 4 (1)
 • Pisz I., Łapuńka I. (2015), Zarządzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa
 • Prywata M. (2010), Zarządzanie ryzykiem w małych projektach, PARP, Warszawa
 • Romanowska M. (2012), Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, "Zeszyt Naukowy", nr 118, SGH, Warszawa
 • Saul P. (2006), Seeing the Future in Weak Signal, "Journal of Future Studies", 10, 3
 • Stawicka M. (2010), Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Taleb N.N. (2007), The black swan. The Impact of the Highly Improbable. Random House, New York
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa
 • Uskali T. (2005), Paying Attention to Weak Signal - The Key Concept for Innovation Journalist, "Innovation Journalist", 2, 4
 • Vanhoucke M. (2011), On the dynamic use of project performance and schedule risk information during project tracking, "Omega", No. 39
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.