PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE | 77--108
Tytuł artykułu

Globalizacja, serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji a współczesny rynek pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy rozdział jest poświęcony analizom dynamiki zmian parametrów charakteryzujących rynek pracy wybranych państw UE w nawiązaniu do procesów globalizacyjnych. Analizy szczegółowe obejmują dyskusję dynamiki zmian współczynników aktywności zawodowej, wskaźników zatrudnienia z uwzględnieniem dynamiki zmian struktury zatrudnienia w ujęciu postępującego procesu serwicyzacji. Zakres czasowy badania to lata 2004-2013, a wybrana grupa państw to państwa bloku Europy Środkowo-Wschodniej należące do struktury Unii Europejskiej. Państwa, które objęto tu analizami szczegółowymi, to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowenia oraz Litwa, Łotwa i Estonia. Dodatkowo odrębna część rozdziału dotyczy poziomu bezrobocia z uwzględnieniem jego natężenia i ewentualnym wskazaniem przyczyn, co jest nie zawsze możliwe i wiarygodne. Rynek pracy wyróżnionych państw po 2004 r. istotnie się zmienił ze względu na konieczność dopasowania do wymogów UE, potrzebę podporządkowania się szeregu wspólnych strategii gospodarczych (np. Strategii Lizbońskiej) lub po prostu konsekwencjom tzw. "otwarcia granic" i nasilonej fali migracji zarobkowej widocznej po 2004 r. Zatem okres badań wspólny dla wszystkich państw to lata 2004-2013, pomimo tego, że Bułgaria i Rumunia wstąpiły do UE nieco później. Jak wspomniano wyżej, badaniem objęto współczynniki charakteryzujące rynek pracy, czyli mierniki aktywności zawodowej, poziomu zatrudnienia, stopy bezrobocia i bezrobocia długoterminowego. Bazę danych stanowiły dane dostępne na stronie Eurostatu i krajowych urzędów statystycznych. Metoda badawcza to proste zależności statystyczne, a w szczególności analiza wskaźnikowa. W miarę potrzeb wykorzystano interpretacje graficzne wybranych wskaźników. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Problemy bezrobocia w państwach nadbałtyckich UE - stan obecny i perspektywy zmian, Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 66 Ryzyko tynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, red. W. Szkutnik, Katowice 2011.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., The Diagnosing Parameters the Labour Market Generation 50+ in the Selected EU Coimtries [w:] Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Katowice 2011.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno- -demograficzna dla wybranych państw (JE, Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 76 Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, red W. Szkutnik, Katowice 2012.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE - analiza statystyczna, Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 124 Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego społecznego, red. W. Szkutnik, Katowice 2013.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE, Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 181 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka tynku pracy, red. W. Szkutnik, Katowice 2014.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Elagin S., Serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji jako echo procesów globalizacyjnych, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 181, UE, Katowice.
 • Frobel F. i in., The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industralisation in Developing Countries, Cambrige University Press, Cambrige 1980.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new¤t Dimension=DS-053514INDIC_EM (dostęp 15.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new¤t Dimension=DS-053312INDIC EM (dostęp 22.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp 31.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergaed&lang=en (dostęp 29.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitModifiedQuery.do (dostęp 22.10.2014)
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30e374824d2f305c4cde840cacb010791 fc 1.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTbx0Qe0 (dostęp 29.05.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&langr=en (dostęp 25.092014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en (dostęp 10.10.2014).
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en (dostęp 18.10.2014).
 • Krugman P.R., Technology, Trade and Factor Prices, NBER Working Papers 5355, 1996.
 • Krugman P.R., Lawrence R., Trade, Jobs, and Wages, NBER Working Papers 4478,1994.
 • Skórska A., Uwarunkowania rozwoju sektora usług [w:] Serwicyzacja polskiej gospodarki przemiany wewnątrzsektorowe, red. D. Kotlorz, Katowice 2013.
 • Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, red. M. Bukowski, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.