PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE | 42--76
Tytuł artykułu

Globalizacja a zmiany na rynku pracy UE-28 - wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skutki globalizacji są odczuwane w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Zmiany zachodzące pod jej wpływem na rynku pracy, ich różnorodność i sieć wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych wskazują na konieczność dokonania selekcji problemów oraz uwzględnienie tylko wybranych aspektów badanych zjawisk i procesów w powiązaniu z celem rozdziału, którym jest przedstawienie wpływu globalizacji na szeroko rozumiany rynek pracy. W szczególności zostaną poruszone takie kwestie, jak wpływ globalizacji na zmiany w organizacji miejsc pracy oraz ilościowym i jakościowym popycie na pracę, a także procesy delokalizacji związane z przemieszczaniem się miejsc pracy z krajów o wyższym poziomie rozwoju do krajów biedniejszych, ale charakteryzujących się niższymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Mając świadomość złożoności zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz relacji występujących między nimi, w niniejszym rozdziale główna uwaga została skoncentrowana na wpływie globalizacji na rynek pracy krajów Unii Europejskiej. Okres badawczy obejmuje lata 2000-2013. Punktem wyjścia dla prowadzonych analiz jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy poszczególnych krajów UE-282 (zmiany wielkości i wskaźnika zatrudnienia oraz bezrobocia) oraz kierunku i dynamiki zmian struktury zatrudnienia. Ze względu na wyczerpywanie się formuły podziału gospodarki na trzy sektory szczególna uwaga została skoncentrowana na procesie reindustrializacji oraz rozwoju usług wiedzochłonnych, które wykazują bezpośredni związek z postępującą delokalizacją oraz tworzeniem w jej ramach centrów usług biznesowych i badawczo-rozwojowych na terenie Polski. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Banerjee I., Knowledge Process Offshoring (KPO): A Balanced View of an Emerging Market, A TPI Research Report, July 2007.
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 • Bell D.N.F., Blanchflower D.G., How to Measure Underemployment? Working Paper Series 13-7/2013, Peterson Institute for International Economics, 2013.
 • Delocalisation: Which Challenges for the EU Economy? European Commission, ECFfN(REP)50760/05, Brussels 2005.
 • Drucker P., Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge, "California Management Review" 1999, Vol. 41, No 2.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Goe W.R., The Growth of Producer Services Industries: Sorting through the Externalization Debate, "Growth and Change" 1991, Vol. 22, No 4.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment unemployment lfs/data/ database (stan na 10.08.2014).
 • Howells J., Green A.E., Location, Technology and Industrial Organisation in U.K. Services, "Progress in Planning" 1986, Vol. 26, Part 2.
 • Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Jeż R., Rozwój technologiczny promujący wysokie kwalifikacje pracowników a zróżnicowanie poziomu plac i zatrudnienia: implikacje dla sytuacji na tynku pracy w Polsce [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, UE, Katowice 2011.
 • Kox H.L.M., Growth Challenges for the Dutch Business Services Industry, "International Comparison and Policy Issues" 2002, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Hague.
 • Krieger H., Fernandez E., Too Much or Too Little Long-distance Mobility in Europe? EU Policies to Promote and Restrict Mobility, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition 2005.
 • Kwacz Y., Ruiz M., Scasso J.I., Services Offshoring Ranking: A Comparative Analysis of Emerging Economies, TowersWatson 2013, towerswatson.com.
 • Learner E.E., The Effects of Trade in Setvices, Technology Transfer and Delocalisation on Local and Global Income Inequality, "Asia-Pacific Economic Review" 1996, Vol. 2, No 1.
 • Leon-Ledesma M., Piracha M., International Migration and the Role of Remittances in Eastern Europe, "International Migration" 2004, 4.
 • Mansoor A., Qullin B., Migration and Remittances. Easter Europe and the Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton 2006.
 • MacPherson A., Industrial Innovation in the Small Business Sector: Empirical Evidence from Metropolitan Toronto, "Environment and Planning" A 1988, Vol. 20.
 • Mierau A., Strategic Importance of Knowledge Process Outsourcing, Technical University of Kaiserslautern, 2007.
 • Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Nauka i technika w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Offshoring and Employment. Trends and Impacts, OECD, 2007.
 • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Perry M., Flexible Production, Externalisation and the Interpretation of Business Sendee Growth, "The Service Industries Journal" 1992, Vol. 12, No. 1.
 • Perry M., Business Setvices Specialization and Regional Economic Change, "Regional Studies" 1990, No 24.
 • Resolution Concerning the Measurement of Underemployment and Inadequate Employment Situations, adopted by the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, International Labour Organization, 1998, http://www.ilo.org/global/ Whatwedo/Statistics/topics/Underemployment/guidelines.
 • Rubalcaba-Bermejo L., The Globalisation of Business Services and the Competitiveness of European ICT Services [w:] The Globalization of Business Services and the Competitiveness, XIV Conference RESER, 23-24.09.2004, Castres 2004.
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Warszawa 2014.
 • Seshasai S., Gupta A., Global Outsourcing of Professional Services, MIP Sloan School of Management Working Paper 4456-04/2004, http://ssrn.com/abstracL486128 (stan na 5.03.2012).
 • Sharma A., Seletsky J., Knowledge Process Outsourcing, www.capegmini.com/BPO (stan na 8.04.2012).
 • The Shift Towards Services, Word Investment Report 2004, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, New York and Geneva 2004.
 • Skórska A., System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej [w:] A. Rączaszek, W Koczur (red.), Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe "Studia Ekonomiczne" nr 131, UE, Katowice 2013.
 • Skórska A., Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 • Skórska A., Ocena poziomu rozwoju GOW w Polsce w ujęciu sektorowym oraz według Knowledge Assesement Methodology [w:] E. Kwiatkowski, W. Kasperkiewicz (red.), Gospodarka w okresie globalnego kryzysu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 281, UŁ, Łódź 2013.
 • Starosta P., Społeczne skutki globalizacji [w:] J. Klich (red.) Globalizacja, Kraków 2001.
 • Tschetter J., Producer Services Industries: Why Are They Growing so Rapidly? "Monthly Labor Review", December 1987.
 • Walczak B., Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje, "Pedagogika Społeczna" 2008, nr 3.
 • A Wealth of Choices: From Anywhere on Earth to No Location at All, The A.T. Kearney Global Services Location Index, 2014, www.atkearney.pl.
 • Wilkins R., The Extent and Consequences of Underemployment in Australia, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne, Melbourne Institute Working Paper No 16, August 2004.
 • Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • www.gartner.com/resId+1491316 (stan na 15.06.2012).
 • Zarrella E., Udhas P., Knowledge Process Outsourcing. Unlocking Top-Line Growth by Outsourcing "the core". KPMG, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.