PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 55--77
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych oraz rozwoju regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differentiation of Macroeconomic Variables and Economic Development for the Asian Regions of the Russian Federation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza rozwoju ekonomicznego oraz zróżnicowanie regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej (FR) na podstawie wskaźników taksonomicznych i analizy konwergencji/dywergencji dotyczących pięciu zmiennych makroekonomicznych. Zmiennymi tymi są: stopa bezrobocia rejestrowanego, inwestycje per capita,8 produkt krajowy brutto (PKB) per capita, płace oraz liczba organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R)9 na 1 mln mieszkańców w latach 2000-2012. W opracowaniu rozważania dotyczą 27 regionów FR, dane użyte do analiz zaś pochodzą ze strony Rosyjskiego Urzędu Statystycznego (Федералная Служба Государственной Статистики; www.gks.ru). Do części azjatyckiej FR zaliczyć można trzy następujące okręgi federalne: Uralski Okręg Federalny, Syberyjski Okręg Federalny oraz Dalekowschodni Okręg Federalny10. Podstawową metodą analizy jest wskaźnik taksonomiczny oparty na metryce euklidesowej. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju regionów FR pokazuje specyfikę oraz charakter regionów azjatyckich Rosji. Wykonane analizy prowadzą do wniosku, iż najlepiej rozwinięte pod względem analizowanych zmiennych regiony mają charakter przemysłowo-wydobywczy, z kolei najsłabiej rozwinięte - charakter rolniczy. Układ pracy jest następujący: w 2. punkcie zostanie omówione przestrzenne zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych w regionach FR, to jest: stopy bezrobocia rejestrowanego, poziomu płac, liczba organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) na 1 mln mieszkańców, inwestycji per capita oraz PKB per capita; w punkcie 3. przedstawiona została budowa wskaźnika taksonomicznego opartego na metryce euklidesowej; punkt 4. zawiera analizę zróżnicowania rozwoju regionów FR opartą na wskaźnikach taksonomicznych, w punkcie 5. przedstawiona została wstępną analiza konwergencji/dywergencji, natomiast punkt 6 zawiera podsumowania i ważniejsze wnioski. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is an analysis of the spatial differentiation of macroeconomic variables and economic development for the Asian regions of the Russian Federation with five basic macroeconomic variables, namely: unemployment rates registered, investment per capita, GDP per capita, wages, number of research and development organizations per million people in the years 2000-2012. The work reflects on 27 Asian regions of the Russian Federation, and the data used for the analysis comes from the Russian Statistical Office (Федеральная служба государственной статистики. Росстат; www.gks.ru). The basic methods of the analysis are based on the taxonomic index Euclidean and analysis of the of the convergence/divergence. The differentiation of development shows the specificity of the Asian regions of Russian Federation. The analysis leads to the conclusion that the most developed in terms of the variables analyzed regions are industrial and oil production. The least developed regions are agricultural. In the second section there will be discussed the spatial differentiation of macroeconomic variables in Russian Federation regions, namely: unemployment rates registered, investment per capita, GDP per capita, wages, number of research and development organizations per million people in the years 2000-2012; section 3 presents the construction of taxonomic index based on the Euclidean metric; section 4 presents an analysis of the diversity of regional development based on the taxonomic indicators; in section 5 the analysis of convergence / divergence is shown, while section 6 contains a summary and important conclusions. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
55--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2009/9.
 • Dykas P., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, "Studia-Prawno Ekonomiczne" 2010/LXXX.
 • Gajewski P., Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem T. Tokarskiego, Łódź.
 • Gajewski P., Tokarski T., Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, "Studia Ekonomiczne" 1-2/XL-XLI (2004).
 • Kornowski A., Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego regionów Federacji Rosyjskiej, "Studia-Prawno Ekonomiczne" 2013/ LXXXVII.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statatystyczne" 1999/8.
 • Malaga K., Kliber P., Konwergencja a nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T., Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, "Gospodarka Narodowa" 2011/7-8.
 • Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. K.B. Matusiak, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 • Tokarski T., Jabłoński Ł., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, "Studia-Prawno Ekonomiczne" 2010/LXXXI.
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej (Институт территориального планирования), www.urbanica.spb.ru.
 • Rosyjski Urząd Statystyczny (Федеральная служба государственной статистики. Росстат), www.gks.ru.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Министерство Регионального Развития), www.minregion.ru.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.