PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr II/1 | 335--347
Tytuł artykułu

Wpływ warunków wodnych na zawartość makro i mikroskładników w liściach drzew pestkowych. Cz.1, Śliwa odm. 'Amers' i 'Cacańska rana'

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Water Conditions on Content Macroand Microelements in the Leaves of Stone Fruit Trees. Part 1, Plum Cv. 'Amers' and 'Cacańska Rana'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2012 w Stacji Doświadczalnej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego. Gleba, na której zostało założone doświadczenie zaliczana jest do IV b klasy bonitacyjnej, kompleksu żytniego dobrego, a pod względem uprawy do gleb lekkich o małej retencji wody użytecznej. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków u układzie niezależnym, w czterech powtórzeniach. Pomiędzy drzewami utrzymywano krótko ściętą murawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Badano wpływ nawadniania uzupełniającego na zawartość makro - i mikroskładników w liściach śliwy odm. 'Amers' i 'Cacańska Rana'. Schemat doświadczenia obejmował poletka kontrolne, bez nawadniania - O oraz poletka nawadniane - W. Nawadnianie stosowano według wskazań tensjometru, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawadniania użyto zraszaczy typu Hadar o zasięgu r = 2m.W zależności od sumy opadów w poszczególnych latach zastosowano od 11,8 do 14,0 m3 wody. Badania wykazały, że obie badane odmiany drzew pestkowych reagowały podobnie na zastosowany czynnik wodny. W liściach pobranych z drzew nawadnianych zanotowano tendencję do zmniejszenia koncentracji azotu, a zwiększenia fosforu. Po dobną reakcję obu odmian stwierdzono również w przypadku koncentracji potasu i wapnia. Ponadto na obiektach, na których zanotowano wzrost zawartości cynku wyraźnie obniżała się koncentracja żelaza. Zależność ta szczególnie zaznaczyła się w liściach odmiany 'Cacańska Rana'.(abstrakt oryginalny)
EN
Field experiments were done in 2011-2012 in ES Lipnik near Stargard Szczeciński on the sandy soil (good rye complex) and small retencion of usefulness water. The experiment was designe by randomized block method in 4 replications. Among the trees was the lawn but in the rows the selective herbicide was used. The aim of the studies was to determine the effect of under crown irrigation on the chemical composition of leafs plum cv. 'Amers' and 'Cacańska Rana'. The experimental design consisted control fields, without irrigation - O and irrigated fields - W. Supplemental irrigation was used when tensiometer have shown that water potential of soil dropped lower than - 0,01 MPa. For irrigation the "Hadar" sprinkler were used (r = 2 m). Depending on rainfall the amount of irrigation from 11,8 to 14,0 m3 there used. Studies have shown similar reaction of both plum varieties to the applied water factor. The leaves taken from trees irrigated had tends to reduce the concentration of nitrogen and phosphorus. A similar reaction of both varieties was also found in the case of the concentration of potassium and calcium. In addition, the objects on which there was an increase of zinc content significantly decreased concentration of iron. This relationship is particularly marked in leaf varieties 'Cacańska Rana'.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
335--347
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Guzewski W., Lipecki M., Jadczuk E. 1998. Intensywność fotosyntezy i poziom odżywienia jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania i nawożenia potasem. I Ogólnopolskie
 • Sympozjum mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych Skierniewice 1-2.12. 1998, 89-112.
 • Klimek G. 1997. Sadownictwo. WSiP Warszawa.
 • Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Jaroszewska A., Kowalewska R. 2011. Reakcja borówki wysokiej odmiany 'Spartan' i 'Patriot' na nawadnianie kroplowe. Infrastr. Ekol. Teren. Wiej. 05, 95-103.
 • Mills. T.M., Clothier B.E., Behboudian M.H. 1997. The water relations of 'Braeburn' apple fruit grown under deficit irrigation. ISHA Acta Horticulturae 449 http:// www.actahort.org
 • Pieniążek S.A.2000. Sadownictwo. PWRiL Warszawa.
 • Pietranek A., Jadczuk e. 2004. Stan odżywienia mineralnego jabłoni odmiany Katja w zależności od nawadniania, nawożenia, podkładki. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Warszawa 7-8.09.2004,53.
 • Podsiadło C., Jaroszewska A., Herman B., Biczak R. 2005. Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wielkość i jakość plonów owoców brzoskwini. Inżynieria Rolnicza. 4 (64), 117-124.
 • Pacholak E., Przybyła Cz. 1996. Wpływ nawadniania i zasobności gleb na jakość plonów jabłoni odmiany Idared. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438, 165-173.
 • Pińska M., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rzekanowski C., Rolbiecki R. 2009. Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka. Infrastr. Ekol. Teren. Wiej. 06, 245-256.
 • Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., 1996. Wpływ nawadniania deszczownianego i kroplowego na niektóre cechy jakościowe plonu wybranych gatunków warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438, 205-212.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki S. 2012. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany 'Rou-ge vif d'etampes' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastr. Ekol. Teren. Wiej. 02 (1), 191-197.
 • Rozpara E. 2001. Wymagania klimatyczno-glebowe śliwy. Śliwa domowa i japońska owoce z mojego ogródka. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa.
 • Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Kowalewska R. 2009. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na skład chemiczny owoców i liści maliny. Acta Agrophysica. 13(3), 771-779.
 • Sadowski A. 2000. Utrzymanie gleby w sadzie. Odżywianie mineralne roślin sadowniczych. [w: Sadownictwo]. PWRiL Warszawa.
 • Starck Z. 1998. Gospodarka Mineralna Roślin.[w: Podstawy Fizjologii Roślin] Red. J. Kopcewicz i S. Lewak. PWN Warszawa.
 • Suchocka M. 2011. Wpływ zmiany warunków siedliskowych na stan drzewostanu na terenach inwestycji. Człowiek i Środowisko 35 (1-2), 73-91.
 • Treder W., Olszewski T. 2004. Ocena wpływu sposobu nawożenia na zawartość azotu w liściach jabłoni. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 3(2), 111-122.
 • Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych.[ w: Nawadnianie roślin ] Red. S. Karczmarczyk i L. Nowak. PWRiL Poznań.
 • Tryngiel-Gać A., Treder W., Krawiec A. 2013. Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej. Infrastr. Ekol. Teren. Wiej. 02 (1), 13-23.
 • Wojcieska U. 1994. Fizjologiczna rola azotu w kształtowaniu plonu roślin. Część I. Oddziaływanie azotu na wielkość plonu roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1,115-126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.