PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE | 109--131
Tytuł artykułu

Rynek pracy w warunkach oddziaływania sił globalizacyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysokie tempo przeobrażeń zachodzących w relacjach pomiędzy gospodarkami narodowymi poszczególnych krajów, społeczeństw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych materializuje się w postaci rosnącej sieci współzależności. Impulsy globalizacyjne pochodzą z wielu źródeł (podmiotów, instytucji, zjawisk), w szczególności korporacji działających w skali globalnej, przenikania wzorców konsumpcyjnych, unifikacji wzorców konsumpcji, wprowadzania zasad jednolitego rynku w ramach UE, tworzenia stowarzyszeń, wspólnot i porozumień o charakterze ponadnarodowym etc. Podkreślenia wymaga stwierdzenie, że w wielu przypadkach poszczególne zmienne będące atrybutami globalizacji są jednocześnie jej przyczynami i skutkami (np. procesy migracyjne). Przeobrażenia zachodzące na rynkach pracy są jednym z symptomów procesu globalizacji. Zakres przedmiotowy niniejszej części pracy koncentruje się wokół skutków globalizacji i integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skutków zatrudnieniowych. Uwagę skoncentrowano na zagadnieniach liberalizacji przepływów zasobów pracy, przeobrażeń strukturalnych zatrudnienia, konwergencji produktywności pracy, elastycznych form zatrudnienia oraz tendencji w zatrudnieniu w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do Unii Europejskiej i po akcesji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Biuletyn informacyjny NBP, nr 12, NBP, Warszawa 2003.
 • Biuletyn informacyjny NBP, nr 3, NBP, Warszawa, lipiec 2005.
 • Dach Z., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia [w:] Z. Dach (red.), Polska w procesie globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.
 • Dach Z., Przemiany współczesnych rynków pracy, "Zeszyty Naukowe" nr 6, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2008.
 • Employment in Poland 2006. Productivity for Jobs, MPRA Paper No. 5524, November 2007 (http://mpra.ub-uni.muenchen.de/5524).
 • Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Globalizacja polityki światowej, red. J. Baylis, S. Smith, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • http://www.stat.gov.pl.
 • Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia, Ekspertyza Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2008.
 • Kaliński J., Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej (1989-2002), "Bank i Kredyt" 2004, nr 1 (dodatek: "Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z").
 • Kłos B., Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, "Infos" 2006, nr 2, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Kołodko G. W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Kotlorz D., Determinanty sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomia tynku pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Liberska B., Pojęcie i definicje globalizacji [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Migracje zagraniczne ludności 2002, GUS, Warszawa, grudzień 2003.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012.
 • Pawelczyk B., Pawłowska M., Szanse dla Polski w procesie globalizacji i integracji z Unią Europejską, "MSN Working Papers" nr 4, Międzynarodowa Sieć Naukowa, Warszawa, lipiec 2006.
 • Polański Z., Poland and the European Union: The Monetary Policy Dimension. Monetary Policy before Poland's Accession to the European Union, "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
 • Raport roczny 2004, NBP, Warszawa 2005.
 • Raport z wyników Narodowego Spisa Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, http://www.stat.gov.pl.
 • Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa 2005.
 • Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Wąsowicz J., Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, praca w druku.
 • Wąsowicz J., Sektorowe zróżnicowanie wydajności pracy w polskiej gospodarce [w:] Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" nr 160, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 • Wąsowicz J., Sytuacja młodzieży na rynku pracy w warunkach kryzysu - kontekst europejski [w:] Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" nr 115, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 • Wąsowicz J., Jeż R., Uwarunkowania strukturalne tynku pracy w województwie śląskim w latach 1999-2006 [w:] A. Zagórowska (red.), Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., "Studia i Monografie", Zeszyt nr 223, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2008.
 • Wójtowicz G., Narodowy Bank Polski w okresie transformacji, "Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6 (dodatek: "Bankowość Centralna od A do Z").
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.