PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 61 nr 4 Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw | 57--72
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość lokalna i jej uwarunkowania

Warianty tytułu
Local Entrepreneurship and its Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem przedsiębiorczości lokalnej w aspekcie identyfikacji rodzajów i zakresu wsparcia aktywności gospodarczej przez samorządy gmin. Wskazano na przesłanki i istotę przedsiębiorczej orientacji samorządu lokalnego oraz omówiono jej uwarunkowania, wskazując na rozróżnienie ich tradycyjnego i przedsiębiorczego charakteru. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki pilotażowych badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych gminach województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the problem of local entrepreneurship, in terms of identification of the types and extent of economic activity support by the local municipalities. It points out the premises and the essence of entrepreneurial orientation of the local government. It also discusses its determinants, pointing to the distinction between the traditional and entrepreneurial character. The bases of inference are the results of a pilot empirical study implemented in selected municipalities of the Podkarpacki Province.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barczyk S., Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Baron M., Przedsiębiorczość jednostek komunalnych - wyzwanie na nadchodzące lata. Studium teoretyczno-praktyczne, w: Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. M. Trocki, K. Krajewski, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Chmieliński P., Wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej przez samorządy i instytucje lokalne, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, red. A. Sikorska, IERiGŻ PIB, Warszawa 2006.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Kaliszczak L., Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy - kontekst niwelowania nierówności społecznych, "Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2009, nr 15: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, red. M.G. Woźniak.
 • Kaliszczak L., Przesłanki i przejawy kształtowania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, "Prace Naukowe" nr 246, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Kaliszczak L., The Development of a Favorable Climate for Entrepreneurship at the Local Level, rozdz. 5, w: Shaping Local Business Communities The International Conference "Entrepreneurial Cities" Proceedings, red. I. Koładkiewicz, J. Cieślik, Poltext, Warszawa 2014.
 • Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago Presss, Chicago - London 1973.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1992.
 • Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 • Richert-Kaźmierska A., Teoretyczne koncepcje przedsiębiorczego regionu i przedsiębiorczości regionalnej, w: Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, red. A. Richert-Kaźmierska, Wyd. Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Stachowicz J., Przedsiębiorczość regionalna nawigatorem rozwoju współczesnych społeczności lokalnych. Koncepcja budowy instrumentów zarządzania strategicznego w regionie, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 • Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3(13).
 • Ślusarz G., Pukała R., Strategie w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, w: Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, red. B. Grzebyk A. Walenia, Uniwersytet Rzeszowski, FOSZE, Rzeszów 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.