PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 79--105
Tytuł artykułu

Przyczyny ustanawiania i stabilność konstytucji państwa - perspektywa ekonomiczna

Warianty tytułu
Countries' constitutions viewed from an economic perspective: why they are enacted and how stable they are
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu wskazanie najważniejszych wątków z powstałej na przestrzeni ostatnich lat literatury wyjaśniającej powody ustanawiania konstytucji, ich trwania i zmian oraz powiązanie tych rozważań z zagadnieniami dotyczącymi wpływu konstytucji na gospodarkę. Zaprezentowana dyskusja czerpie przede wszystkim z osiągnięć ekonomii konstytucyjnej, nowej ekonomii politycznej i ekonomicznej analizy prawa, sięgając m.in. do wytłumaczeń nawiązujących do teorii praw własności, teorii grup interesu, czy analiz rozkładu siły politycznej pomiędzy różne grupy w społeczeństwie. Przedstawione rozważania pozwalają zidentyfikować podstawowe czynniki kształtujące proces ustanawiania reguł konstytucyjnych oraz ich trwałość, naświetlając jednocześnie cztery kanały, poprzez które konstytucja może wpływać na gospodarkę. W tym kontekście, uwaga koncentruje się na (1) znaczeniu, jakie konstytucja ma dla wzmacniania wiarygodności obietnic składanych przez elity polityczne; (2) na roli jaką odgrywa ona przy zwiększaniu stabilności politycznej w państwie; (3) na działalności grup interesu czerpiących wymierne korzyści z konkretnych zapisów konstytucyjnych; oraz (4) na kosztach transakcyjnych, które różni aktorzy społeczni ponoszą, czy to z konieczności dostosowania się do obowiązujących reguł czy też z chęci ich obejścia. Sformułowane w artykule wnioski mogą stanowić podstawę do dalszych badań poświęconych, np. potencjalnej substytucyjności bądź komplementarności pomiędzy niektórymi regułami konstytucyjnymi, jak i tych koncentrujących się na problemie endogenizacji konstytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on recent literature on the subject, the article investigates why countries need constitutions and how constitutions influence economies. The authors look at how lasting national constitutions are and why they are amended. The analysis is based on approaches including Constitutional Economics, New Political Economy, and Law and Economics. The authors reach for explanations related to property rights economics, interest group theory, and analysis of the distribution of political power between various groups of society. The study identifies the primary factors shaping the process of establishing constitutional rules and their stability. It also highlights four channels through which constitutions influence economies. In particular, the authors focus on: (1) the constitution's role in enhancing the credible commitments of political elites, (2) its significance for political stability within the state, (3) the functioning of interest groups benefiting from various constitutional provisions, and (4) transaction costs that various actors bear because of the necessity to adjust to the enforced rules or attempts to evade them. The authors formulate conclusions that they say could contribute to further research on the potential substitutability and complementarity of constitutional rules and to studies focusing on the issue of endogenizing constitutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
79--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2005], Constitutions, Politics, and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini's The Economic Effects of Constitutions, "Journal of Economic Literature", vol. XLIII, s. 1025-1048.
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. [2005], The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change and Economic Growth, "American Economic Review", vol. 95, no. 3, s. 546-579.
 • Acemoglu D., Robinson J. [2006], Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, New York.
 • Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. [2012]. Dynamics and Stability of Constitutions, Coalitions, and Clubs, "Quarterly Journal of Economics", vol. 125, no. 4, s. 1511-1576.
 • Acemoglu D., Robinson J. A., Torvik R. [2013], Why Do Voters Dismantle Checks and Balances? "Review of Economic Studies", vol. 80, no. 3, s. 845-875.
 • Adsera A., Boix C. [2008], Constitutions and Democratic Breakdowns, w: Controlling Governments, red. J. M. Maravall, I. S. Cuenca, Cambridge University Press, New York, s. 247-301.
 • Aghion P., Alesina A., Trebbi F. [2004], Endogenous Political Institutions, "Quarterly Journal of Economics", vol. 119, s. 565-612.
 • Aoki M. [2001], Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, Cambridge.
 • Bardhan P. [2010], Institutional Economics and Development: Some General Remarks, w: Institutional Microeconomics of Development, red. T. Besley, R. Jayaraman, MIT Press, Cambridge, s. 15-39.
 • Barro R. [2000], Rule of Law, Democracy, and Economic Performance, w: 2000 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Washington, s. 31-49.
 • Beard C. [1913/1986], An Economic Interpretation of the Constitution of the United States; with a New Introduction by Forrest Mc Donald, Free Press, New York.
 • Besley T., Kudamatsu M. [2008], Making Autocracy Work, w: Institutions and Economic Performance, red. E. Helpman, Harvard University Press, Cambridge, s. 452-510.
 • Blume L., Müller J., Voigt S., Wolf C. [2009a], The Economic Effects of Constitutions: Replicating - and Extending - Persson and Tabellini, "Public Choice", vol. 139, s. 197-225.
 • Blume L., Müller J., Voigt S. [2009b], The Economic Effects of Direct Democracy - A First Global Assessment, "Public Choice", vol. 140, s. 431-61.
 • Blume L., Voigt S. [2007], The Economic Effects of Human Rights, "Kyklos", vol. 60, no. 4, s. 509-538.
 • Blume L., Voigt S. [2011], Does Organizational Design of Supreme Audit Institutions Matter? A Crosscountry Assessment, "European Journal of Political Economy", vol. 27, no. 2, s. 215-229.
 • Blume L., Voigt S. [2013], The Economic Effects of Constitutional Budget Institutions, "European Journal of Political Economy", vol. 29, s. 236-251.
 • Buchanan J. M., Tullock G. [1962], The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Buchanan J. M. [1987], Constitutional Economics, w: The New Palgrave - A Dictionary of Economics, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, MacMillian, London/Basingstoke, s. 585-588.
 • Buchanan J. M. [1989], Explorations into Constitutional Economics, A&M University Press, College Station.
 • Bueno de Mesquita B., Smith A., Siverson R. M., Morrow J. D. [2003], The Logic of Political Survival, MIT Press, Cambridge.
 • Cheibub J. A., Limongi F. [2002], Democratic Institutions and Regime Survival: Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered, "Annual Review of Political Science", vol. 5, no. 1, s. 151-179.
 • Constitutional Political Economy [2003], red. S. Voigt, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Cooter R. D. [2000], The Strategic Constitution, Princeton University Press, Princeton.
 • Cox G. W. [2008], Electoral Institutions and Political Competition: Coordination, Persuasion and Mobilization, w: Handbook of New Institutional Economics, red. C. Menard, M. M. Shirley, Springer-Verlag, New York, s. 69-90.
 • David P. A. [1994], Why Are Institutions the 'Carriers of History'?: Path-Dependence and the Evolution of Conventions, Organizations and Institutions, "Structural Change and Economic Dynamics", vol. 5, no. 2, s. 205-220.
 • DeLong J. B., Schleifer A. [1993], Princes and Merchants: European City Growth Before the Industrial Revolution, "Journal of Law and Economics", vol. XXXVI, s. 671-702.
 • Design of Constitutions [2013], red. S. Voigt, Economic Approaches to Law Series, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Dixit A. [2004], Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance, Princeton University Press, Princeton.
 • Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. [2009], The Endurance of National Constitutions. Cambridge University Press, New York.
 • Elster J. [1993], Constitution-Making in Eastern Europe: Rebuilding the Boat in the Open Sea, "Public Administration", vol. 71, s. 169-217.
 • Elster J. [1993/94], Bargaining over the Presidency, "East European Constitutional Review", vol. 2, no. 4; vol. 3, no. 1, s. 95-98.
 • Elster J. [1995], Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process, "Duke Law Journal", vol. 45, no. 2, s. 364-396.
 • Elster J. [1996], The Role of Institutional Interest in East European Constitution-Making - Explaining Legislative Dominance, "East European Constitutional Review", vol. 5, no. 6, s. 63-65.
 • Elster J. [2012], Clearing and Strengthening the Channels of Constitution Making, w: Comparative Constitutional Design, red. T. Ginsburg, Cambridge University Press, Cambridge, s. 15-30.
 • Farber D. [2002], Rights as Signals, "Journal of Legal Studies", vol. 31, s. 83-98.
 • Feld L. P., Voigt S. [2003], Economic Growth and Judicial Independence: Cross-Country Evidence using a new set of indicators, "European Journal of Political Economy", vol. 19, no. 3, s. 497-527.
 • Gifford A. [1991], A Constitutional Interpretation of a Firm, "Public Choice", vol. 68, s. 91-106.
 • Ginsburg T. [2005], Do Constitutions Matter? A Research Program Using the Cross-National Historical Dataset on Formal Characteristics of National Constitutions, University of Illinois, Mimeo.
 • Ginsburg T. [2011], Constitutional Endurance, w: Comparative Constitutional Law, red. T. Ginsburg, R. Dixon, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 112-125.
 • Ginsburg T., Elkins Z., Blount J. [2009], Does the Process of Constitution-Making Matter? "Annual Review of Law and Social Science", vol. 5, no. 5, s. 201-223.
 • Glaeser E. L., Shleifer A. [2002], Legal Origins, "Quarterly Journal of Economics", vol. 117, no. 4, s. 1193-1229.
 • Greif A. [1998], Self-Enforcing Political Systems and Economic Growth: Late Medieval Genoa, w: Analytic Narratives, red. R. H. Bates, A. Greif, M. Levi, J.-L. Rosenthal, B. R. Weingast, Princeton University Press, Princeton, s. 23-63.
 • Greif A. [2006], Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge - New York.
 • Greif A. [2008], The Impact of Administrative Power on Political and Economic Developments, Toward a Political Economy of Implementation, w: Institutions and Economic Performance, red. E. Helpman, Harvard University Press, Cambridge, s. 17-63.
 • Haber S., Razo A., Maurer N. [2003], The Politics of Property Rights: Political Instability, Credible Commitments, and Economic Growth in Mexico, 1876-1929, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Haber S. [2006], Authoritarian Government, w: The Oxford Handbook of Political Economy, red. B. Weingast, D. Wittman, Oxford University Press, Oxford, s. 693-707.
 • Hadfield G. K., Weingast B. R. [2011], Endogenous Institutions: Law as a Coordinating Device, University of Southern California Law School Law and Economics Working Paper Series Paper no. 141.
 • Hardin R. [1989], Why a Constitution?, w: The Federalist Papers and the New Institutionalism, red. B. Grofman, D. Wittman, Agathon Press, New York, s. 100-120.
 • Hayek F. A. [1960], The Constitution of Liberty, Chicago University Press, Chicago.
 • Hayek F. A. [1976], Law, Legislation and Liberty: Vol. 2. The mirage of social justice, Chicago University Press, Chicago.
 • Hayo B., Voigt S. [2010a], Determinants of Constitutional Change: Why do Countries Change Their Form of Government?, "Journal of Comparative Economics", vol. 38, s. 283-305.
 • Hayo B., Voigt S. [2010b], Endogenous Constitutions: Politics and Politicians Matter, Economic Outcomes Don't, MAGKS Joint Discussion Papers Series in Economics Paper no. 27.
 • Hayo B., Voigt S. [2010c], Mapping Constitutionally Safeguarded Judicial Independence - A Global Survey, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics Paper no. 34.
 • Henisz W. J. [2000], The Institutional Environment for Economic Growth, "Economics and Politics", vol. 12, no. 1, s. 1-31.
 • Hodgson G. [2009], On the Institutional Foundations of Law: The Insufficiency of Custom and Private Ordering, "Journal of Economic Issues", vol. 43, no. 1, s. 143-166.
 • Horowitz D. L. [2000], Constitutional Design: An Oxymoron?, "NOMOS", vol. 42, s. 253-284.
 • Knack S., Keefer P. [1995], Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures, "Economics and Politics", vol. 7, no. 3, s. 207-227.
 • Levinsohn D. [2011], Parchment and Politics: The Positive Puzzle of Constitutional Commitment, "Harvard Law Review", vol. 124, s. 657-746.
 • Lijphart A. [1984], Democracies, Yale University Press, New Haven.
 • Lijphart A. [1990], The Political Consequences of Electoral Laws 1945-85, "American Political Science Review", vol. 84, s. 481-496.
 • Lijphart A. [1994], Electoral Systems and Party Systems, Oxford University Press, Oxford.
 • Lijphart A. [1999], Patterns of Democracy - Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven.
 • Lowes S., Nunn N., Robinson J. A., Weigel J. [2014], The Evolution of Culture and Institutions: Evidence from the Kuba Kingdom, artykuł zaprezentowany na konferencji "Institutions, Culture and Long-Term Economic Effects" Workshop w Warszawie w czerwcu 2014 r.
 • Matsusaka J. [1995], Fiscal Effects of the Voter Initiative: Evidence from the Last 30 Years, "Journal of Political Economy", vol. 102, no. 2, s. 587-623.
 • McGuire R. A., Ohsfeldt R. L. [1986], An Economic Model of Voting Behavior over Specific Issues at the Constitutional Convention of 1787, "Journal of Economic History", vol. 46, no. 1, s. 79-111.
 • Melton J. [2013], Do Constitutional Rights Matter?: The Relationship between De Jure and De Facto Human Rights Protection, University College London Working Paper, http://www.ucl.ac.uk/~uctqjm0/Files/melton_humanrights.pdf (26.09.2014).
 • Melton J., Elkins Z., Ginsburg T. [2013], Do Constitutions Matter? Some Conceptual Considerations, artykuł na konferencji "How Constitutions Matter?" Workshop Oxford, June 2013.
 • Melton J., Ginsburg T. [2012], Does De Jure Judicial Independence Really Matter?: A Reevaluation of Explanations for Judicial Independence, University of Chicago Institute for Law & Economics Olin Research Paper no. 612.
 • Metelska-Szaniawska K. [2006], Niezależność sądownictwa a wzrost gospodarczy, "Ekonomista", nr 1, s. 89-104.
 • Metelska-Szaniawska K. [2008], Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Metelska-Szaniawska K. [2009], Constitutions and Economic Reforms in Transition: an Empirical Study, "Constitutional Political Economy", vol. 20, no. 1, s. 1-41.
 • Metelska-Szaniawska K. [2012], Ekonomiczna teoria władzy, w: Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 136-171.
 • Myerson R. [2008], The Autocrat's Credibility Problem and Foundations of the Constitutional State, "American Political Science Review", vol. 102, s. 125-139.
 • Negretto G. L. [2008], The Durability of Constitutions in Changing Environments: A Study on Constitutional Stability in Latin America, Kellogg Institute Working Paper no. 350, The Helen Kellogg Institute for International Studies.
 • North D. C. [1981], Structure and Change in Economic History, Norton, New York.
 • North D. C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • North D. C., Wallis J. J., Weingast B. R. [2009], Violence and Social Orders: a Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, New York.
 • North D. C., Weingast B. R. [1989], Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in 17th Century England, "Journal of Economic History", vol. 49, s. 803-832.
 • Olson M. [1982], The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven.
 • Olson M. [2000], Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Basic Books, New York.
 • Persson T., Tabellini G. [2000], Political Economics - Explaining Economic Policy, The MIT Press, Cambridge.
 • Persson T., Tabellini G. [2003], The Economic Effects of Constitutions, The MIT Press, Cambridge.
 • Potts J. [2007], Evolutionary Institutional Economics, "Journal of Economic Issues", vol. 41, no. 2, s. 341-350.
 • Powell Jr. G. B. [1982], Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Powell Jr. G. B. [2000], Elections as Instruments of Democracy, Yale University Press, New Haven-London.
 • Raz J. [1998], On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries, w: Constitutionalism: Philosophical Foundations, red. L. Alexander, Cambridge University Press, New York, s. 152-193.
 • Sen A. [1999], Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford.
 • Ticchi D., Vindigni A. [2010], Endogenous Constitutions, "Economic Journal", vol. 120, s. 1-39.
 • Treisman D. [2007], What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research?, "Annual Review of Political Science", vol. 10, s. 211-244.
 • Van Aaken A. [2008], How to Do Constitutional Law and Economics: A Methodological Proposal, University of St. Gallen Law & Economics Working Paper no. 2008-04.
 • Vanberg V. J. [1992], Organizations as Constitutional Structures, "Constitutional Political Economy", vol. 3, no. 2, s. 223-253.
 • Voigt S. [1999], Explaining Constitutional Change - a Positive Economics Approach, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Voigt S. [2011a], Positive Constitutional Economics II - a Survey of Recent Developments, "Public Choice", vol. 146, no. 1-2, s. 205-256.
 • Voigt S. [2011b], Empirical Constitutional Economics: Onward and Upward?, "Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 80, no. 2, s. 319-330.
 • Voigt S. [2011c], Constitutional Design of Lawmaking, w: Encyclopedia of Law and Economics, red. F. Parisi, wyd. II, t. 7, "Production of Legal Rules", Edward Elgar, Cheltenham, s. 3-17.
 • Voigt S., Gutmann J., Feld L. [2014], The Effects of Judicial Independence 10 Years on: Cross-Country Evidence Using an Updated Set of Indicators, artykuł zaprezentowany na konferencji 2014 Annual Meeting of the European Public Choice Society (EPCS 2014) w Cambridge w kwietniu 2014 r.
 • Weingast B. [1993], Constitutions as Governance Structures: The Political Foundations of Secure Markets, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", vol. 149, s. 286-311.
 • Weingast B. [2005], The Constitutional Dilemma of Economic Liberty, "Journal of Economic Perspectives", vol. 19, no. 3, s. 89-108.
 • Wintrobe R. [1998], The Political Economy of Dictatorship, Cambridge University Press, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.