PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 49--78
Tytuł artykułu

Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących

Warianty tytułu
The quality of data on foreign exchange reserves and its impact on financial crises in emerging market economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie zakresu znaczeniowego rezerw dewizowych i pojęć pokrewnych oraz zbadanie, w jakim stopniu jawność, przejrzystość i kompletność danych o rezerwach wpływały na przebieg kryzysów finansowych w gospodarkach wschodzących w latach 90. XX w., a także jak pod wpływem kryzysów zmieniła się praktyka informowania o rezerwach. Studia przypadków (kryzysy w Meksyku, Tajlandii i Korei) ujawniły, że konwencjonalne miary rezerw dewizowych dają niepełny, a niekiedy wręcz mylący obraz stanu gospodarki. Pozwala to władzom odkładać w czasie kosztowne decyzje i rodzi ryzyko gwałtownych reakcji uczestników rynków finansowych. Kryzysy finansowe skłoniły władze monetarne gospodarek wschodzących do zwiększonej akumulacji rezerw dewizowych oraz do upowszechniania danych makroekonomicznych zgodnie z opracowanymi przez MFW wytycznymi. Zgodnie z nimi władze monetarne ujawniają nie tylko rezerwy brutto, ale także przewidywane i warunkowe obciążenia aktywów rezerwowych, co pozwala uzyskać kompleksowy obraz płynności w walutach obcych i odporności na wstrząsy zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the definition of foreign exchange reserves and related concepts. It also investigates to what extent the transparency and completeness of foreign exchange reserve data affected the course of financial crises in emerging market economies in the 1990 s. The author looks at how the practice of reserve data dissemination changed in the wake of these crises. Three case studies of crises in Mexico, Thailand and South Korea show that conventional measures of foreign exchange reserves provide a partial and sometimes misleading picture of economic conditions, Dąbrowski says. According to the author, this enables decision makers to postpone costly decisions and contributes to the risk of sudden reactions on financial markets. Financial crises have induced emerging market economies to substantially accumulate foreign exchange reserves and rearrange their policies on macroeconomic data dissemination by bringing them in line with IMF guidelines, the author argues. Under these guidelines, monetary authorities are required to publish data on gross reserves and on pre-determined and contingent net drains on foreign currency assets. This ensures a comprehensive picture of foreign currency liquidity and resilience to external shocks, Dąbrowski concludes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abe K. [1999], Financial Crisis in Thailand, w: International Banking Crises: Large-Scale Failures, Massive Government Interventions, red. B. E. Gup, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut-London.
 • Aizenman J., Hutchison M. M. [2012], Exchange Market Pressure and Absorption by International Reserves: Emerging Markets and Fear of Reserve Loss During the 2008-2009 Crisis, "Journal of International Money and Finance", vol. 31, no. 5, s. 1076-1091.
 • Aizenman J., Jinjarak Y., Park D. [2011], International Reserves and Swap Lines: Substitutes or Complements?, "International Review of Economics and Finance", vol. 20, s. 5-18.
 • Aizenman J., Lee J. [2007], International Reserves: Precautionary vs. Mercantilist Views, Theory and Evidence, "Open Economies Review", vol. 18, no. 2, s. 191-214.
 • Aizenman J., Sun Y. [2012], The Financial Crisis and Sizable International Reserves Depletion: From 'Fear of Floating' to the 'Fear of Losing International Reserves'?, "International Review of Economics and Finance", vol. 24, s. 250-269.
 • Aschinger G. [1998], An Economic Analysis of the East Asia Crisis, "Intereconomics", vol. 33, no. 2, s. 55-63, http://hdl.handle.net/10419/40236 (23.09.2014).
 • Barwiński M., Bratkowski A., Rzeszutek E., Szpunar P., Szwaja R., Wyżnikiewicz D. [2003], Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, "Materiały i Studia", nr 170, NBP, Warszawa.
 • Bogołębska J. [2013], Akumulacja rezerw walutowych jako determinanta nierównowagi na rachunku obrotów bieżących, "International Business and Global Economy", no. 32, s. 40-53.
 • Bussière M., Cheng G., Chinn M. D., Lisack N. [2015], For a Few Dollars More: Reserves and Growth in Times of Crises, "Journal of International Money and Finance" (w druku).
 • Calvo G. A., Mendoza E. G. [1996], Mexico's Balance-of-Payments Crisis: A Chronicle of a Death Foretold, "Journal of International Economics", vol. 41, no. 3-4, s. 235-264.
 • Cho D., Hong K. [2001], Currency Crisis of Korea: Internal Weakness or External Interdependence? w: Regional and Global Capital Flows: Macroeconomic Causes and Consequences, red. T. Ito, A. O. Krueger, NBER-EASE Volume 10, University of Chicago Press, Chicago, s. 337-373.
 • Dąbrowski M. A. [2009], Czy akumulacja rezerw dewizowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?, "Ekonomista", nr 2, s. 241-257.
 • Dąbrowski M. A. [2013], Kontrowersje wokół motywów akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące, referat przedstawiony na Kongresie Ekonomistów Polskich w dniach 28-29.11.2013, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa (w druku).
 • Dąbrowski M. A. [2014], Oddziaływanie akumulacji rezerw dewizowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju, "Gospodarka Narodowa", nr 5, s. 81-111.
 • Dąbrowski M. A., Czy kryzysy finansowe zmieniają optymalny poziom rezerw dewizowych w gospodarkach wschodzących? (w przygotowaniu do druku).
 • Dąbrowski M. A., Śmiech S., Papież M. [2015], Monetary Policy Options for Mitigating the Impact of the Global Financial Crisis on Emerging Market Economies, "Journal of International Money and Finance", vol. 51, s. 409-431.
 • Dominguez K. M. E., Hashimoto Y., Ito T. [2012], International Reserves and the Global Financial Crisis, "Journal of International Economics", vol. 88, no. 2, s. 388-406.
 • Dornbusch R., Werner A. [1994], Mexico: Stabilization, Reform, and No Growth, "Brookings Papers on Economic Activity", vol. 1994, no. 1, s. 253-297.
 • Edwards S. [1998], The Mexican Peso Crisis: How Much Did We Know? When Did We Know It? "The World Economy", vol. 21, s. 1-30.
 • Edwards S. [1999], On crisis prevention: Lessons from Mexico and East Asia, w: Financial Markets and Development: The Crisis in Emerging Markets, red. A. Harwood, R. E. Litan, M. Pomerleano, The Brookings Institution, Washington, D. C.
 • Financial Times [2010], Behind Closed Doors at the ECB, http://ftalphaville.ft.com//2010/03/30/191041/behind-closed-doors-at-the-ecb/ (21.10.2014).
 • Griffith-Jones S. [1997], Causes and Lessons of the Mexican Peso Crisis, Working Paper, no. 132, The United Nations University, World Institute for Development Economics Research, http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/previous/en_GB/wp-132/ (18.07.2014).
 • Ho C., Michaud F.-L. [2008], Central Bank Measures to Alleviate Foreign Currency Funding Shortages, "BIS Quarterly Review", December, s. 14-15.
 • IEO [2003], The IMF and Recent Capital Account Crises: Indonesia, Korea, Brazil, Independent Evaluation Office of the IMF, Washington D. C.
 • IEO [2012], International Reserves: IMF Concerns and Country Perspectives, Independent Evaluation Office of the IMF, Washington D. C.
 • IMF [2009], Balance of Payments Manual, IMF, Washington D. C., http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf (08.04.2014).
 • IMF [2011a], Assessing Reserve Adequacy, IMF, Washington D. C., http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/021411b.pdf (23.10.2014).
 • IMF [2011b], Hungary: Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2008 Stand-By Arrangement, Country Report no. 11/145, IMF, Washington D. C.
 • IMF [2013], International Reserves and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template, IMF, Washington D. C., http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/pdf/guide2013.pdf (28.06.2014).
 • IMF [2014], Review of Flexible Credit Line, the Precautionary and Liquidity Line, and the Rapid Financing Instrument, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012714.pdf (21.10.2014).
 • Institutional Investor [1994], Transposition to Transparency, "Institutional Investor", vol. 28, no. 1, s. 111-115.
 • Ito T. [2007], Asian Currency Crisis and the International Monetary Fund, 10 Years Later: Overview, "Asian Economic Policy Review", vol. 2, no. 1, s. 16-49.
 • Jeanne O. [2012], The International Monetary System, w: In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy, red. O. Blanchard, D. Romer, M. Spence, J. Stiglitz, IMF-The MIT Press, London-Cambridge, Massachusetts.
 • Kim K. S. [2000], The 1997 Financial Crisis and Governance: The Case of South Korea, Working Paper no. 272, Helen Kellogg Institute for International Studies, University Of Notre Dame, https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/272.pdf (23.09.2014).
 • King M. R. [2001], Who Triggered the Asian Financial Crisis?, "Review of International Political Economy", vol. 8, no. 3, s. 438-466.
 • Knap R. [2013], W kwestii oceny optymalnego poziomu rezerw dewizowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 57, s. 303-316.
 • Knap R., Nakonieczna-Kisiel H. [2013], Rezerwy dewizowe Polski na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 57, s. 287-302.
 • Krugman P. [2001], Wracają problem kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lane T., Ghosh A., Hamann J., Phillips S., Schulze-Ghattas M., Tsikata T. [1999], IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea, and Thailand: A Preliminary Assessment, IMF Occasional Paper 178, IMF, Washington D. C.
 • Lee J.-W., Rhee C. [2007], Crisis and Recovery: What We Have Learned from the South Korean Experience?, "Asian Economic Policy Review", vol. 2, no. 1, s. 146-164.
 • Małecki W. [2001], Korea, w: Kryzysy walutowe, red. W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Montiel P. J. [2012], Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Munyama K. [2008]. Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego - PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility), "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 1, s. 257-279, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE1/14Munyama.pdf (15.07.2014).
 • NBP [2005], Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku polskiego w 2004 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NBP [2013], Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip2012.pdf (10.07.2014).
 • NBP [2014], Sprawozdanie z działalności NBP w 2013 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NIK [2014], Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, http://www.nik.gov.pl/plik/id,6226, vp,7985.pdf (14.04.2014).
 • Obstfeld M. [2012], Does the Current Account Still Matter?, "American Economic Review: Papers & Proceedings", vol. 102, no. 3, s. 1-23.
 • Obstfeld M., Shambaugh J. C., Taylor A. M. [2009], Financial Instability, Reserves, and Central Bank Swap Lines in the Panic of 2008, "American Economic Review: Papers & Proceedings", vol. 99, no. 2, s. 480-486.
 • Obstfeld M., Shambaugh J. C., Taylor A. M. [2010], Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves, "American Economic Journal: Macroeconomics", vol. 2, no. 2, s. 57-94.
 • Ostalecka A. [2009], Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Raport [1997], Lessons of the Mexican Peso Crisis, raport sponsorowany przez Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/financial-crises/lessons-mexican-peso-crisis/p132 (31.01.2015).
 • Rybiński K. [2011], Zarządzanie rezerwami walutowymi, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 229-238.
 • SJP [1992], Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sławiński A., Dusza M. [1998], Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę, "Bank i Kredyt", nr 1-2, s. 4-15.
 • Stavárek D. [2010], Exchange Market Pressure and de Facto Exchange Rate Regime in the Eurocandidates, "Romanian Journal of Economic Forecasting", vol. 2, s. 119-139.
 • Sussangkarn C., Vichyanond P. [2007], Ten Years After the Financial Crisis in Thailand: What Has Been Learned or Not Learned?, "Asian Economic Policy Review", vol. 2, no. 1, s. 100-118.
 • Szpringer Z. [2005], Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie zmian kursu złotego do walut obcych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 1176.
 • Wyżnikiewicz D. [2001], Problemy określenia optymalnego poziomu rezerw walutowych, "Bank i Kredyt", nr 1-2, s. 24-30.
 • Żuławska U. [2001], Meksyk, w: Kryzysy walutowe, red. W. Małecki, A. Sławiński, R. Piasecki, U. Żuławska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU 2013, poz. 908 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (DzU 2012, poz. 826 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.