PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 33--46
Tytuł artykułu

Wspólnota bezpieczeństwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Security Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiedza o otaczającym świecie, rzeczywistości społecznej, jej funkcjonowaniu składa się z wielu rozmaitych teorii, praw, pojęć, wreszcie koncepcji otaczającego nas świata. Rzecz w tym, że tylko część z nich jest prawdziwa i to tylko w określonych, często przypadkowych, okolicznościach. Stąd rozróżnienie o ich prawdziwości bądź braku takiej jest obarczone ryzykiem i błędem. Rzecz dotyczy także wspólnot bezpieczeństwa tworzonych przez ludzi i z ich udziałem. Ma to swoje konsekwencje w każdym aspekcie działalności ludzkiej, a także sposobach ich określania. Pojmowanie bezpieczeństwa wspólnot społecznych ma długą tradycję. Cechuje ją przy tym różnorodność i dowolność wykładni społecznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych, innych. Od Arystotelesa, przez teologów, po współczesnych autorów odwołujących się do kategorii wspólnot, jako elementu konstytuującego więzi społeczne, istniejący ład. Związek, między poznaniem, a zrozumieniem, a właściwie chęć jego dostrzeżenia w obszarze bezpieczeństwa wspólnotowego stał się podstawą do podjęcia niniejszych rozważań. Są one jednak ograniczone. Nie podjęto rozważań ukierunkowanych na tożsamość i jej znaczenie we wspólnotach bezpieczeństwa. Nie wyeksponowano także idei i szerzej ideologii leżących u podstaw formowania i przekształcania tych wspólnot. Pominięto także mechanizmy wpływu kształtowane m.in. przez różne grupy nacisku występujące w systemach politycznych. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest ukazanie teoretycznych podstaw formułowania bezpieczeństwa wspólnot społecznych. Ponadto, udzielenie odpowiedzi na pytanie, które związki budują bezpieczeństwo wspólnot społecznych. W konsekwencji uzyskanie wiedzy będącej podstawą formułowania polityki i strategii bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge about the world, the social reality, its functioning are made up of many different theories, laws, concepts, and finally, the concept of the world around us. The point is that only a part of them is true and these are only in certain, often accidental circumstances. Therefore, the distinction of their authenticity or lack is fraught with a risky and error. The thing also applies to the safety of communities created by the people and their participation. This has consequences in every aspect of human activity. Understanding of the social security community has a long tradition. It is characterized by the diversity and freedom of interpretation of social, religious, political, economic and others. Referring to the category of communities, since Aristotle, by theologians, and contemporary authors, we perceive their security as part constitutes the social ties, existing order. The relationship between cognition and understanding, and actually desire to perceive in the area of community safety has become the basis for making these considerations. However, they are limited. Considerations are not aimed at identity and its role in the security community. There also skip expose broader ideas and ideologies underlying the formation and transformation of these communities. Also omitted shaped mechanisms including the impact of by various pressure groups present in political systems. Therefore, the aim of this paper is to present the theoretical basis of the formulation of social security communities. Moreover to answer the question that build relationships safety social communities. Consequently, to obtain the knowledge base of policy formulation and national security strategy. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
33--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
 • Adler E., Barnett M., Security communities in theoretical perspective, [w:] Security Communities, red. E. Adler, M. Barnett, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Buzan B., Jones Ch., Little R., The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York 1993.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2007.
 • Deutsch K.W., Political community and the North Atlantic area: international organization in the light of historical experience, Princeton University Press, Princeton 1957.
 • Gryz J., Instytucjonalizacja stosunków transatlantyckich, Scholar, Warszawa 2004.
 • Gryz J., Bezpieczeństwo państwa. Władza - Polityka - Strategia, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • Haydn G., Court J., Governance and Development, World Governance Survey Discussion Paper 1, United Nations University, Tokyo 2002.
 • Kaplan R.D., Polityka Wojowników. Dlaczego przywództwo potrzebuje pogańskich wartości, Sprawy Polityczne, Elbląg 2008.
 • Kjaer A.M., Rządzenie, Sic!, Warszawa 2009.
 • Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" Nr 286, "Ekonomia i Nauki Humanistyczne" 19/4 (2012).
 • Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2000.
 • Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 • Rhodes R.A.W., Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham 1997.
 • Rosenau J.N., Governance in Twenty-First Century, "Global Governance" 1/1.
 • Strategia Rozwoju Kraju lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 27 czerwca 2006.
 • System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, red. J. Gryz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.